Tag Archives: ราไวย์

เทศบาลตำบลราไวย์จัดงานสืบสานขนมไทย “กะละแม” สืบสานขนมไทย

งานสืบสานขนมไทย “กะละแม” ประจำปี 2558 จัดโดยเทศบาลตำบลราไวย์ จ.ภูเก็ต เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมฯ อันดีงามให้ลูกหลานได้สืบทอด สืบสานขนมไทยต่อเนื่อง และยังช่วยส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจอันดีในเด็ก ผู้ใหญ่ และคนเฒ่าคนแก่

นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เป็นประธานในโครงการสืบสานขนมไทย “กะละแม” ราไวย์ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ที่บริเวณลานสำนักสงฆ์ในหาน หมู่ 1 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งเทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกับสำนักงานสงฆ์ในหาน และชุมชนราไวย์ เพื่อสนับสนุน และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยให้ลูกหลานได้สืบทอด และสืบสานขนมไทยให้ต่อเนื่อง ส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจอันดีในเด็ก ผู้ใหญ่ และคนเฒ่าคนแก่ ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสนำเอากิจกรรมนี้ไปใช้ในอนาคตให้เกิด ประโยชน์ในการดำรงชีวิตต่อไป มี นายพิสิษฐ์ ปภากิจยศพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีราไวย์ ตลอดจนผู้นำชุมชน และชาวบ้านในชุมชนตำบลราไวย์เข้าร่วม

นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ กล่าวว่า งานสืบสานขนมไทย การกวน “กะละแม” จัดเป็นประจำทุกปี เพราะว่าขนมกะละแมนั้นถือว่าเป็นขนมมงคลที่ใช้ในงานแต่งงาน และใช้ในงานมงคลหลายๆ งานเพื่อความเป็นสิริมงคล การที่เราได้รวบรวมพี่น้องประชาชนมาแสดงออกถึงความรักความสามัคคี โดยใช้งานการสืบสานขนมไทย กวนกะละแม มาเป็นสื่อ ซึ่งก็ทำให้ทุกคนมาร่วมกัน เพราะว่าการกวนกะละแม แต่ละครั้งต้องใช้เวลาในการกวนแต่ละกระทะนาน 3 ชั่วโมง ซึ่งใน 3 ชั่วโมงนั้นพี่น้องประชาชนได้มีกิจกรรมร่วมกัน ต้องใช้คน 10-20 คน สลับหมุนเวียนกันกวนกะละแมแต่ละกระทะ สามารถสร้างความรักความกลมเกลียวขึ้นในหมู่คณะ นี่คือจุดเป้าหมายที่เราได้มุ่งเน้นให้เกิดความรักความสามัคคี ได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีดังกล่าวต่อไป

เทศบาลนครภูเก็ต ห้ามทิ้งขยะลงในคลองถ้าเจอปรับแน่

จากปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครภูเก็ตซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้ง น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เปิดเผยว่า ส่วนหนึ่งมาจากขยะภายใน คู คลอง ซึ่งเป็นขยะที่ประชาชนทิ้งลงในคลองบ้าง เป็นขยะตกค้างภายในท่อระบายน้ำบ้าง ซึ่งขยะเหล่านี้จะไปกีดขวางการระบายน้ำ ทำให้น้ำระบายไม่ทัน เป็นสาเหตุให้เกิดน้ำท่วม สร้างความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

เทศบาลนครภูเก็ต ได้จัดทำโครงการรณรงค์ขอความร่วมมือจากประชาชนไม่ทิ้งขยะลงในคูคลอง โดยได้จัดทำป้ายรณรงค์ติดตามจุดต่างๆ ที่เป็นปัญหาของขยะอุดตัน ซึ่งในระยะแรก เทศบาลนครภูเก็ต จะเข้มงวดในพื้นที่คลองบางใหญ่ก่อนเป็นอันดับแรก หากพบเห็นประชาชนทิ้งขยะลงในคูคลองก็จะมีการว่ากล่าวตักเตือน หลังจากนั้น จะเริ่มดำเนินการตามกฎหมาย คือ จับ ปรับ ผู้ทิ้งขยะลงในคู คลองอย่างจริงจัง ซึ่งโทษปรับจะเริ่มตั้งแต่ 1,000-10,000 บาท ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ซึ่งกฎหมายมีโทษปรับสูงสุดถึง 10,000 บาท

นอกจากนั้นเทศบาลนครภูเก็ตขอความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านไม่ว่าจะอาศัยอยู่บริเวณคลอง บางใหญ่ ซึ่งเป็นคลองสายเดียวที่ไหลผ่านใจกลางเมืองภูเก็ต ในการช่วยกันรักษา และดูแลไม่ทิ้งขยะลงในคลอง ตลอดจนคู และรางระบายน้ำ ซึ่งอยู่หน้าบ้านของท่านก็ต้องช่วยกันดูแล หากพบเห็นขยะอุดตันก็ขอให้ช่วยกันเก็บ หรือแจ้งไปยังเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อจะได้ดำเนินการให้ต่อไป อย่างไรก็ตาม หากทุกคนร่วมมือร่วมใจกันช่วยสอดส่องดูแล และไม่ทิ้งขยะลงในคูคลอง ปัญหาน้ำท่วมขังคงจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

