Tag Archives: หาดป่าตอง

ประชาชนร่วมซ้อมหนีภัยสึนามิหาดป่าตอง

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ ประจำปี 2558 วันนี้ (9 มิ.ย.) โดยเทศบาลเมืองป่าตอง ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน จัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจในการอพยพหนีภัย และเพื่อลดความสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน นักท่องเที่ยว และสถานประกอบการต่างๆ ณ บริเวณถนนบางลา ชายหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง น.ส.เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ กล่าวว่า ด้วยมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย.2550 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีหน้าที่ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ โดยมีผู้บริหาร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ ตนในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น จึงได้จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนอพยพหลบภัยสึนามิขึ้นในวันนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถจัดเจ้าหน้าที่ และเครื่องมือ เครื่องใช้ออกปฏิบัติหน้าที่ได้ในทันที กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติดังกล่าว ประกอบกับทำให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่ร่วมฝึกซ้อมมีความรู้ และเกิดทักษะในการอพยพไปยังจุดปลอดภัย ตลอดจนยังเป็นการบูรณาการบริหารจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้นร่วมกัน

หาดป่าตองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับภัยสึนามิ และวิธีการซ้อมแผนอพยพผู้คนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และหน่วยงานของทางราชการต่างๆ สามารถอพยพตนเอง ช่วยเหลือผู้อื่นได้โดยไม่เกิดการตระหนกตกใจ สามารถไปถึงจุดปลอดภัยได้อย่างปลอดภัย

ชาวป่าคลอกร้องเรียนผู้ว่าฯติดตามปัญหาเสาไฟฟ้าแรงสูง

ชาวบ้านกว่า 100 คนบุกศาลากลางภูเก็ต ขอพบผู้ว่าฯ เพื่อร้องเรียนการติดตามความคืบหน้าปัญหาการปักเสาไฟฟ้าแรงสูงในพื้นที่ ต.ป่าคลอก จ.ภูเก็ต หวั่นถูกรอนสิทธิ ผู้ว่าฯ เตรียมประสานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งภายใน 2 สัปดาห์นี้ ขณะที่ตัวแทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตระบุยังอยู่ในขั้นตอนการเลือกแนวปักเสาเท่านั้น

ชาวบ้านป่าคลอก และบ้านพารา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต กว่า 100 คน นำโดย นายสุรทิน เลี่ยนอุดม นายสุรัยมาลย์ แก้วงามดี นายสำราญ พานดำ อดีตผู้ใหญ่บ้านพารา รวมตัวเรียกร้องขอพบ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีชาวบ้านร้องเรียนเรื่องการสร้างแนวเสาไฟฟ้าแสง สูง 500 KV ผ่านในพื้นที่บ้านพารา และบ้านป่าคลอก ต.ป่าคลอด จ.ภูเก็ต เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (9 มิ.ย.) ที่หน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เพื่อขอให้ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ทบทวนการวางแนวปักเสาไฟฟ้าแรงสูง 500 KV เนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนหลายร้อยครัวเรือน

สำหรับการเดินทางมาเรียกร้องในครั้งนี้ ปรากฏว่า นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ติดภารกิจเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการซ้อมแผนรับมือสึนามิถล่มใน พื้นที่ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โดยมี นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายทวีศักดิ์ ศรีราชยา ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต กรุงเทพมหานคร นายประพันธ์ ขันพระแสง หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมภูเก็ต ร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อน และข้อเสนอแนะของชาวบ้านที่เดินทางมาร้องเรียนในครั้งนี้ แต่ในส่วนของกลุ่มผู้เรียกร้องยืนยันที่จะพบกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเท่านั้น

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ประชาสัมพันธ์เตือนภัยนักท่องเที่ยวภูเก็ต

นายสันติ ป่าหวาย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากนโนยายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งเอเชีย (Tourism Capital of Asia) และนำไปสู่การเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 2.2 ล้านล้านบาท ในปี 2558 ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว จึงได้มีการจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยวขึ้น เน้นพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 12 แห่ง ใน 7 จังหวัด เช่น เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เกาะพีพี จ.กระบี่ หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต พัทยา จ.ชลบุรี ซึ่งได้ดำเนินการพร้อมกันเมื่อวันที่ 9 พ.ค.2558 ที่ผ่านมา

โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวทราบ เช่น การเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว คำแนะนำในการป้องกันภัยจากการท่องเที่ยว ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อมูลการเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็นต้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีความรู้ ความเข้าใจ และข้อมูลด้านความปลอดภัยในแง่มุมต่างๆ เมื่อเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย อันจะช่วยให้นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในการท่องเที่ยวมากขึ้น และหากนักท่องเที่ยวประสบภัยจากการท่องเที่ยวจะมีช่องทางในการร้องเรียน หรือร้องทุกข์ทำให้สามารถดำเนินการแก้ไข และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างทันท่วงที

ทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักท่องเที่ยวในส่วนของ จ.ภูเก็ต ตามโครงการดังกล่าวไปแล้ว ที่บริเวณศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง และบริเวณซอยบางลา หาดป่าตอง อ.กะทู้ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีการจัดบูทประชาสัมพันธ์ข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ เยียวยา และช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ขบวนพาเหรดรณรงค์ให้ความรู้ และการแจกเอกสารแผ่นพับที่ให้ข้อมูลเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว และแนะนำศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวง และช่วยเหลือนักท่องเที่ยว หรือ Tourist Assistance Center (TAC) ซึ่งของภูเก็ตตั้งอยู่ที่สนามบิน

พบงูเหลือมขนาดใหญ่นอนขวางถนนที่ภูเก็ต

เจ้าหน้ามูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน ว่า พบงูเหลือมขนาดใหญ่นอนขดตัวขวางถนนทางเข้าซอยจั่นอัศวสุข ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อเวลา 00.05 น.ตรงข้ามโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ทำให้ประชาชนเข้าซอยด้วยความยากลำบาก ขอให้เดินทางไปช่วยจับด้วย หลังจากรับแจ้งเจ้าหน้าที่รถกู้ชีพ 361 และอาสาสมัครฯ จึงเดินทางไปตรวจสอบ

ในที่เกิดเหตุมีประชาชนมุงดูเป็นจำนวนมาก พบงูเหลือมขนาดใหญ่นอนขดตัวอยู่กลางถนน ทางเจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ในการจับงูคล้องที่หัว แต่งูตัวดังกล่าวสู้ ทางเจ้าหน้าพยายามช่วยกันจับโดยต้องใช้เจ้าหน้าที่ถึง 8 คน ซึ่งการจับงูเหลือมตัวดังกล่าวเป็นไปด้วยความทุลักทุเลแต่สามารถจับงูได้ในที่สุด เจ้าที่ได้ตรวจสอบดูพบว่า เป็นงูขนาดใหญ่ยาวประมาณ 4-5 เมตร หนักประมาณ 50-60 กก. จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงนำงูตัวดังกล่าวใส่กระสอบเพื่อนำไปปล่อยคืนสู่ป่า ธรรมชาติที่อยู่ห่างไกลบ้านเรือนประชาชนต่อไป

จากการสอบถามชาวบ้านบอกว่า ขณะที่กำลังจะขับรถจักรยานยนต์เข้าไปในซอยเพื่อกลับบ้านพัก พบงูนอนขดตัวขวางอยู่บนถนนทำให้ตกใจมาก เพราะงูชูคอเข้าใส่เหมือนทำท่าจะฉก จึงตัดสินใจโทรศัพท์แจ้งให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ มาจับงูดังกล่าว เพราะกลัวจะเป็นอันตรายต่อเด็กๆ และชาวบ้านคนอื่นๆ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นชุมนุมอยู่ใจกลางเมืองภูเก็ต

ตำรวจกะทู้จับคนร้ายชิงทรัพย์นักท่องเที่ยวออสเตรเลียที่หาดป่าตอง

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กะทู้ ได้รับแจ้งจาก MS.KERRINA SWORDS อายุ 57 ปี นักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 16 ก.พ.ที่ผ่านมา ว่าถูกคนร้ายเป็นชายใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะกระชากกระเป๋าที่ผู้เสียหายสะพายอยู่ ที่หน้าโรงแรมดังบริเวณชายหาดป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต จนผู้เสียหายล้มลงกับพื้นถนนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย หลังก่อเหตุส่วนคนร้ายได้ขับรถหลบหนีไป

หลังจากรับแจ้งเหตุ พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ อุ้ยคำ ผกก.สภ.กะทู้ พ.ต.ท.สรพงษ์ ชูแก้ว รอง ผกก.สส.สภ.กะทู้ นำโดย พ.ต.ท.สุทธิชัย เทียนโพธิ์ สว.สส.สภ.กะทู้ พร้อมด้วยฝ่ายสืบสวนสายตรวจ สภ.กะทู้ ได้ออกสืบสวนหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง และยังได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด จนทราบว่า รถที่คนร้ายใช้ก่อเหตุเป็นรถยี่ห้ออะไร รวมทั้งสี และตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุว่าเป็นใคร

ล่าสุด วันนี้ (26 ก.พ.) ได้ร่วมกันจับกุมตัว นายประยูร รู้สงกาย อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 17 หมู่6 ต.นาคำไฮ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภูผู้ต้องหา พร้อมด้วยของกลางรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่น เวฟ 110ไอ สี ขาว-แดง หมายเลขทะเบียน 1 กก 6430 หนองบัวลำภู จำนวน 1 คัน กระเป๋าใส่เงินสีน้ำตาล ยี่ห้อเอลรี่ จำนวน 1 ใบ กระเป๋าสะพายแบบผ้าหลากสี จำนวน 1 ใบ เสื้อยืดสีส้ม จำนวน 1 ตัว คีย์การ์ดโรงแรมพาราก้อนรีสอร์ท แอนด์ สปา จำนวน 1 ใบ สมุดบันทึกเล่มสีเขียว จำนวน 1เล่ม โดยตรวจยึดได้ที่ห้องพักไม่มีเลขที่ ถนนพระบารมี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต หลังการจับกุมนำตัวพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.กะทู้ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ตร.น้ำร่วมกับศุลกากรภูเก็ต จับกุมสินค้าหนีภาษีขายบนทางเท้า

เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำภูเก็ต ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ศิริพงษ์ เพ็ชรศิริรักข์ ผกก.8 บก.รน.พ.ต.ท.ประเสริฐ ศรีคุณรัตน์ พ.ต.ท.พิเชฐ สมรรคจันทร์ รอง ผกก.8 บก.รน. สั่งการให้ พ.ต.ท.ปัญญา ชัยชนะ สว.ส.รน.3 กก.8 บก.รน. พร้อมด้วย พ.ต.ต.ณัฐพงศ์ พฤกษ์ธาราธิกูล สว. (ทนท.ปป.ทางน้ำ) ส.รน.3 พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรภูเก็ต ทำการจับกุม นายศราวุธ บุญหลาย อายุ 18 ปี อยู่บ้านเลขที่ 179 ม.6 ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (25 ก.พ.) พร้อมของกลางเครื่องมือกลไฟฟ้าใช้งานด้วยมือที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว จำนวน 14 รายการ รวม 65 ตัว รวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท ที่บริเวณบนฟุตปาธริมถนนอ๋องซิมผ่าย ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

พ.ต.ท.ปัญญา ชัยชนะ สว.ส.รน.3 กก.8 บก.รน. เผยว่า การจับกุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ ตนได้รับแจ้งจากสายลับว่า มีชายไทยไม่ทราบชื่อนำสินค้าหลบเลี่ยงภาษีศุลกากร ประเภทเครื่องกลไฟฟ้าใช้งานด้วยมือที่มอเตอร์ไฟฟ้าในตัวชนิดต่างๆ มาวางจำหน่ายให้แกลูกค้าที่บริเวณทางเท้าริมถนนในซอยหลิมซุ่ยจู้ ถ.อ่องซิมผ่าย ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต จึงได้รายให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และประสานไปยังเจ้าหน้าที่ศุลกากรภูเก็ต และเดินทางไปยังจุดที่ได้รับแจ้ง

เมื่อเจ้าหน้าไปถึงพบว่ามีการจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องมือกลไฟฟ้าใช้งานด้วยมือที่มอเตอร์ในตัว ชนิดต่างๆ โดยมี นายศราวุธ บุญหลาย แสดงตัวเป็นเจ้าของสินค้า เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวจับกุม และขอตรวจสอบเอกสารการนำเข้าสินค้า ปรากฏว่า สินค้าที่นำมาจำหน่ายไม่ตรงกับใบกำกับสินค้าที่นำมาวางขาย จึงได้ยึดสินค้าทั้งหมดไว้เป็นของกลางในการดำเนินคดี พร้อมทั้งแจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิของผู้ถูกจับดังกล่าว

“ภูเก็ต สะอาด การท่องเที่ยวยั่งยืน” ครั้งที่ 4

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมตามโครงการ “ภูเก็ตสะอาด การท่องเที่ยวยั่งยืน” ครั้งที่ 4 เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (15 ม.ค.) ที่บริเวณชายหาดกมลา ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ซึ่งจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ อบต.กมลา ตลอดจนหน่วยภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น โดยมี นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสายัณห์ ชนะชัยวงศ์ นายอำเภอกะทู้ นายการุณ ศรีเด่น นายก อบต.กมลา น.ส.เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการท่องเที่ยว พ่อค้าและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม และร่วมกันเก็บขยะเป็นจำนวนมาก

นายสายัณห์ ชนะชัยวงศ์ นายอำเภอกะทู้ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดกิจกรรมดังกล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 จังหวัดภูเก็ต เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตดำรงชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของ ทรัพยากรธรรมชาติที่ดี และเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีในฐานะพสกนิกรชาวไทย

ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก และเป็นเป้าหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เนื่องจากมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิตดั้งเดิม และมีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่เป็นระดับสากล และยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทั้งทางทะเล และทางอากาศ ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาจังหวัดภูเก็ตได้โดยสะดวกรวดเร็ว โดยในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก แต่ผลกระทบที่ตามมาของการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ ปัญหาขยะ ซึ่งถ้าหากเกิดภาวะขยะล้นเมืองแล้ว จะทำให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ หรือเชื้อโรคอื่นตามมาอีกมากมาย ซึ่งอาจได้รับผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวลดลง ผู้ประกอบธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวก็จะได้รับผลกระทบอีกด้ว

