Tag Archives: อุทยานแห่งชาติสิรินาถ

สาธารณรัฐชิลีเปิดสถานกงสุลที่ภูเก็ต

สาธารณรัฐชิลี เปิดสถานกงสุลฯ ที่ภูเก็ต และได้แต่งตั้ง “นันทนา จิรายุส วงศ์สัตยนนท์” กรรมการบริหารโรงแรมในเครือเมอร์ลิน ภูเก็ต กรุ๊ป เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ ดูแลนักท่องเที่ยวที่ปัจจุบันมีเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมาก ขึ้น ท่านทูตเปิดเผยว่าคนชิลีชื่นชอบประทับใจบริการงานท่องเที่ยวของไทย และบริการทางการแพทย์

พณฯ ฆาเวียร์ เบ็คเกอร์ (H.E.Mr.Javier Becker) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลี ประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐชิลี ประจำจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ วันนี้ (13 มี.ค.) ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต โดยมี นางนันทนา จิรายุส วงศ์สัตยนนท์ กรรมการบริหารโรงแรมในเครือเมอร์ลินภูเก็ต กรุ๊ป เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ มีนายสมบูรณ์ จิรายุส ผู้บริหารระดับสูงโรงแรมในเครือเมอร์ลินกรุ๊ป นายชาญ วงศ์สัตยนนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทภูเก็ตเจ๊ตทัวร์ จำกัด ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วม

หลังจากพิธีเปิดที่ทำการสถานกงสุลดังกล่าว ฯพณฯ ฆาเวียร์ เบ็คเกอร์ เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐชิลี ประจำประเทศไทย ได้กล่าวแสดงความรู้สึก ซึ่งมีความรู้สึกยินดีมากที่ได้มาเปิดสถานกงสุล ซึ่งดูแลครอบคลุมพื้นที่ภูเก็ต พังงา และกระบี่ โดยใช้เวลาในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้มากว่า 2 ปี ทั้งนี้ สืบเนื่องจากในทุกๆ ปีนั้น จะมีนักท่องเที่ยวชาวชิลีเดินทางมาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดดังกล่าวประมาณ 10,000 คน และคาดว่าจะมีถึง 15,000 คนในอนาคต และตามที่เกิดเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งทางเราไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวชาวชิลี

ภูเก็ตจัดกิจกรรมปลูกป่าชายหาดคืนธรรมชาติให้ประชาชน

พล.อ.ยศนันท์ หร่ายเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าชายหาดคืนธรรมชาติให้ประชาชน วันนี้ (13 มี.ค.) ที่หาดไม้ขาว ม.4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 โดยมี นายจิระศักดิ์ ชูความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 นครศรีธรรมราช นายเกษม สุขวารี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต บุคลากรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานสังกัดจังหวัดภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วม

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 นครศรีธรรมราช นายจิระศักดิ์ ชูความดี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ทุกส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ซึ่งได้ให้ความสำคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด และเสด็จไปเยี่ยมเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ โดยให้ความสำคัญตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุนนโยบายของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของทุกภาคส่วน และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นการฟื้นฟูพื้นที่คืนความสมบูรณ์ทางธรรมชาติให้แก่อุทยานแห่งชาติ คืนความร่มเย็น ความสุขสู่ประชาชน

การดำเนินการปลูกต้นไม้ป่าชายหาด ประกอบด้วย สนทะเล ตีนเป็ดทะเล และจิกทะเล รวมประมาณ 500 ต้น ในพื้นที่หาดไม้ขาว ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายหาดบริเวณหาดทรายแก้วแห่งนี้ประมาณ 5 ไร่ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 450 คน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ชมรมอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอันดามัน หอการค้าจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงภูเก็ตทวงคืนผืนป่า

รม ว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินทางลงพื้นที่ภูเก็ต เพื่อติดตามปัญหาบุกรุกที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เดินหน้าทำงานต่อเนื่อง พร้อมจัดกำลังสนับสนุนทุกด้าน ขณะที่ปัญหาความเห็นไม่ตรงกันระหว่างกรมที่ดินและกรมอุทยานยืนยันไม่ใช่ความขัดแย้ง แต่เป็นความเห็นต่าง ทุกฝ่ายพร้อมทำงานร่วมกัน

