Tag Archives: วันแห่งความรัก

วันแห่งความรักคู่รักจูงมือจดทะเบียนสมรสที่ภูเก็ตอย่างคึกคัก

       บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต คู่รัก คู่สมรสได้เดินทางมาจดทะเบียนสมรสกัน ตั้งแต่เช้าตรู่วันนี้ (14 ก.พ.) เนื่องในวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์เป็นจำนวนมาก ซึ่งทางสำนักทะเบียนอำเภอเมืองภูเก็ต ได้จัดให้มีบริการการจดทะเบียนสมรสขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เนื่องในวันสำคัญดังกล่าว

นายเสรี พาณิชย์กุล ปลัดจังหวัดภูเก็ต ได้เป็นประธานเปิดโครงการจดทะเบียนสมรส ในเวลา 09.00 น. วันแห่งความรักอำเภอเมืองภูเก็ต ประจำปี 2557 โดย มี นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ นายอำเภอเมืองภูเก็ต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนคู่รัก คู่สมรส รวมทั้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธี  ซึ่งกิจกรรมภายในงานมี การให้บริการจดทะเบียนสมรสให้แก่คู่รัก คู่สมรส มอบของที่ระลึกแก่คู่สมรสทุกคู่ จากการสนับสนุนของภาคเอกชน และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

โดย วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คู่สมรสที่ประสงค์จะขอจดทะเบียนสมรสใน วันแห่งความรักให้เป็นประเพณีที่นิยมถือปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัว ให้มีความรักความเข้าใจ มีความผูกพันที่ดีต่อกันให้ยั่งยืนตลอดไป เพื่อให้คู่สมรสเห็นความสำคัญของการจดทะเบียนสมรส ให้เป็นคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย เกิดความมั่นคง สร้างความอบอุ่นแก่ครอบครัว เป็นที่ยอมรับของสังคม และครอบครัวได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของจังหวัดภูเก็ต กรมการปกครอง ที่เน้นให้บริการประทับใจแก่ชุมชน รวมทั้งสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วย ซึ่งวันแห่งความรักในปีนี้ ตรงกับวันมาฆบูชา เป็นวันหยุด คาดว่าจะมีคู่สมรสเดินทางมาจดทะเบียนสมรสมากกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีคู่สมรสเดินทางมาจดทะเบียนสมรส จำนวน 116 คู่


นักเรียน นักศึกษา ภูเก็ตซื้อกุหลาบมอบเพื่อนและแฟนในวาเลนไทน์

นัก เรียน นักศึกษา และคนวัยทำงานได้สั่งจองดอกกุหลาบ และสินค้าที่สื่อถึงความรักมอบให้แก่คนรู้ใจเป็นจำนวนมาก ขณะที่ดอกกุหลาบมีราคาแพงขึ้นอย่างมาก

ร้านขายดอกไม้สดในเขตตัวเมืองภูเก็ต ในวันวาเลนไทน์ 14 ก.พ. บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยเฉพาะที่ร้านดอกไม้พฤกษชาติ ถนนแม่หลวน ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต เป็นร้านดอกไม้สดร้านหนึ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการคนทุกกลุ่ม เพราะมีดอกไม้ให้เลือกซื้อหลากหลาย และสวยงามมีคุณภาพ ซึ่งได้มีนักเรียน นักศึกษา และวัยทำงานได้มีการสั่งดอกไม้ล่วงหน้าเป็นช่อเป็นจำนวนมาก

ซึ่งวันวาเลนไทน์ ใน ปีนี้ตรงกับวันมาฆบูชา และเป็นวันหยุดของนักเรียน ทำให้นักเรียนทยอยกันออกมาซื้อ ดอกไม้เพื่อมอบให้แก่เพื่อน และแฟน เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดอกกุหลาบแดง และกุหลาบชมพู ราคาก็จะอยู่ที่ดอกละ 15 บาท ส่วนกุหลาบสีขาว ราคาดอกละ 25 บาท และดอกกุหลาบสีแดงเกรด A จะอยู่ที่ดอกละ 100 บาท ซึ่งในส่วนของราคาดอกไม้นั้น ก็มีการปรับขึ้นบ้างแต่ไม่มากนัก แต่ทางร้านก็ยังจำหน่ายในราคาเดิม เพราะลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำ