Tag Archives: ภูเก็ต

ครูสอนดำน้ำต่างชาติในภูเก็ตรวมตัวร้องเรียนปัญหาต่อสมาคมดำน้ำ

ผู้ ประกอบการ และครูสอนดำน้ำ เข้าร้องเรียนสมาคมฯ ว่าถูกเจ้าหน้าที่จับกุม และเรียกเก็บรายเดือน ล่าสุดผู้ว่าฯ ภูเก็ต ได้สั่งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมแก้ไขปัญหากรณี ภายในสัปดาห์นี้ พร้อมให้ ตร.ทำหนังสือชี้แจงมายังจังหวัดภายใน 2 วัน ขณะที่ผู้ประกอบการธุรกิจดำน้ำชี้ช่องโหว่ที่ทำให้เกิดการเรียกเก็บผล ประโยชน์เกิดจากผู้ถือกฎหมาย 2 ฝ่าย ถือคนละฉบับ ซึ่งมีขอบเขตไม่สอดคล้องกัน

หลัง จากที่ครูสอนดำน้ำชาวต่างชาติรวมตัวร้องเรียนต่อสมาคมดำน้ำ ที ดี เอ ว่า ถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกุม และมีการเสนอให้เงินรายเดือน เพื่อแลกกับการไม่เข้าไปกวดขันจับกุมนั้น ขณะนี้นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้ น.ส.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขาภูเก็ต รวมถึงสมาคมดำน้ำ ที ดี เอ ได้ประชุมร่วมปรึกษาหาหรือ และหาจุดอ่อนในการที่ชาวต่างชาติเข้ามาทำงาน และทำงานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากภารกิจการสอนดำน้ำ โดยการหลังประชุมจะมีข้อสรุปว่าจะแก้ไขอย่างไร ถ้าเกิดจากความเข้าใจผิดก็จะต้องชี้แจงกัน เพราะบางครั้งพบว่ามีชาวต่างชาติมีการทำภารกิจอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุใน ใบอนุญาตทำงาน ฉะนั้น ภารกิจที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการขอวีซ่า หรือใบอนุญาตทำงานจะต้องมีการตรวจสอบให้ถูกต้อง โดยจะต้องรอข้อสรุปจากคณะทำงานที่จะประชุมในสัปดาห์นี้อีกครั้งหนึ่ง ส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถูกอ้างถึงว่ามีการเรียกรับเงินรายเดือนนั้น ขณะนี้ทางจังหวัดได้ขอให้ทำหนังสือชี้แจงมายังจังหวัดภายใน 2 วัน

ผู้ ประกอบการรายหนึ่งได้เปิดเผยแก่ผู้สื่อข่าวว่า ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการธุรกิจดำน้ำจะดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีการจดทะเบียนสถานประกอบการ และทำสัญญาชัดเจนทั้งตัวบริษัท และตัวบุคคล ยอมรับว่ามีการจ้างครูสอนดำน้ำต่างชาติที่เป็นฟรีแลนซ์ แต่ก็มีการทำสัญญาระหว่างบริษัทผู้จ้าง และต้นสังกัดครูสอนดำน้ำถูกต้องตามขั้นตอน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นพบว่า “ระหว่าง ขอบเขตหน้าที่ของครูสอนดำน้ำต่างชาติที่ระบุในใบอนุญาตทำงาน ซึ่งออกโดยสำนักงานจัดหางาน ไม่สอดคล้องกับข้อกฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ ทำให้เกิดช่องว่างให้เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลบางกลุ่มเข้ามาหาประโยชน์ได้ง่าย ขณะที่ครูสอนดำน้ำเองส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจว่าขอบเขตที่ระบุมีแค่ไหนกันแน่ เพราะเมื่อพิจารณาจากใบอนุญาตทำงานพบว่ายังอยู่ในขอบเขตที่สามารถทำได้ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมอ้างว่าทำผิดกฎหมาย จึงต้องการขอให้มีการหารือกันระหว่างผู้ถือกฎหมาย เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน”

สภาพัฒนาการเมือง จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่จังหวัดภูเก็ต

ศ.ดร.ธีรภัท ร์ เสรีรังสรรค์ ประธานสภาพัฒนาการเมือง จัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงผลการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของสภาพัฒนาการเมือง เมื่อเวลา 15.00 น. วันนี้ (25 มี.ค.) ที่โรงแรมเมโทรโพล จ.ภูเก็ต ซึ่งการจัดประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนพี่น้องประชาชนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ในเรื่องที่สภาพัฒนาการเมืองให้ความสำคัญ และรวมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาพัฒนาการเมืองด้วย

โดยประเด็นของการอภิปราย แผนพัฒนาภาคใต้ แผนขับเคลื่อนภูเก็ตมหานคร นั้นได้แบ่งเป็นกลุ่มเสวนา 5 กลุ่มย่อย ตามประเด็นที่มีความสำคัญ ประกอบด้วย 1.เรื่องพลังงาน 2.ความมั่นคง 3.จังหวัดบูรณาการ 4.ชุมชนจัดการตนเอง และ 5.วิถีชุมชน ซึ่งจะนำข้อคิดเห็นต่างๆ เสนอในการประชุมสภาพัฒนาการเมืองสัญจรที่จะมีขึ้นต่อไป