ตร.กะทู้ กวาดล้างยาเสพติดหน้าหาด

พ.ต.ท.สุทธิชัย เทียนโพธิ์ สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรกะทู้ จ.ภูเก็ต เปิดเผยว่า พ.ต.อ.จิรภัทร โพธิ์ชนะพันธ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกะทู้ และรองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรกะทู้ ได้มอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.กะทู้ ออกตรวจสอบติดตามจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด หลังได้รับการร้องเรียนว่า ในบริเวณสวนสาธารณะโลมา และหน้าหาดป่าตอง มักจะมีกลุ่ม จยย.รับจ้าง และเด็กเรือหน้าหาดลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้กลุ่มลูกค้าเป็นประจำ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเฝ้าติดตามพฤติกรรมจนสามารถทำการจับกุมผู้ต้องหาได้ จำนวน 4 คน ในวันนี้ (15 ม.ค.)

ผู้ต้องหาที่จับกุมได้ ประกอบด้วย 1.นายสุธี หรือบังเดร์ หมาดเก อายุ 32 ปี อาชีพขับ จยย.รับจ้าง พร้อมด้วยของกลางยาไอซ์น้ำหนัก 0.50 กรัม จำนวน1 ถุง ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้วางแผนล่อซื้อ นอกจากนั้น ยังตรวจยึดยาไอซ์น้ำหนัก 1.85 กรัม จำนวน 1 ถุง และยาบ้าจำนวน 3 เม็ด โดยกล่าวหาว่า “มียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและพยายามจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และมียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย”

จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้นำตัวมาสอบสวนขยายจนจนกระทั่งจับกุมผู้ต้องหาคนที่ 2 คือ นายณรงค์ศักดิ์ หรือหำ หลงพิมาย อายุ 35 ปี อาชีพขับ จยย.รับจ้าง พร้อมด้วยของกลางยาไอซ์น้ำหนักถุงละ 0.40 กรัม จำนวน 8 ถุง โดยกล่าวหาว่า “มียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและพยายามจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย” เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำตัวมาสอบสวนขยายผล และจับกุมผู้ต้องหาได้เพิ่มเป็นรายที่ 3 คือ นายอดุลย์ หรือต้น เอมบัณฑิตย์ อายุ 44 ปี อาชีพขับ จยย.รับจ้าง พร้อมด้วยของกลางยาไอซ์ น้ำหนัก 0.40 กรัม จำนวน 1 ถุง และยาไอซ์ น้ำหนัก 0.54 กรัม จำนวน 1 ถุง โดยกล่าวหาว่า “มียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและพยายามจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย” และได้ขยายผลจนสามารถจับกุมผู้ต้องหารายที่ 4 ได้คือ นายเอกรัตน์ หรือเอก หวานดี อายุ 33 ปี อาชีพทำเรือลากร่ม หน้าหาดป่าตอง พร้อมด้วยของกลางยาไอซ์ น้ำหนัก 0.50 กรัม จำนวน 2 ถุง โดยกล่าวหาว่า “มียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย” หลังจากจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่ง พนักงานสอบสวน สภ.กะทู้ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

คสช.เอาจริง รื้อร่มเตียง-สิ่งปลูกสร้างริมชายหาด

คสช.เอาจริงคืนความสุขให้ประชาชน สั่งจังหวัด ท้องถิ่น ลุยรื้อ ร่ม-เตียง และสิ่งปลูกสร้าง ร้านค้า บนชายหาด ทำให้ภาพชายหาดต่างๆ ในภูเก็ต ไม่ว่าจะเป็นหาดป่าตอง กะตะ กะรน ในหาน สุรินทร์ กมลา หรือหาดอื่นๆ กลับมาสวยงามน่าเที่ยวเหมือนเมื่อกว่า 20 ปีที่แล้วอีกครั้ง ซึ่งเป็นภาพชายหาดที่ปลอดจากร่ม เตียง ร้านค้า และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เชื่อว่าภาพเหล่านี้ตลอดชีวิตของคนบางคนยังไม่เคยเห็นอย่างแน่นอน และเป็นภาพที่หลายคนตั้งความหวังที่จะให้เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะในภูเก็ต แต่รวมไปถึงชายหาดอื่นๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ชายหาดเหล่านี้ปลอดจากสิ่งปลูกสร้าง ร่มเตียง หรือการยึดครองชายหาดเพียงแค่คนบางกลุ่ม