ชาวป่าคลอก คัดค้านแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง

ชาวบ้านป่าคลอก และบ้านพารา อ.ถลาง ภูเก็ต กว่า 100 คน ยื่นหนังสือขอให้ทบทวนการวางแนวปักเสาไฟฟ้าแรงสูง 500 KV และขอให้ไปปรับปรุงแนวที่มีอยู่เดิมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนหลายร้อยครัวเรือน

ชาวบ้านป่าคลอก และบ้านพารา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต กว่า 100 คน นำโดย นายดลเลาะ ศรีเหมาะ ผู้ช่วยโต๊ะอิหม่ามมัสยิดบ้านพารา นายวิชัย ไกรเทพ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านท่ามะพร้าว ม.10 ต.เทพกระษัตรี นายณัชชา อึ่งอำนวยพร ทนายความ นายสำราญ พานดำ อดีตผู้ใหญ่บ้านพารา เข้ายื่นหนังสือร้องเรียน เรื่อง ขอให้ทบทวนการวางแนวปักเสาไฟฟ้าแรงสูง 500 KV และ ขอให้ไปปรับปรุงแนวที่มีอยู่เดิมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เมื่อเวลา 08.30 น. วันนี้ (15 พ.ค.) ที่หน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนหลายร้อยครัวเรือน ถึง นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผ่าน นายประเจียด อักษรธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต เป็นตัวแทนรับ โดยมี นายประพันธ์ ขันพระแสง หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมภูเก็ต เข้าร่วม

นายณัชชา อึ่งอำนวยพร ทนายความ กล่าว ว่า ชาวบ้านป่าคลอก และบ้านพารา ไม่ได้ต้องการถ่วงความเจริญของจังหวัดภูเก็ต แต่ทางชาวบ้านได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เนื่องจากการถูกรอนสิทธิในที่ดินของตนเอง เช่น ที่ทำมาหากินใต้แนวเสาไฟฟ้าแรงสูงกว้าง 60 เมตร ยาวตลอดแนวพาดผ่านแทบจะทำอะไรไม่ได้เลย เอกสารสิทธิโดนรอนสิทธิลง มูลค่าราคาที่ดินตกต่ำ ที่ดินข้างเคียงแม้จะไม่โดนสายส่งพาดผ่าน แต่ก็ได้รับผลกระทบจากราคาที่ตกต่ำลงมาเช่นกัน เพราะไม่มีใครอยากไปอยู่ใกล้ๆ สายส่งแรงสูง ต้องโค่นไม้ทำลายป่า ผลของสนามแม่เหล็กที่มีต่อสุขภาพร่างกายเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง และถูกไฟฟ้าช็อต และปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งค่าชดเชยได้ไม่คุ้มค่าเท่าที่ควร

ชาวไทยใหม่ราไวย์ ร้องเรียนผู้ว่าฯหลังโดนข่มขู่

นายสนิท แซ่ซั่ว ตัวแทนกลุ่มชาวไทยใหม่ บ้านราไวย์ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต พร้อมด้วยชาวไทยใหม่บ้านราไวย์กว่า 150 คน เดินทางมารวมตัวกันที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ (15 พ.ค.) โดยอ้างว่าถูกกลุ่มชายฉกรรจ์จำนวนหนึ่งเข้าไปปิดทางเข้า-ออกพื้นที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งชาวบ้านใช้กันมานานกว่า 100 ปี และมีการข่มขู่ชาวบ้านด้วย โดยมี นายสุพจน์ ชนะกิจ นายอำเภอเมืองภูเก็ต พ.อ.จิตติ มณี สัสดีจังหวัดภูเก็ต นายประพันธ์ ขันพระแสง หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมรับเรื่องร้องเรียน

สำหรับการเดินทางมายังศาลากลางจังหวัดภูเก็ตครั้งนี้ นายสนิท แซ่ซั่ว ตัวแทนชาวไทยใหม่บ้านราไวย์ กล่าวว่าสืบเนื่องจากมีเอกชนอ้างสิทธิในที่ดินบริเวณหาดราไวย์ต้องการพัฒนาพื้นที่ ดังกล่าว โดยในเบื้องต้น ได้มีการปรับไถพื้นที่ และในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ทางเอกชนรายดังกล่าวได้นำทีมคนงาน และกลุ่มชายฉกรรจ์เข้ามาในพื้นที่เพื่อปิดทางสาธารณประโยชน์ ที่ชาวไทยใหม่บ้านราไวย์เคยใช้ร่วมกันมานานกว่า 100 ปี และเพื่อใช้เป็นทางผ่านไปประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน และไปพื้นที่ประกอบพิธีกรรม (บาลัย) ชาวไทยใหม่บ้านราไวย์จึงได้รวมตัวกันเพื่อออกมาปกป้องพื้นที่ดังกล่าว