ศ.ดร.ธีรภัทร์ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม การจัดประชุมฯ ในครั้งนี้ได้แบ่งกลุ่มสมาชิกออกเป็น 4 กลุ่ม ในการลงพื้นที่ดูงาน โดยกลุ่มที่ 1 เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ดูเรื่องการจัดการตนเอง และปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดสงขลา กลุ่มที่ 2 ดูปัญหาความมั่นคงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นราธิวาส ยะลา และปัตตานี กลุ่มที่ 3 ลงพื้นที่เกิดเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ ที่ จ.พังงา ว่า ได้มีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ไปได้มากน้อยแค่ไหน และกลุ่มที่ 4 ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต ดูชุมชนจัดการตนเองบ้านบางโรง ต.ป่าคลอก เพื่อศึกษาว่าเขามีการจัดการตนเองอย่างไรถึงประสบความสำเร็จ ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา โดยได้ร่วมกันตั้งเป็นชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์ มีเงินหมุนเวียนในชุมชน 91 ล้านบาท และมีการปล่อยกู้ มีการจัดตั้งศูนย์เยาวชน และศูนย์ฝึกอาชีพ ด้วย
 

ตลาดคอนโดฯ ภูเก็ตเติบโตสูงต่อเนื่อง

การท่องเที่ยวภูเก็ตยังคงคึกคัก เป็นตัวหลักส่งผลให้มีรายได้ประชากรเติบโตต่อเนื่องและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของภูเก็ตให้เติบโต ดังนั้นธนาคารไทยพาณิชย์ จึงได้จัดงานเสวนาภายใต้หัวข้อ “แนวโน้มเศรษฐกิจและการลงทุนรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต” พร้อมแนะนำลงทุนอสังหาฯ ชี้ผลตอบแทนสูง ด้าน ททท. ระบุเที่ยวบินเดินทางเข้าภูเก็ตไฮซีซันนี้เพิ่มสูงขึ้น 27% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ขณะที่ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เผยเทรนด์ปล่อยเช่าคอนโดฯ เติบโตสูงรับธุรกิจท่องเที่ยว ทำเลที่อยู่อาศัยบริเวณกะทู้ ร้อนแรงอานิสงส์จากหาดป่าตอง

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาธุรกิจหลักอย่างอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตยังคงมีการเติบโตที่ดี เฉลี่ยถึง 7% ต่อปี ภูเก็ตมีมูลค่าการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อนหน้า อยู่ที่เกือบ 400 ล้านบาท ซึ่งหากคิดต่อจำนวนประชากรจะมีมูลค่าเป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากกรุงเทพฯ ในขณะเดียวกัน แนวโน้มของขนาดโครงการในภูเก็ต แนวราบจะมีแนวโน้มขนาดต่อหน่วยเล็กลง ในขณะที่แนวสูงจะมีขนาดโครงการใหญ่ขึ้น เนื่องจากราคาที่ดินที่ขึ้นสูง ทำให้ผู้ประกอบการมีแรงจูงใจที่จะเพิ่มขนาดของโครงการแนวสูง และลดขนาดบ้านแนวราบให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มทุน

นักลงทุนจำนวนมากเลือกที่จะซื้อคอนโดฯ นื่องจากอัตราผลตอบแทนดอกเบี้ยเงินฝากปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำ โดยเล็งเห็นช่องทางการเก็งกำไรจากการเพิ่มมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตซึ่ง ผลตอบแทนอยู่ที่ 5-10% แล้วแต่พื้นที่ เหตุผลสำคัญที่อสังหาฯ ได้รับความนิยมเป็นทางเลือกในการลงทุนก็เนื่องจากค่าแรง และค่าวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้น ผลักดันให้ราคาตลาดอสังหาฯ เพิ่มสูงขึ้นทุกๆ ปี ทำให้มีโอกาสได้กำไรส่วนเกินทุนในอสังหาฯ ประเภทต่างๆ

 

รับสมัครชิงเก้าอี้นายกเล็กเมืองป่าตอง

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดให้มีการรับสมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองป่าตอง หลังศาลตัดสินให้มีการเลือกตั้งใหม่ ในตำแหน่งนายกเทศมนตรี และ ส.ท.เขต 1 เขต 2 และเขต 3 โดยกำหนดให้วันที่ 20-24 มี.ค.57 เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้ง และวันที่ 26 เม.ย.57 เป็นวันเลือกตั้ง ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองป่าตอง ซึ่งปรากฏว่า วันนี้ (20 มี.ค.) ซึ่งเป็นวันแรกของการรับสมัคร บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก และเป็นไปตามคาด

มีผู้สมัครในส่วนของนายกเทศมนตรี เดินทางมายื่นใบสมัครแล้ว จำนวน 2 คน คือ นายเปี่ยน กี่สิ้น อดีตนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองหลายสมัย หัวหน้ากลุ่มรักป่าตอง และ น.ส.เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ อดีต ส.ส.ภูเก็ต พรรคประชาธิปัตย์ หัวหน้ากลุ่มป่าตองฟ้าใหม่ ซึ่งทั้ง 2 เดินทางมาพร้อมกับผู้สนับสนุนเป็นจำนวนมาก และเดินทางมาถึงสถานที่สมัครก่อนเวลาที่กำหนด จึงต้องจับฉลาก ผลการจับฉลากปรากฏว่า น.ส.เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ จับได้หมายเลย 1 ขณะที่นายเปี่ยน กี่สิ้น จับฉลากได้หมายเลข 2 โดยมีนายเสรี พาณิชย์กุล ปลัดจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองป่าตอง พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ นายพูนศักดิ์ นาคเสนา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองป่าตอง นายกิตติพงศ์ เที่ยงคุณากฤต ผู้อำนวยการการการเลือกตั้งจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาอำนวยความสะดวก และชี้แจงรายละเอียดของการลงสมัคร

ด้านนายพูนศักดิ์ นาคเสนา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองป่าตอง กล่าวว่า ในการเลือกตั้งครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิไม่ต่ำกว่า 60% และมีแนวโน้มว่าน่าจะมากกว่านั้น เนื่องจากในการเลือกตั้งครั้งนี้มีการแข่งขันกันสูง โดยมีผู้มีสิทธิประมาณ 12,000 คน และการเลือกตั้งในครั้งนี้ตนไม่มีความกังวลในส่วนของคู่แข่ง เชื่อมั่นว่าคนป่าตองจะเห็นผลงานที่ตนได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของคนในพื้นที่ป่าตองที่ตนได้ทำมาโดย ตลอด

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ธนชาต ร่วมกันจัดตลาดนัดการลงทุนที่ภูเก็ต

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กลุ่มธุรกิจการเงินธนชาต ร่วมกันจัดตลาดนัดการลงทุน Thanachart & SET Investment Fair ครั้งที่ 1 จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการต่อยอดโครงการส่งเสริมช่องทางลงทุนผ่านธนาคารพาณิชย์ หรือ Banker-to-Broker โดยจะเดินสายขยายฐานการลงทุนทั่วประเทศ

นางเกศรา มัญชุศรี รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน ธนชาต-ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดนัดการลงทุน Thanachart & SET Investment Fair ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (15 มี.ค.) ที่ห้องพระพิทักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเมโทรโพล อ.เมือง จ.ภูเก็ต  โดยมี นางอัศวินี ไตลังคะ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด นายชรินทร์ ธำรงเกียรติกุล ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต นายจำเริญ แซ่ตัน เลขานุการหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ตลอดจน นักธุรกิจ และผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

 โดยผู้ร่วมงานจะได้พบกับหลากหลายเสวนาน่าสนใจโดยวิทยากรที่ มากด้วยประสบการณ์ เช่น ส่องเศรษฐกิจไทยฝ่าวิกฤตการเมืองโดย ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ฮวดไช้ฮวงจุ้ย…ลุยการลงทุนโดย อ.มาศ เคหาสน์ธรรม สถาบันค้นคว้าวิชาฮ้วงจุ้ยแห่งประเทศไทยจัดพอร์ตกองทุนรวมรับมรสุมเศรษฐกิจโดยคุณบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด และเจาะหุ้นลุ้นกำไร…ไม่ยากโดยทีมนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) รวมทั้งภายในงานยังมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาผู้ประกอบการกับ “SME Size S” รวมทั้งการให้คำปรึกษาผู้ลงทุนด้านการวางแผนการลงทุนในหุ้น อนุพันธ์ และกองทุนรวมแบบเจาะลึกตลอดวัน ผู้ร่วมงานยังจะได้รับคู่มือคัมภีร์ลงทุน เมนูหุ้น และโผกองทุนเด่น รวมทั้งของสมนาคุณมากมายเมื่อลงทุนในงาน ข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ธนชาต www.thanachart.co.th หรือโทร 1770 และเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th” นางอัศวินีกล่าว

ตชด.ชุดเฉพาะกิจผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รวบ 2 ผู้ต้องหา พร้อมยาไอซ์

เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมกับชุดเฉพาะกิจ ภายใต้อำนวยการของ นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พ.ต.ท.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปดิ์ รอง ผกก. (สบ 3) กก.ตชด.42 รรท.ผบ.ร้อย ตชด.425 นำโดยนายวิสุทธิ์ โรมินทร์ ปลัดอำเภอ ร.ต.ท.พุฒิชัย จันทร์ทอง หน.ชปข.ร้อย ตชด.425 และเจ้าหน้าที่อีกจำนวนหนึ่ง ร่วมกันจับกุม นายกีรติย์ หรือโฟลค์ ยศปัญญา อายุ 25 ปี อยู่บ้านเลขที่ 243 ม.3 ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พร้อมด้วยของกลางยาไอซ์ น้ำหนัก 0.35กรัม จำนวน 1 ถุง เมื่อวานนี้ (14 มี.ค.)  โดยได้จากการตรวจค้นในกระเป๋าของผู้ต้องหา ยาไอซ์ น้ำหนัก 1.23 กรัม จำนวน 7 ถุง ยาไอซ์น้ำหนัก 1.24 จำนวน 1 ถุง (ได้จากการตรวจค้นบ้านผู้ต้องหา) โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง โดยจับกุมได้ที่บริเวณหน้าห้องพัก B 29 ซอยเจ้าฟ้า 34 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดเดียวกันได้จับกุมตัว นายพิเชษฐ์ มารมย์ อายุ 28 ปี อยู่บ้านเลขที่ 58 ม.12 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วยของกลางยาไอซ์น้ำหนัก 0.9 กรัม โดยจับกุมได้ที่ห้องพักห้องพัก B 29 ซอยเจ้าฟ้า 34 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต ของนายพิเชษฐ์ มารมย์

สำหรับการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวได้ปฏิบัติ ตามนโยบายของรัฐบาล และของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ที่สั่งการให้ปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง จึงได้มีการตรวจค้นเป้าหมาย และได้มีการจับกุมผู้ต้องหาหลายคนอย่างต่อเนื่อง และจากการนำตัวผู้ต้องหาที่จับกุมได้ก่อนหน้านี้มาสอบสวนขยายผล จนทราบว่า นายกีรติย์ หรือโฟลค์ ยศปัญญา มีพฤติกรรมจำหน่ายยาเสพติด เจ้าหน้าที่จึงติดตามดูพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง และวันนี้ (14 มี.ค.) เจ้าหน้าที่แน่ใจว่านายกีรติย์ มียาเสพติดแน่นอน จึงได้ขอตรวจค้น จากการตรวจค้นพบยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋ากางเกง และขยายผลต่อตรวจค้นที่บ้านพักและพบของกลางทั้งหมด ในระหว่างนั้นพบ นายพิเชษฐ์ มารมย์ เจ้าหน้าที่ของตรวจค้น และพบยาเสพติดอีกจำนวนหนึ่ง

 

อบรมเสริมความรู้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภูเก็ต ทำแผนกระจายอำนาจ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดอบรมเสริมความรู้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด กับแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) และแผนปฏิบัติการ(ฉบับที่ 3) หวังนำไปสู่การปฏิบัติ ที่ถูกต้อง สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น (ฉบับที่ 3) และแผนปฏิบัติการ(ฉบับที่ 3) เมื่อเวลา 10.00 วันนี้ (11 มี.ค.) ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อ.เมืองภูเก็ต โดยมีนายสาธิต กลิ่นภักดี ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ คณะวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ เข้าร่วม

นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดให้อบรมให้ความในเรื่องแผนกระจายอำนาจฯ ดังกล่าว สืบเนื่องมาจาก อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริหารสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งกำหนดให้การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขต จังหวัด มีความชัดเจน ดำเนินงานในภารกิจที่เป็นภาพรวมของจังหวัด ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอื่น ในจังหวัด

หนุ่มชลบุรีซิ่งเก๋งชนเสาไฟฟ้าที่ภูเก็ตบาดเจ็บสาหัส

ร.ต.ท.สุภรณ์ เมืองไข่ พนักงานสอบสวน สภ.ถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ได้รับแจ้งว่า มีอุบัติเหตุรถยนต์ชนเสาไฟฟ้าล้มขวางถนน บริเวณถนนเทพกระษัตรี ขาเข้าเมือง จุดกลับรถบ้านในคลำ ม.1 ต.สรีสุนทร อ.ถลาง เมื่อเวลา 05.30 น. วันนี้ (11 มี.ค.) หลังรับแจ้งจึงเดินทางไปตรวจสอบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต

สำหรับสถานที่เกิดเหตุมีเสาไฟฟ้าแสงสว่างล้มขวางกลางถนน เจ้าหน้าที่ต้องอำนวยการจราจรหวั่นเกิดเหตุอันตรายซ้ำซ้อน เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นถนนเส้นตรงรถที่ขับมาส่วนใหญ่ใช้ความเร็วสูง ส่วนบริเวณเกาะกลางถนน พบรถเก๋งยี่ห้อนิสสัน อัลเมร่า สีเทา หมายเลขทะเบียน ขฉ7484 ชลบุรี ได้รับความเสียหายยับเยินบริเวณห้องเครื่องส่วนหัวของรถ ห่างจากรถคันดังกล่าว พบคนขับเก๋งคือ นายสตภัทร์ ศรีชลาลัย อายุ 26 ปี อยู่บ้านเลขที่ 100/536 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ได้รับบาดเจ็บสาหัส ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลถลาง เพื่อให้แพทย์ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ช่วยกันนำเสาไฟฟ้าออกจากกลางถนน และใช้รถยกนำรถคันดังกล่าวไปยัง สภ.ถลาง ส่วนสาเหตุที่แท้จริงเจ้าหน้าที่จะทำการสอบสวนต่อไป

ตำรวจภูเก็ตตรวจเข้มเพิ่มความปลอดภัยสูงสุด

พ.ต.อ.กฤตภาส เดชอินทรฤทธิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้กำกับการ และเจ้าหน้าที่ตำรวจให้การต้อนรับ พล.ต.ท.ปัญญา มาเม่น ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ที่ได้เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต

สำหรับการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตนั้น เป็นเรื่องที่มีการเน้นย้ำมาอย่างต่อเนื่อง เพราะภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจำนวนมาก เพราะฉะนั้น การดูแลนักท่องเที่ยวจะต้องทำทุกๆ เรื่อง ทั้งเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการดูแลไม่ให้นักท่องเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี

ส่วนกรณีการออกมาร่วมชุมนุมคัดค้านของกลุ่มผู้ประกอบการรถตุ๊กตุ๊กใน พื้นที่ป่าตอง นั้น ก็สืบเนื่องมาจากการที่ทางเจ้าหน้าที่ไปจับกุมรถตุ๊กตุ๊ก ทำให้เกิดปัญหาขึ้น ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหา ซึ่งทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ได้ลงพื้นที่ไปแก้ไขปัญหาไปแล้ว และในเบื้องต้น ได้มีการสับเปลี่ยนตัวผู้กำกับ สภ.กะทู้ แล้ว
สื่อมวลชนภูเก็ตร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสื่อสารมวลชน

ชมรมผู้สื่อข่าวภูเก็ต นำโดย นายบุญรัตน์ อภิวันทนากร ประธานชมรมคนใหม่ พร้อมด้วยผู้สื่อข่าว ช่างภาพ และบุคคลในวงการสื่อมวลชนภูเก็ตทุกแขนงร่วมทำบุญตักบาตร และถวายเครื่องสังฆทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป   เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (5 มี.ค.) ที่วัดวิชิตสังฆาราม หรือวัดควน อำเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่เพื่อนร่วมอาชีพที่ล่วงลับ และเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสื่อสารมวลชน หรือวันนักข่าว ประจำปี 2557 จากนั้นได้ร่วมนำถวายอาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และร่วมรับประทานอาหารเที่ยง

ส่วนในช่วงเย็น ได้มีการจัดงานวันนักข่าวประจำปี ที่มีกำหนดจัดขึ้นในเวลา 18.30 น. ที่โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ เพื่อร่วมสังสรรค์ และทำกิจกรรมความบันเทิงต่างๆ หลังจากที่ได้ทำงานหนักมาตลอดทั้งปี และโอกาสนี้ ยังมีพิธีการรับมอบตำแหน่งของประธานชมรมคนใหม่ และเปิดตัวคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของชมรมฯ ซึ่งจะเข้ามาทำหน้าแทนประธาน และคณะกรรมการชุดเก่าที่หมดวาระลง โดยได้มีการเรียนเชิญบุคคลสำคัญๆ เช่น หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ตลอดจนแหล่งข่าวที่ถือว่ามีความใกล้ชิดกับสื่อมวลชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

งานวันสื่อสารมวลชน ในปีนี้ยังเป็นการร่วมฉลองการเข้าสู่ปีที่ 23 ของการก่อตั้งเป็นชมรมผู้สื่อข่าวภูเก็ต ปัจจุบัน มีสมาชิกชมรมซึ่งเป็นสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วม ทั้งประเภทสามัญ และวิสามัญ รวมกว่า 150 คน ซึ่งถือเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง และมีบทบาทต่อจังหวัดในระดับหนึ่ง

รวบแก๊งขโมย จยย. ภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองภูเก็ต ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.เสริมพันธุ์ ศิริคงผกก.สภ.เมืองภูเก็ต พ.ต.ท.ปริญญา ตัณฑสุวรรณ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองภูเก็ตนำโดย พ.ต.ท.สมศักดิ์ ทองเกลี้ยง สว.สส.สภ.เมืองภูเก็ต พร้อมด้วย ด.ต.สุทนภักดี และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนอีกจำนวนหนึ่ง ได้ร่วมกันจับกุม 1. นายธีรภัทร หรือ ปาม ภูทองบ่อ อายุ 26 ปี อยู่บ้านเลขที่ 63/10 ม.6 ต.รัษฎาอ.เมือง จ.ภูเก็ต 2. นายวีรศักดิ์ หรือโอ๊ดโหนทรายทอง ล่มเนื้อ อายุ 21 ปีอยู่บ้านเลขที่ 110/36 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 3. นายวิษณุชิต หรือเจมเคหะ เจริญฤทธิ์ อายุ 22 ปี อยู่บ้านเลขที่ 15/1 ม.1 ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา จ.พังงา เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 1 มี.ค.  พร้อมด้วยของกลาง ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กษษ 904 ตรัง โดยสามารถจับกุมได้ที่ห้องพักแฟลตการเคหะ ตึก 10 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

สำหรับการจับกุมครั้งนี้ เนื่องจากผู้ต้องทั้ง 3 รายได้ไปขโมยรถจักรยานยนต์ที่บริเวณหลังอู่คู่ชีวิต ถ.นริศรโดยผู้เสียหายได้เดินทางไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน หลังจากนั้นพ.ต.ท.สมศักดิ์ ทองเกลี้ยงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงจนสามารถสืบทราบว่าผู้ต้องหาทั้ง 3 รายได้พักอยู่ในพื้นที่ อ.ถลางจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้วางแผนเข้าจับกุมในที่สุด

โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนหรือร่วมกันรับของโจร พร้อมนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองภูเก็ตเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

พบศพนิรนามที่ภูเก็ต คาดว่าเป็นชาวพม่า

พ.ต.ต.วีระชาติ สีห์ราพนักงานสอบสวน สภ.เมืองภูเก็ตรับแจ้งพบศพคนถูกยิงเสียชีวิตบริเวณโขดหินชายหาดบ้านแหลมตุ๊กแก ม.4 ต.รัษฎาอ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 1 มี.ค. จึงได้ขอให้เดินทางไปตรวจสอบหลังจากได้รับแจ้งจึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วย พ.ต.ท.ปทัก ขวัญนาสวป.สภ.เมืองภูเก็ต เจ้าหน้าที่สายตรวจตำบลรัษฎาและเจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต

ที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบร่างชายนอนหงาย ผิวคล้ำสูงประมาณ 165-170 เซนติเมตร ผมรองทรง สวมเสื้อแขนสั้นสีเหลืองสวมกางเกงยีนส์ขายาวสีฟ้า ซึ่งภายในกระเป๋าพบสมุดจดหมายเลขโทรศัพท์ภาษาพม่า 1 เล่ม ใกล้กับหมู่บ้านชาวไทยใหม่บ้านแหลมตุ๊กแกที่บริเวณโขดหินปลายแหลมบ้านแหลมตุ๊กแก จากการตรวจสอบพบว่าที่บริเวณหน้าผากเป็นรูคล้ายถูกยิงจำนวน 1 แผลทะลุศีรษะ คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 10 ชั่วโมงเจ้าหน้าที่จึงนำศพส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลวชิระอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

สำหรับการสอบสวนในเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุขณะที่ชาวไทยใหม่เดินเก็บพลาสติกและขวดที่บริเวณชายหาดปลายแหลมบ้านตุ๊กแกพบเห็นร่างของผู้ตายนอนอยู่โขดหินจึงเรียกชาวบ้านละแวกนั้นมาดูว่าผู้ตายเป็นใครก่อนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ เบื้องต้นสอบถามชาวบ้านละแวกดังกล่าวยังไม่ทราบว่าเป็นใครมาจากไหนคาดว่าน่าจะเป็นลูกเรือชาวพม่าทะเลาะกันเองแล้วถูกยิงเสียชีวิตจึงนำศพมาทิ้งในบริเวณดังกล่าวส่วนสาเหตุที่แท้จริงเจ้าหน้าที่จะเร่งสอบสวนต่อไป

ภูเก็ต เอฟซี เปิดบ้านชนะ พัทยา ยูไนเต็ด

นายประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย ประธานสโมรภูเก็ต เอฟซี หรือโรนินแดนใต้  ได้แถลงข่าวเปิดตัวสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการในฤดูกาลนี้ เมื่อเวลา 17.00 น. วานนี้ (23 ก.พ.) โดยมีตัวแทนสปอนเซอร์ได้แก่ นายสมชาติ แก้วไทรชู ผู้จัดการภาคการตลาดที่ 8 บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นายธัชพล ศรีชาญกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แกรนด์สปอร์ตกรุ๊ป จำกัด นายอรุณ ลีลาพันพิสิทธิ ผู้จัดการสถานีสายการบินไทยแอร์เอเชีย และบริษัท เอไอเอ จำกัด เข้าร่วม

ครึ่งแรกของเกม ทีมภูเก็ต เอฟซี ได้เปิดเกมรุกตั้งแต่นาทีแรก แต่ทำได้แค่เฉียดไปเฉียดมา ส่วนพัทยา ยูไนเต็ด ตั้งรับเป็นอย่างดี จบครึ่งแรกเสมอ 0-0 เริ่มเกมครึ่งหลัง ภูเก็ต เอฟซี ยังคงเปิดเกมรุกอย่างเต็มที่ ส่วนพัทยา ยูไนเต็ด ตั้งรับอย่างเหนียวแน่น รอจังหวะโต้กลับ จนกระทั่ง นาทีที่ 62 อนุศักดิ์ พาบอล หลุดมาสุดเส้นหลังทางขวา เปิดโด่งมาเสาแรก หัสชัย ปัดบอลไม่ขาดบอลตกตรงเท้า เนย์ ฟาเบียโน่ ซัดจ่อๆ ไม่ถึงหลาเข้าไป ทำให้ภูเก็ต เอฟซี ทำประตูนำ 1-0 แฟนบอลเฮลั่นทั่วสนาม

หลังจากนั้น พัทยา ยูไนเต็ด เดินหน้าลุยแหลก หวังทวงประตูคืน แต่ก็ไม่สามารถยิงประตูได้ ส่งผลให้จบเกม 90 นาที ภูเก็ต เอฟซี เปิดบ้านชนะ พัทยา ยูไนเต็ดไป 1-0 ประตู ประเดิมนัดแรกเก็บ 3 แต้ม ฤดูกาล 2014

รวบหนุ่มสงขลาพร้อมยาบ้าขณะโดยสารรถตู้เข้าภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าฉัตรไชย ประจำด่านตรวจภูเก็ต สามารถจับกุมหนุ่มสงขลา พร้อมของกลางยาบ้า 395 เม็ด ได้ที่ด่านตรวจขณะเจ้าหน้าที่ตรวจพบผู้ต้องหาซึ่งโดยสารมากับรถตู้แสดงอาการมีพิรุธจึงข้อตรวจค้น สอบสวนเบื้องต้นนำมาส่งให้ลูกค้าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าฉัตรไชย ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สมชาย สรรประเสริฐ ผกก.สภ.ท่าฉัตรไชย จ.ภูเก็ต พ.ต.ท.ธีระวัฒน์ เลี่ยมสุวรรณ รอง ผกก.ป.สภ.ท่าฉัตรไชย นำโดย พ.ต.ท.จรัญ บุญโสภาพ สวป.สภ.ท่าฉัตรไชย และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าฉัตรไชย ได้ร่วมกันจับกุม นายธีระยุทธ มลิหอม อายุ 34 ปี อยู่ 94/2 ม.5 ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา วันนี้ (23 ก.พ.) ที่ด่านตรวจภูเก็ต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง ภูเก็ต พร้อมด้วยของกลางยาบ้า จำนวน 395 เม็ด เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

ซึ่งการจับกุมผู้ต้องหาในครั้งนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจ สภ.ท่าฉัตรไชย ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจภูเก็ต ได้เรียกตรวจรถทุกคันที่ผ่านด่านท่าฉัตรไชยตามปกติ ในระหว่างนั้นได้มีรถตู้โดยสารสายพังงา-ภูเก็ต ยี่ห้อโตโยต้า สีขาว หมายเลขทะเบียน ก 0394 นครศรีธรรมราช (ป้ายแดง) ขับเข้ามายังด่านตรวจเพื่อนำผู้โดยสารเดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ต ทางเจ้าหน้าที่ได้เรียกตรวจ ซึ่งระหว่างตรวจอยู่นั้นพบผู้โดยสารทราบชื่อภายหลัง คือ นายธีระยุทธ มลิหอม แสดงอาการมีพิรุธ เจ้าหน้าที่จึงได้ให้ นายธีระยุทธ ลงมาจากรถเพื่อทำการตรวจค้นโดยละเอียด ซึ่งจากตรวจค้นพบยาบ้า จำนวน 395 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสะพายสีน้ำตาล ที่นายธีระยุทธ สะพายอยู่