นับว่าเป็นฝันดีของนักท่องเที่ยวหลายๆ คนที่กำลังรอคอย การรื้อร่มเตียง สิ่งปลูกสร้างบนชายหาดต่างๆ ในภูเก็ต แต่เป็นฝันร้ายของคนอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งหลายคนมองว่าเป็นนายทุนที่บุกยึดที่ชายหาดเป็นของตัวเองเพื่อประกอบ อาชีพสร้างรายได้ ซึ่งคนเหล่านี้จริงๆ ก็เป็นคนไทยเหมือนกัน และบางคนก็เป็นคนในพื้นที่ที่ประกอบอาชีพมาตั้งแต่เด็กๆ หรือทำมาตั้งแต่รุ่นพ่อ รุ่นแม่ จนถึงขณะนี้ก็กว่า 20 ปีแล้ว ที่ยึดอาชีพทำร่มเตียงชายหาด เพื่อเลี้ยงตัวเอง เลี้ยงครอบครัว รวมถึงลูกน้อง

เสียงสะท้อนส่วนหนึ่งที่ผู้ประกอบการบริเวณชายหาด ซึ่งได้รับผลกระทบจากปฏิบัติการขอคืนชายหาดสาธารณะให้แก่นักท่องเที่ยว และประชาชน ที่อยากสื่อไปถึงหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า “หลังจากสั่งรื้อร่มเตียง สิ่งปลูกสร้าง ออกจากชายหาด แล้วหน่วยงานเหล่านี้จะเข้าไปดำเนินการ และมีแผนในการรองรับเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร” เพราะจนถึงขณะนี้ชาวบ้านยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากหน่วยงานราชการเลย

ผู้ว่าภูเก็ตรื้อชายหาดคืนความสุขให้ประชาชน

นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดระเบียบชายหาดของจังหวัดภูเก็ต วันที่ 11ก.ค.  ว่า หลังจากที่ คสช. และหน่วยงานที่เกี่ยวได้ลงพื้นที่จัดระเบียบชายหาดต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพในการนำประกาศไปติด ให้ผู้ประกอบการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากชายหาด ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะชายหาดทางตะวันตกของจังหวัดภูเก็ต 14 ชายหาดใหญ่ๆ ได้ทำการจัดระเบียบไปแล้วประมาณ 45 % โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ทหารมณทลทหารบกที่ 41 เจ้าหน้าที่ทหารเรือทัพภาคที่ 3 อส.ในจังหวัดภูเก็ตให้การสนับสนุนในการรื้อถอน ทำให้ขณะนี้ชายหาดต่างๆที่มีการรื้อถอนไปแล้วมีความสวยงามซึ่งเป็นการคืน ธรรมชาติ และคืนความสุขให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนเพราะชายหาดปัจจุบันไม่มีสิ่ง ที่บดบังทัศนียภาพ ดูแล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนเมื่อก่อน

หลังจากที่ได้รื้อสิ่งปลูกสร้างออกจากชายหาดแล้วปรากฏว่านักท่องเที่ยวให้การตอบรับดีมาก อะไรที่เอื้อประโยชน์ให้กับชาวบ้านและนักท่องเที่ยว ทางจังหวัดจะทำให้เกิดดุลยภาพและเกิดความร่วมมือซึ่งกันและกัน ทางจังหวัดเห็นว่าชาวบ้านที่จะทำมาหากินในบริเวณนั้นก็จะหาพื้นที่ให้ถูกต้อง และทางอำเภอกับท้องถิ่นจะลงไปให้ความช่วยเหลือ ขณะที่พื้นที่ป่าตอง 352 รายได้มาลงทะเบียนแล้ว พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือต่อไป

คนร้ายกระหน่ำยิงรถขนเงิน G4S ขนเงินกว่า 10 ล้านบาทที่ภูเก็ต

คนร้าย 3 คน ขี่จักรยานยนต์ใช้ปืน 2 กระบอก กระหน่ำยิงรถขนเงินบริษัท G4S ที่กำลังนำเงินไปเติมตู้ ATM ที่เชิงทะเล และสนามบินภูเก็ต ซึ่งภายในรถมีเงินสดมากกว่า 10 ล้านบาท พนักงานเผยไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครมาก่อน เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดติดตามหาตัวคนร้ายต่อไป

ในที่เกิดเหตุพบรถยนต์ตู้ยี่ห้อโตโยต้า สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน สว 8288 กทม. โดยบริเวณกระจกด้านหน้ารถซึ่งเป็นกระจกนิรภัยกันกระสุนหนาประมาณ 1 นิ้ว มีร่องรอยถูกยิงด้วยกระสุนปืนไม่ทราบขนาด จำนวน 8 นัด แต่ส่วนอื่นๆ ของรถไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด

นายจิริยะ แซ่ลิ่ม พนักงานขับรถตู้ขนเงินดังกล่าว บอกว่าตนเองและนายศราวุธ หนูชู ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทดังกล่าวได้นั่งมาด้วย  โดยได้ขับรถคันดังกล่าวออกมาจากห้างเทสโก้โลตัส สาขารัษฎา ซึ่งภายในรถมีเงินสดมากกว่า 10 ล้านบาท เพื่อที่จะนำเงินไปเติมในตู้เอทีเอ็มที่ท่าอากาศยานนานาภูเก็ต และบ้านบางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง เมื่อมาถึงโค้งศาลเจ้าท่าเรือ ได้มีวัยรุ่น จำนวน 3 คน ขับขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิก สีแดง-ดำ ไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียน มาประกบแซงปาดหน้าด้านซ้ายของรถห่างประมาณ 3 เมตร จากนั้นคนนั่งกลางและซ้อนท้ายชักปืนขึ้นมาจำนวน 2 กระบอก กระหน่ำยิงใส่รถยนต์คันของตนเข้ากระจกหน้า แต่โชคดีรถคันดังกล่าวเป็นรถที่ใช้กระจกนิรภัยกันกระสุน ก่อนคนร้ายขับรถหลบหนีไป และได้ใช้นิ้วชี้มาที่หน้ารถลักษณะเหมือนโกรธแค้นมาก และตนเองพยายามจะขับไล่รถจักรยานยนต์ของคนร้าย แต่ก็ไม่ทันเนื่องจากการจราจรติดขัดมาก

พบ 3 ช่องโหว่บริษัทดำน้ำภูเก็ตทำให้เกิดส่วย ผู้ว่าเตรียมเรียกมาทำความเข้าใจ

นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดภูเก็ต น.ส.อโนมา วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักงานภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ น.ส.สองฤดี พรหมชู เจ้าหน้าที่สมาคมดำน้ำทีดีเอ เดินทางเข้ารับฟังข้อมูลปัญหาจากผู้บริหารสถานประกอบการ และครูสอนดำน้ำ   เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 4 เม.ย. ที่สถานประกอบการธุรกิจดำน้ำ ออล โฟร์ ไดร์ฟ ซอยแสนสบาย หาดป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต พร้อมทั้งเยี่ยมชมกระบวนการทำงาน และขั้นตอนการเรียนการสอนของครูสอนดำน้ำชาวต่างชาติ เพื่อนำไปร่วมแก้ปัญหา หลังจากเกิดกรณีมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการจับกุม ก่อนเรียกร้องจ่ายเงินรายเดือนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี

หลังจากที่ มีการทางสมาคมด้ำน้ำมายื่นหนังสือร้องเรียนเรื่องความไม่สะดวกที่ เกิดขึ้นกับอาชีพดำน้ำ ล่าสุด  นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  ได้ลงมาหาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจดำน้ำ และได้เปิดเผยว่า ที่นี่เองเป็นทั้งบริษัทสอนดำน้ำด้วย และมีการจำหน่ายอุปกรณ์ด้วย ในส่วนการเรียนการสอนนั้นจะมีการฝึกสอนทั้งในห้องเรียน ลงเรียนในสระ และการออกไปดำในทะเลจริง ตามหลักสูตร 2 วัน 3 วัน และ 5 วัน ในราคาตั้งแต่ 12,000-15,500บาท และจากการฟังข้อมูลทั้งหมด จุดที่พบว่าเป็นช่องโหว่ให้เกิดการหาประโยชน์ใน 3 ข้อ คือ 1.การที่เจ้าหน้าที่บางหน่วยงานเข้ามาตรวจ และจับกุมครูสอนดำน้ำ และว่าอ้างว่าครูสอนดำน้ำทำงานนอกสถานที่ที่ได้รับอนุญาต เนื่องจากในใบอนุญาตทำงานแบบเก่าระบุว่า ทำงานอยู่ในที่ตั้งสำนักงานเพียงอย่างเดียว ไม่รวมถึงการออกไปสอนนอกสถานที่ที่ได้รับอนุญาต

ส่วนการแก้ไขปัญหา นั้น จะมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาเพื่อทำความเข้าใจให้ยืนอยู่บน กติกาตามที่สำนักงานจัดหางานได้ตั้งไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบดังกล่าว เกิดความเข้าใจร่วมกัน เพื่อไม่ให้เป็นการกระทบต่อการท่องเที่ยว เพราะเรื่องดำน้ำนั้นเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติ ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีบริษัทดำน้ำในภูเก็ตอยู่ถึง 114 แห่ง มีจำนวน ครูสอนดำน้ำต่างชาติอีกกว่า 196 คน มีชาวต่างชาติเลือกมาเรียนดำน้ำที่จังหวัดภูเก็ตถึงร้อยละ 60 ต่อปี

 

ตำรวจเตรียมออกหมายจับคนร้ายเจาะตู้เอทีเอ็มหาดป่าตอง

ตำรวจ สภ.กะทู้ สืบสวนรู้ตัวคนร้ายที่ก่อเหตุเจาะตู้เอทีเอ็มธนาคารธนชาต บริเวณหน้าสวนสาธารณะโลมาแล้ว พร้อมขอศาลออกหมายจับเร็วๆนี้ มั่นใจมีหลักฐานเพียงพอ มีผู้ร่วมก่อเหตุ 3 คน