ทางด้าน นายสุพจน์ ชนะกิจ นายอำเภอเมืองภูเก็ต กล่าวภายหลังรับหนังสือร้องเรียนว่า เบื้องต้นจ ะส่งกำลังเจ้าหน้าที่ อส.เข้าไปดูแลความปลอดภัยก่อน พร้อมทั้งจะประสานไปยังเจ้าหน้าที่ทหาร และตำรวจเข้าไปร่วมดูแลพื้นที่ด้วย ส่วนเรื่องการตรวจสอบพื้นที่สาธารณะนั้นก็จะมีการดำเนินการแต่ต้องใช้เวลา สักระยะหนึ่ง

“ไลม์ไลท์อเวนิว” จัดสงกรานต์เล่นน้ำตามวิถีไทย

13 เม.ย.นี้ “ไลม์ไลท์อ เวนิว” และหน่วยงานภาครัฐร่วมกันจัดงาน “สงกรานต์ปลอดแอลกอฮอล์” ณ ลานกิจกรรมกลางแจ้งไลม์ไลท์อเวนิว รณรงค์สร้างความตระหนักเยาวชน ประชาชน ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาล พร้อมรณรงค์ให้เล่นน้ำสงกรานต์ตามวิถีไทย แต่งกายสุภาพเรียบร้อย มั่นใจได้รับการตอบรับดี

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางพาณี โกยสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไลม์ไลท์แมนเนจเมนท์จำกัด เจ้าของและผู้พัฒนาไลม์ไลท์อเวนิว และหลาดปล่อยของ พ.ต.อ.ดร.ไกรทอง จันทร์ทองใบ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต น.ส.ชุติมา สนิทเปรม รองปลัดนายกเทศบาลนครภูเก็ต นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต และนายพรเทพ รัตนอำนวย ประธานบริหารสายงานการขายและโลจิสติกส์ บริษัทแอดไวซ์โฮลดิ้งกรุ๊ป จำกัด ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานสงกรานต์โนแอล ประจำปี 2558 วานนี้ (30 มี.ค.) ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันที่ 13 เมษายน 2558 ณ ลานกิจกรรมกลางแจ้งของไลม์ไลท์อเวนิว ถนนดีบุก

จังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกับองค์กรท้องถิ่นภาครัฐ ประกอบด้วย เทศบาลนครภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต และภาคเอกชนคือ บริษัทแอดไวซ์ โฮลดิ้งกรุ๊ป จำกัด และไลม์ไลท์ อเวนิว เจ้าของสถานที่ ร่วมกันจัดงานสงกรานต์ประจำปี เพื่อส่งเสริมกิจกรรมตามประเพณี และรณรงค์ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล ใช้ชื่องานว่า “สงกรานต์โนแอล” คาดหวังให้เกิดความสนุกสนานแก่ประชาชนที่เข้ามาร่วมงาน สืบสานประเพณี และรณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักในเรื่องการงดดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล

เทศบาลตำบลราไวย์ จ.ภูเก็ต เตรียมทำป้ายเตือนนักท่องเที่ยว

หลังจากเกิดเหตุการณ์ เด็กชายวัย 9 ขวบ จมน้ำขณะเดินทางไปเล่นน้ำกับครอบครัว เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ เสียชีวิตที่ห้องไอซียู โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัว และญาติ

หลังจากเกิดเหตุเด็กชายวัย 9 ขวบ ซึ่งเดินทางไปเล่นน้ำกับครอบครัวที่บริเวณหาดในหาน จ.ภูเก็ต และประสบอุบัติเหตุจมน้ำที่บริเวณประตูน้ำซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างหนอง น้ำในหาด และชายทะเลหาดในหาน ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อวานนี้ (29 มี.ค.) หลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ค้นหาร่างของเด็กจนเจอ และช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เนื่องจากเด็กขาดอากาศหายใจเป็นเวลานาน จนกระทั่งล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 10.45 น.วันนี้ มีรายงานแจ้งว่าเด็กชายคนดังกล่าวเสียชีวิตแล้ว ท่ามกลางความโศกเศร้าของพ่อแม่ และคนในครอบครัวเป็นอย่างมาก

นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ กล่าวว่า ช่วงปิดภาคเรียนของทุกปีจะมีข่าวเด็กจมน้ำเสียชีวิตจากทั่วประเทศจำนวนมาก ทางเทศบาลตำบลราไวย์ มีความเป็นห่วงในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก และกลัวว่าจะเกิดเหตุซ้ำซาก เนื่องจากตำบลราไวย์ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลหลายแห่ง ที่สำคัญทะเลที่ภูเก็ต จะมีความแตกต่างจากทะเลที่อื่นเนื่องจากมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอม ผู้ปกครอง นักท่องเที่ยวได้นำบุตรหลานมาเล่นน้ำกันจำนวนมาก

คลื่นลมแรงซัดบ้านเรือนเสียหายที่หาดบางเทา

ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ บ้านบางเทาใน หมู่ที่ 2 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อตรวจสอบในพื้นที่น้ำทะเลกัดเซาะชายหาดบริเวณ หลังกุโบอิสลามบ้านบางเทา วันนี้ (16 มิ.ย.) จากการตรวจสอบพบว่าบ้านเรือน ร้านอาหาร และรีสอร์ท หลายแห่ง ได้รับความเสียหายจากลมแรง คลื่นสูงประมาณ 3 -4 เมตร ซึ่งร้านอาหารริมชายหาด ถูกคลื่นซัดจนตลิ่งทรุด พื้นดินถูกน้ำกัดเซาะหายไปประมาณ 3 – 5 เมตร มีหลังคาบางส่วนได้รับความเสียหาย ต้องปิดให้บริการโดยไม่มีกำหนด

บริเวณ หน้าที่ทำการชมรมประมงพื้นบ้านอ่าวบางเทา หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง น้ำขึ้นสูงจนไม่สามารถมองเห็นชายหาดได้ มีลมแรง คลื่นสูงประมาณ 3 เมตร ซัดเข้าศาลาที่พักของชาวประมง บ้านเรือนประชาชน โรงแรม และรีสอร์ท เสียหายหลายหลัง ส่วนน้ำในคลองบางเทาเอ่อล้น เรือของชาวประมงเข้ามาจอดเต็ม ทั้งนี้ชาวประมงที่ไม่สามารถออกเรือหาปลาได้  จึงใช้โอกาสที่น้ำทะเลขึ้นออกลากอวนใกล้ๆ ฝั่งได้ปลามาเยอะพอสมควร พอที่จะจุนเจือค่าอาหารในครอบครัวได้หลายมื้อ

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค ใต้ฝั่งตะวันตก รายงานว่า วันที่ 17 – 21 มิ.ย. ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลง และคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลงด้วย

 นักท่องเที่ยวรัสเซียซิ่งแหกโค้งชนเสาไฟฟ้าดับอนาถ

เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรฉลอง รับแจ้งมีเหตุรถยนต์แหกโค้งชนเสาไฟฟ้าคนขับรถเสียชีวิตคาที่ 1 ราย เมื่อคืนที่ผ่านมา (15 มิ.ย) เหตุเกิดที่บริเวณถนนวิเศษ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต  จึงขอให้เดินทางไปตรวจสอบด้วย หลังรับแจ้ง พ.ต.ต.ปฎิวัติ ยอดขวัญ พนักงานสอบสวน สภ.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต จึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ศูนย์ไข่มุก) และเจ้าหน้าที่มูลนิธิภูเก็ตร่วมใจกู้ภัย

ในที่เกิดเหตุกลางถนนพบรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ฆค 9475 กรุงเทพมหานคร จอดอยู่ในลักษณะมุ่งหน้าไปทางวงเวียนห้าแยกฉลอง สภาพด้านหน้าพังยับ ห่างกันออกไปประมาณ 25 เมตร ที่บริเวณข้างถนนพบศพของผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย ซึ่งเป็นคนขับคันที่เกิดเหตุ ทราบชื่อคือ Mr.Andrey Zhukov อายุ 26 ปี สัญชาติรัสเซีย สภาพนอนคว่ำหน้าศีรษะปักดิน สวมเสื้อแขนสั้นลายดอกไม้สีน้ำเงิน สวมกางเกงขาสั้นสีน้ำตาล มีเลือดไหลออกทางจมูก และปาก ทางโค้งบนเนินขาออกจาก ต.ราไวย์ ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิภูเก็ตร่วมใจกู้ภัยจึงนำศพส่งโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อแพทย์ชันสูตรอย่างละเอียด

จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้ตายได้ขับรถมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่ อ.เมืองภูเก็ต โดยมาจากพื้นที่ตำบลราไวย์ มาตามทางถนนวิเศษ เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเป็นทางโค้งผู้ตายอาจจะไม่ชำนาญเส้นทางทำให้เสียหลัก ชนเสาไฟฟ้าข้างทางเข้าอย่างจัง ทำให้ร่างนักท่องเที่ยวกระเด็นออกมานอกรถศีรษะกระแทกพื้นที่เสียชีวิตคาที่ อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริง ต่อไป