ผู้ตรวจกระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาจราจรทางบก-ทางน้ำภูเก็ต

ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เดินทางลงพื้นที่ภูเก็ต เพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสนามบินนานาชาติภูเก็ต และเร่งแก้ปัญหาการจราจรทางบก ทางน้ำ รองรับการท่องเที่ยว และ AEC ขณะที่ปัญหาอุบัติเหตุจราจรบนเขาป่าตองเตรียมแผนแก้ทั้งระยะสั้น และระยาว พร้อมผลักดันโครงการสร้างอุโมงค์เร่งทำความเข้าใจประชาชน

การเดินทางจากในเมืองภูเก็ตมาที่สนามบินภูเก็ตจากเดิมใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมง แต่ในปัจจุบันต้องใช้เวลาถึง 1 ชั่วโมงครึ่ง คิดว่าแผนแม่บทนี้เมื่อทำสำเร็จตามโครงการจะทำให้การจราจรในจังหวัดภูเก็ตคล่องตัวขึ้น โดยมีแผนระยะสั้น 3 ปี และจะจบที่แผน 10 ปี โดยให้ฝ่ายว่าจ้างโครงการประเมินเพื่อเป็นตัวชี้วัดอีกทางหนึ่ง

ส่วนคมนาคมทางน้ำ ได้พัฒนาบูรณาการท่าเรือต่างๆ ในทะเลอันดามัน โดยเฉพาะหลายจังหวัดในโซนที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามได้กลับมาใช้ ประโยชน์ มีเรือท่องเที่ยว มีเรือสำราญมากมาย แต่สิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือ การให้บริการ ซึ่งจะต้องมีมาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งเราสามารถควบคุมการเข้าเมืองของชาวต่างชาติได้ เพราะฉะนั้นทางเจ้าท่ามีการรายงานว่าจะมีโครงการที่จะพัฒนาท่าเรือต่างๆ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ เรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวในทะเลอันดามันรอบหลายๆ จังหวัด

ตั้ง อาชีวะโพสต์ภาพควงแฟนสาวเที่ยวภูเก็ต

เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า เกาะติดชาวสวนยางได้มีการโพสต์ภาพของนาย เอกภพ เหลือรา หรือ ตั้ง อาชีวะนักโทษหนีคดีหมิ่นเบื้องสูง ตามหมายจับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากกรณีขึ้นเวทีเสื้อแดงที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน เมื่อวันที่ 27 พ.ย.56 ที่ผ่านมา ซึ่งภาพดังกล่าวถ่ายพร้อมแฟนสาวขณะอยู่บนเครื่องบิน โดยสารของสายการบินแห่งหนึ่ง พร้อมระบุในทำนองว่าได้เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตกับแฟนสาวก่อนจะมีการแจ้งปิดบัญชีผู้ใช้ไป จากนั้นโพสต์ดังกล่าวได้ถูกแชร์ไปยังหน้าเพจของกลุ่ม กปปส.ภูเก็ต ก่อนจะถูกแชร์ไปเป็นจำนวนมากเพื่อให้มีการตรวจสอบ โดยระบุหากเจอตัวจะต้องจับกุมส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดี

หลังจากที่มีการแชร์โพสต์ดังกล่าวออกไปเมื่อเย็นวานนี้ (17 ก.พ.)  ทำให้วันนี้สมาชิกกลุ่ม กปปส.ทั่วจังหวัดก็ได้ร่วมกันกระจายกำลังเดินทางไปตรวจสอบตามโรงแรม และชายหาดของโรงแรมต่างๆ ที่คาดว่า ตั้ง อาชีวะจะเข้าพัก เช่น ที่โรงแรมกะตะธานี ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต กลุ่ม กปปส.ภูเก็ตใช้เชื่อว่าการ์ตูนการเมืองได้มีการโพสต์ข้อความ และรูปภาพหลังออกตามหาไว้ว่า ได้เข้าไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่แล้วแต่เบื้องต้นไม่พบ คาดว่าจะมีการใช้ชื่ออื่นเข้าพักจึงเฝ้าสังเกตการณ์โดยรอบแต่ไม่พบ จึงนำภาพหมายจับไปติดไว้ติดตามทางเข้าโรงแรม คิวรถแท็กซี่ ตุ๊กตุ๊ก รวมถึงแจกจ่ายแก่ผู้ประกอบการที่อยู่บริเวณชายหาดกะตะ กะรน ก่อนเดินทางกลับออกมา

อย่างไรก็ตาม ทางกลุ่ม กปปส.ยังได้ตั้งข้อสังเกตว่า อาจเป็นการปล่อยข่าวลวงของตั้ง อาชีวะ เนื่องจากภาพสุดท้ายที่ ตั้ง อาชีวะ มีการโพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวที่ใช้ชื่อว่า หน่วยฟันเฟือง นะจ๊ะซึ่งเป็นภาพถ่ายคู่กับแฟนสาวนั้น พบว่าภาพดังกล่าวถ่ายที่ริมทะเล แต่ระบุกลับสถานที่ว่า Royal Phuket City Hotel ซึ่งอยู่กลางเมืองภูเก็ตไม่ได้ติดกับทะเล ซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริง จึงมั่นใจว่าต้องการทำให้สับสน โดยก่อนหน้านี้ เช่น วันที่ 5 ก.พ.ที่ผ่านมา ก็พบว่ามีการโพสต์ภาพไปกินอาหารกับแฟนสาวที่ภัตตาคารจีนเจี๋ยทงเฮง เมืองเชียงใหม่ ตามสถานที่ต่างๆ อย่างมีความสุขโดยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีการติดตามจับกุมมาดำเนินคดี ทั้งที่มีความผิดในคดีหมิ่นเบื้องสูง