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กะทู้ ได้รับแจ้งจาก เจ้าหน้าที่ธนาคารธนชาตเมื่อวันที่ 3 ธ.ค.ที่ผ่านมาว่า มีคนร้ายใช้เครื่องเชื่อมโลหะเจาะแผ่นเหล็กหลังตู้เอทีเอ็ม บริเวณตรงข้ามเวทีสวนสาธารณะโลมา หาดป่าตอง ถ.ทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต และได้ขโมยเงินในตู้เอทีเอ็มไปจำนวน 224,000 บาท ซึ่งหลังรับแจ้ง ร.ต.อ.หญิง ณัฐยาน์ สุพรรณพงศ์ พนักงานสอบสวน สภ.กะทู้ ได้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมด้วย พ.ต.อ.จิรภัทร โพธิ์ชนะพันธ์ ผกก.สภ.กะทู้ พ.ต.อ. พ.ต.ท.อกนิษฐ์ ด่านพิทักษ์ศาสตร์ รอง.ผกก.ป. พ.ต.ท.ไพศาล สังข์ทอง รอง ผกก.สส. พ.ต.ท.นิกร ชูทอง สวป. พ.ต.ท.สมศักดิ์ ทองเกลี้ยง สว.สส.สภ.กะทู้ เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.กะทู้ และเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน

จากการสอบสวนของตำรวจทำให้ทราบว่า บุคคลต้องสงสัยที่ก่อเหตุครั้งนี้เป็นชาวต่างชาติแน่นอน โดยมีการเช่า รถยนต์ เดินทางมาจากจังหวัดกระบี่ และซื้อ อุปกรณ์ที่ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่งคาดว่ามีผู้ที่รวมก่อเหตุมีประมาณ 3 คน

จยย.เฉี่ยวชนกับ จยย. หนุ่มพนักงานโรงแรมในภูเก็ตดับคาที่

เกิดอุบัติเหตุหนุ่มพนักงานโรงแรมขับรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ บนถนนเทพกระษัตรี หน้าโรงเรียนหงษ์หยกบำรุง ขาออก จ.ภูเก็ต ส่งผลเสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 1 ราย เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าฉัตรไชย อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ เมื่อเวลา 11.30 น. บริเวณถนนเทพกระษัตรี หน้าโรงเรียนหงษ์หยกบำรุง ม.7 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ขาออกจากจังหวัดภูเก็ต วันนี้ (6 ธ.ค.) ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 1 ราย ขอให้เดินทางไปตรวจสอบด้วย หลังรับแจ้ง ร.ต.อ.สันติ ประกอบปราณ พนักงานสอบสวน สภ.ท่าฉัตรไชย จึงรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้น ก่อนเดินทางไปตรวจสอบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตจุดบ้านคอเอน

เมื่อตำรวจเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้า คลิก สีดำ หมายเลขทะเบียน ขฉต 805 ภูเก็ต ล้มอยู่ 1 คัน และห่างออกไปประมาณ 100 เมตร และพบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่ สีชมพู หมายเลขทะเบียน ขฉง 515 ภูเก็ต ล้มอยู่ 1 คัน ใกล้กันพบผู้เสียชีวิต 1 คน ในลักษณะนอนคว่ำหน้า สภาพบริเวณหน้าผาก และต้นคอมีบาดแผลฉกรรจ์ และสมองกระจายเกลื่อนถนน สวมเสื้อแขนยาวสีเทา นุ่งกางเกงขาสามส่วนลายพราง ซึ่งเป็นคนขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่ทราบชื่อคือ นายสุเทพ โยธารักษ์ อายุ 33 ปี อยู่บ้านเลขที่ 36 ม.6 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ถลาง ทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตจุดบ้านคอเอน ได้นำศพผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลถลาง เพื่อรอญาติมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ได้ให้การช่วยเหลือส่งโรงพยาบาลถลางแล้ว ทราบชื่อในเวลาต่อมา นางอารยา สงวนงาม อายุ 62 ปี ซึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิก สีดำ

สำหรับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ คาดว่าจักรยานยนต์ทั้ง 2 คัน เกิดการเฉี่ยวชนกัน และอาจจะมีรถที่ตามหลังมาเหยียบซ้ำ ซึ่งพนักงานสอบสวนจะทำการตรวจสอบดูกล้องวงจรปิด และจะต้องสอบปากคำพยานเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป

หาดป่าตองจัดงานยิ่งใหญ่ “Patong Fun Fest”

จังหวัดภูเก็ต จัดงานยิ่งใหญ่เพื่อเปิดฤดูการท่องเที่ยว ณ หาดป่าตอง ครั้งที่ 28 วันที่ 15-20 ธ.ค.นี้ เน้นความสนุก รื่นเริง สุดอลังการ ภายใต้รูปแบบ “Patong Fun Fest” คาดเงินสะพัด 50-100 ล้านบาท