พล.อ.ดาว์พงศ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังเจ้าหน้าที่สังกัดกรมอุทยานฯ และกรมป่าไม้ฯ   เมื่อเวลา 12.10 น. วันนี้ ( 20 ก.ย.) ที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ภูเก็ต ซึ่งได้ติดตามความคืบหน้าปัญหากรณี นายกิติพัฒน์ ธาราภิบาล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ถูกข่มขู่จากผู้มีอิทธิพล หลังเข้าดำเนินการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ และจัดระเบียบชายหาดจนต้องขอย้ายตัวเอง โดยมี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ นายธัญญา เนติธรรมกุล รองอธิบดีกรมอุทยานฯ นายสมัคร ดอนนาปี ผู้อำนวยการสำนักอุทยานฯ นายพลเรือตรี ประยุธ ภู่เทียน เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3 และนายไมตรี อินทุสูต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

พล.อ.ดาว์พงศ์ เปิดเผยว่าจากการสอบถามถึงสาเหตุการขอย้ายนั้นทราบว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น ก่อนหน้านี้ ซึ่งมีลักษณะเหมือนการข่มขู่ แต่ไม่ได้เป็นการมาขู่ฆ่าโดยตรง เพียงแต่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าจะมีคนมาปองร้ายหลังจากนั้นกระแสข่าวก็เงียบไปซึ่งในส่วนนี้ตนได้คุยให้ความสบายใจกับนายกิตติพัฒน์ แล้วว่า จะมีการเพิ่มกำลังพลทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่อุทยานที่ยังมีน้อยและบางส่วน ไม่เพียงพอ พร้อมเพิ่มอุปกรณ์ป้องกันตัวและอุปกรณ์ปฎิบัติหน้าที่ พร้อมเสริมกำลังทหารเรือเข้ามาร่วมทำงานและดูความปลอดภัย ซึ่งนายกิตติพัฒน์เป็นคนมีฝีมือ ที่ผ่านมาได้ทวงคืนผืนป่ากลับมาจากกลุ่มนายทุนได้หลายแปลงแล้ว จึงต้องการให้ทำหน้าที่ต่อไป โดยนายกิตติพัฒน์ เองก็ยินดีที่จะอยู่ต่อ และจากการพูดคุยในวันนี้ยังได้รับทราบปัญหา เพิ่มเติมทั้งเรื่องงบประมาณในการดำเนินการเพื่อยึดคืนผืนป่า ซึ่งจำเป็นที่จะต้องจัดหาเพิ่มเติม ตนก็รับจะดูแลดำเนินการให้ โดยในวันนี้รองอธิบดีกรมอุทยานฯเดินทางลงมาด้วย ก็คาดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้

เปิดโครงการ “ภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำ” ฟื้นฟูแหล่งน้ำภูเก็ต

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ “ภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ประจำปี 2557 เมื่อเวลา 17.30 น.วันนี้ (20 ก.ย.) ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ จัดขึ้น ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี อ.เมืองภูเก็ต

พล.อ.ดาวพงษ์ กล่าวว่า กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมโครงการ “ภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระชนมพรรษา 82 พรรษ 12 สิงหาคม 2557 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2557 ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียติ 72 พรรษา อ. เมือง จ. ภูเก็ต โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2544 กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงเสด็จประพาสทางชลมารคเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2537 เพื่อตรวจสภาพคลองแสนแสบและเยี่ยมประชาชนสองฝั่งคลองจากกรุงเทพมหานครถึง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นระยะทางกว่า 72 กิโลเมตร ซึ่งยังความปลาบปลื้มปิติแก่พสกนิกรตลอดเส้นทางเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ยังมีโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางใหญ่ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต งบประมาณ 4,000,000 บาท โดยการขุดลอกคลองบางใหญ่ ระยะทางจากสะพานคลองบางใหญ่ถึงสะพานกอจ๊าน เป็นระยะทาง 1,225 เมตร เพื่อให้คลองบางใหญ่สามารถระบายน้ำได้เพิ่มขึ้น บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากการเกิดอุทกภัยในพื้นที่เขตอนุรักษ์ย่านการค้า เมืองเก่า และยังมีโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านป่าคลอก ต.ป่าคลอก อ.ถลาง งบประมาณ 4,300,000 บาท เพื่อปรับปรุงสระเก็บน้ำดิบ และปรับปรุงระบบผลิตน้ำสะอาด ทั้งนี้สืบเนื่องจากปัจจุบันระบบผลิตน้ำสะอาดภายในโรงเรียนปัญญานุกูล มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม ก่อให้เกิดปัญหาต่อนักเรียน เช่น เกิดโรคผิวหนัง โรคเกี่ยวกับทางเดินระบบอาหาร รวมทั้งประสบภาวะขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

นักท่องเที่ยวออสเตรเลียซิ่งจักรยานยนต์ชนหกล้อ

ร.ต.ท.สุภรณ์ เมืองไข่ พนักงานสอบสวน สภ.ถลาง รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถหกล้อ ก่อนถึงแยกศาลาแดง (สนามบินสายเก่า) ถนนเทพกระษัตรี ขาออกนอกเมือง เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 30 ส.ค.ที่ผ่านมา หลังรับแจ้งจึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ EMS โรงพยาบาลถลาง เจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต และกำลังอาสาสมัครอีกจำนวนหนึ่ง

เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้า สีแดงดำ หมายเลขทะเบียน คธว 448 สุราษฎร์ธานี ล้มคว่ำอยู่กลางถนน ห่างออกไปพบรถบรรทุกหกล้อ สีขาว ทะเบียน 70-1288 มหาสารคาม จอดอยู่กลางถนน และห่างออกไปอีกเล็กน้อย พบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทราบชื่อภายหลังคือ Mr.Rodney Wright อายุ 50 ปี สัญชาติออสเตรเลีย นอนอยู่กลางถนน มีแผลฉีกขาดบนศีรษะ และเหนือคิ้วขวา รวมถึงมีแผลฉกรรจ์เหนือเข่าขวา เจ้าหน้าที่ช่วยกันปฐมพยาบาล และนำส่งโรงพยาบาลถลาง

นายรักชาติ สันพี อายุ 35 ปี ซึ่งเป็นคนขับรถบรรทุกหกล้อ ได้ให้การต่อเจ้าหน้าที่ว่า ขณะที่ขับรถคันดังกล่าวเพื่อมุ่งหน้าพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจอดรอสัญญาณไฟจราจรอยู่ที่บริเวณแยกสนามบินสายเก่านั้น ได้ยินเสียงดังบริเวณหลังรถจึงลงไปดู พบว่า รถจักรยานยนต์ได้ชนท้ายรถบรรทุกหกล้อของตน และมีชาวต่างชาติได้รับบาดเจ็บ จึงโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 1669 เพื่อขอรถพยาบาลมารับผู้บาดเจ็บดังกล่าว ด้านพนักงานสอบสวนหลังทราบเรื่องบันทึกประจำวัน พร้อมถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการต่อไป

เดินหน้าปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ

นายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายประสาท พงษ์ศิวาภัย และ นายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และในฐานะประธานอนุกรรมการไต่สวนกรณีการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ร่วมฟังบรรยายสรุปข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินการตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ ในปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ จากเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ ที่ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติสิรินาถ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พร้อมทั้งรับมอบสำนวนคดีของบริษัททรีดอลฟินซ์ จำกัด 1 ใน 5 ราย ที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรมที่ดิน นำโดย นายธรรมศักดิ์ ชนะ รองอธิบดีฯ และคณะทำงานชุดที่ 1 ของกรมอุทยานฯ เห็นพ้องกันว่า เป็นการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบตามกฎหมาย เพื่อให้คณะอนุกรรมการ ป.ป.ช.ใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กรมอุทยานฯ ได้รายงานความคืบหน้าภาพรวมการดำเนินการว่า หลังจากส่งเอกสารหลักฐานให้กรมที่ดินตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิว่าถูกต้อง หรือไม่ จำนวน 16 ราย ทางกรมที่ดินได้แจ้งกลับมาว่า มีการออกเอกสารสิทธิโดยชอบ จำนวน 8 ราย ได้แก่ บ.ภูเก็ต เพนนิซูล่าสปาแอนด์รีสอร์ต บ.เซ็นทรัล แอนด์ ซิตี้ ดีวีล็อปเม้น จำกัด บ.แลนสเตรท จำกัด บ.พาวิลเลี่ยน บีชรีสอร์ท จำกัด บ.ลายันภูเก็ต รายนางสุชาดา สังข์สุวรรณ โครงการลาคอลลีน และโครงการบ้านฝรั่ง แต่คณะทำงานชุดที่ 1 ได้มีความเห็นแย้งจากกรมที่ดิน และยืนยันว่า เป็นการออกเอกสารสิทธิไม่ถูกต้องตามที่ได้แจ้งความไว้ ขั้นตอนจึงอยู่ในกระบวนการยุติธรรม

ทางกรมอุทยานฯ ยังได้เห็นพ้องกับกรมที่ดินว่าอาจจะมีการออกโฉนดโดยมิชอบด้วยระเบียบกฎหมาย อีก 5 ราย คือ บ.ทรีดอลฟินซ์ จำกัด (บางส่วน) บ.โรงแรมพูลแมน ภูเก็ตอาคาเดีย (บางส่วน) บ.ในทอนบีช (บางส่วน) รายนายสุรชัย เหล่าสายเชื้อ รายนางชมชนก สุธรรมา บริษัทพินาเคิล เคป จำกัด ส่วนอีก 3 รายที่เหลือ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารหลักฐาน เพื่อแจ้งความดำเนินคดีต่อไป