นายสายัณห์ ชนะชัยวงศ์ นายอำเภอกะทู้ นายประสาน ยอดต่อ รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง พ.ต.อ.จิรภัทร โพธิ์ชนะพันธ์ ผกก.สภ.กะทู้ และนายสัมฤทธิ์ ลู่วีระพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าเบียร์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ณ หาดป่าตอง ครั้งที่ 28 ประจำปี 2556 “Phuket Carnival @ Patong 2013” โดยมี น.ส.สุพรรณี จงจินตนาการ(ได๋ ไออาน่า) เป็นผู้ดำเนินรายการ และมี แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน รวมถึงเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว  เมื่อเวลา 19.00 น.วันนี้( 29 พ.ย.) ที่บริเวณปากซอยบางลา หาดป่าตอง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

ซึ่งการจัดงาน  “Phuket Carnival @ Patong 2013” มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้กับหาดป่าตอง เพื่อสร้างกิจกรรมซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้และช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับจังหวัดภูเก็ต เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหาดป่าตองให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

นายประสานกล่าวว่า  “จุดเด่นของงาน “Phuket Carnival @ Patong 2013” ในปีนี้ จะได้พบกับขบวนแห่สุดมัน อลังการ สนั่นเมือง และพิธีเปิดสุดอลังการ ในวันที่ 15 ธ.ค. ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป นอกจากนี้ในทุกค่ำคืน ยังมีเวทีคอนเสิร์ตหลัก 2 เวที โดยเวทีแรกบริเวณริมหาดป่าตอง พบกับการแสดงคอนเสิร์ตวงดนตรีลูกทุ่งที่เคยเข้าร่วมประกวดจากรายการชิงช้า สวรรค์ ในทุกค่ำคืน พร้อมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง อาทิ ก๊อต จักรพันธ์ ฟีล์ม รัฐภูมิ ป้าง นครินทร์ ตั๊กแตน ชลดา ไผ่ พงศธร พั้นซ์ วรกาญจน์ ไอซ์ ศรัณยู ฯลฯ และเวทีที่ 2 พบกับคอนเสิร์ตเพื่อชีวิต ภายใต้การดูแลของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)”

ประชาชนร่วมชุมนุมต้านระบบทักษิณทั่วจังหวัดภูเก็ต

ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ยังร่วมกันเดินหน้าต้านระบอบทักษิณ เครือข่ายนักเรียน-นักศึกษา ดาวกระจายไปตามหน่วยงานราชการแสดงอารยะขัดขืน พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนออกมาร่วมชุมนุมเพิ่มมากขึ้น ขณะที่บรรยากาศบริเวณสนามชัยภูเก็ตยังคักคักต่อเนื่อง

บรรยากาศการต่อต้าน “ระบอบทักษิณ” ของประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต ที่ออกมารวมตัวกันที่บริเวณหน้าสนามชัย อ.เมือง จ.ภูเก็ต วันนี้ (29 พ.ย.) ยังคงมีประชาชนออกมารวมตัวกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงพลังในการต่อต้านระบอบทักษิณ โดยเฉพาะในส่วนของนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ที่เดินทางมาร่วมชุมนุมกันเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้น บางส่วนยังดาวกระจายเดินขบวนไปยังถนนสายต่างๆ เพื่อรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนที่ยังเชียร์อยู่หน้าจอทีวีออกมาร่วมกันชุมนุม ซึ่งตลอดเส้นทางที่ขบวนของประชาชน นักเรียน นักศึกษาขับผ่าน จะมีการโบกธงชาติ และเป่านกหวีดตลอดทาง พร้อมประกาศผ่านทางเครื่องขยายเสียง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนภูเก็ตให้ออกมาร่วมชุมนุมกันให้มากๆ และมารวมตัวกันที่สนามชัยหน้าศาลากลางจังหวัด เพื่อตั้งแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านระบอบทักษิณ ท่ามกลางการดูแลรักษาความเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดน

หลังจากที่ผู้ชุมนุมบุกเข้าขอความร่วมมือหยุดปฏิบัติราชการเป็นเวลา 3 วัน โดยในเช้าวันที่ 29 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ยังคงเงียบเหงา ไม่มีข้าราชการมาปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด ประตูทางเข้าออกทั้ง 2 ด้านถูกปิด ขณะที่ประตูห้องทำงานของอาคารต่างๆ ก็ถูกปิด มีเพียงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครฝ่ายปกครองจำนวนหนึ่งเดินตรวจตราดูแลความเรียบร้อย และความปลอดภัยของสถานที่ราชการต่างๆ ในช่วงที่ข้าราชการหยุดงาน พร้อมดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้ร่วมชุมนุมด้วย