 

วันแห่งความรักคู่รักจูงมือจดทะเบียนสมรสที่ภูเก็ตอย่างคึกคัก

       บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต คู่รัก คู่สมรสได้เดินทางมาจดทะเบียนสมรสกัน ตั้งแต่เช้าตรู่วันนี้ (14 ก.พ.) เนื่องในวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์เป็นจำนวนมาก ซึ่งทางสำนักทะเบียนอำเภอเมืองภูเก็ต ได้จัดให้มีบริการการจดทะเบียนสมรสขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เนื่องในวันสำคัญดังกล่าว

นายเสรี พาณิชย์กุล ปลัดจังหวัดภูเก็ต ได้เป็นประธานเปิดโครงการจดทะเบียนสมรส ในเวลา 09.00 น. วันแห่งความรักอำเภอเมืองภูเก็ต ประจำปี 2557 โดย มี นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ นายอำเภอเมืองภูเก็ต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนคู่รัก คู่สมรส รวมทั้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธี  ซึ่งกิจกรรมภายในงานมี การให้บริการจดทะเบียนสมรสให้แก่คู่รัก คู่สมรส มอบของที่ระลึกแก่คู่สมรสทุกคู่ จากการสนับสนุนของภาคเอกชน และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

โดย วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คู่สมรสที่ประสงค์จะขอจดทะเบียนสมรสใน วันแห่งความรักให้เป็นประเพณีที่นิยมถือปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัว ให้มีความรักความเข้าใจ มีความผูกพันที่ดีต่อกันให้ยั่งยืนตลอดไป เพื่อให้คู่สมรสเห็นความสำคัญของการจดทะเบียนสมรส ให้เป็นคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย เกิดความมั่นคง สร้างความอบอุ่นแก่ครอบครัว เป็นที่ยอมรับของสังคม และครอบครัวได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของจังหวัดภูเก็ต กรมการปกครอง ที่เน้นให้บริการประทับใจแก่ชุมชน รวมทั้งสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วย ซึ่งวันแห่งความรักในปีนี้ ตรงกับวันมาฆบูชา เป็นวันหยุด คาดว่าจะมีคู่สมรสเดินทางมาจดทะเบียนสมรสมากกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีคู่สมรสเดินทางมาจดทะเบียนสมรส จำนวน 116 คู่


นักเรียน นักศึกษา ภูเก็ตซื้อกุหลาบมอบเพื่อนและแฟนในวาเลนไทน์

นัก เรียน นักศึกษา และคนวัยทำงานได้สั่งจองดอกกุหลาบ และสินค้าที่สื่อถึงความรักมอบให้แก่คนรู้ใจเป็นจำนวนมาก ขณะที่ดอกกุหลาบมีราคาแพงขึ้นอย่างมาก

ร้านขายดอกไม้สดในเขตตัวเมืองภูเก็ต ในวันวาเลนไทน์ 14 ก.พ. บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยเฉพาะที่ร้านดอกไม้พฤกษชาติ ถนนแม่หลวน ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต เป็นร้านดอกไม้สดร้านหนึ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการคนทุกกลุ่ม เพราะมีดอกไม้ให้เลือกซื้อหลากหลาย และสวยงามมีคุณภาพ ซึ่งได้มีนักเรียน นักศึกษา และวัยทำงานได้มีการสั่งดอกไม้ล่วงหน้าเป็นช่อเป็นจำนวนมาก

ซึ่งวันวาเลนไทน์ ใน ปีนี้ตรงกับวันมาฆบูชา และเป็นวันหยุดของนักเรียน ทำให้นักเรียนทยอยกันออกมาซื้อ ดอกไม้เพื่อมอบให้แก่เพื่อน และแฟน เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดอกกุหลาบแดง และกุหลาบชมพู ราคาก็จะอยู่ที่ดอกละ 15 บาท ส่วนกุหลาบสีขาว ราคาดอกละ 25 บาท และดอกกุหลาบสีแดงเกรด A จะอยู่ที่ดอกละ 100 บาท ซึ่งในส่วนของราคาดอกไม้นั้น ก็มีการปรับขึ้นบ้างแต่ไม่มากนัก แต่ทางร้านก็ยังจำหน่ายในราคาเดิม เพราะลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำ

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล นำกลุ่มสตรีสตูลดูงานผลิตน้ำพริกกุ้งเสียบที่ภูเก็ต

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ต้องการพัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในจังหวัดสู่มาตรฐานการส่งออก โดยการนำกลุ่มสตรีในพื้นที่มาศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดภูเก็ต

นักวิชาการอุตสาหกรรมฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล นายชัยรัตน์ วงอนันต์ นำคณะกลุ่มสตรีในจังหวัดสตูล 9 กลุ่ม จำนวน 20 คน เดินทางมาเยี่ยมชมการผลิตน้ำพริก ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกาะค้างคาว หมู่ที่ 5 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วันนี้ (8 ก.พ.) เพื่อศึกษาเรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำพริก เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา ส่งเสริม และยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในจังหวัดสตูลให้มีคุณภาพเพื่อการส่งออก ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ประจำปี 2557

ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกาะค้างคาวนั้น มีสมาชิกทั้งหมด 16 คน โดยมีนางฮารียา คหาปนะ เป็นประธานกลุ่ม เป็นกลุ่มสตรีที่ผลิตน้ำพริกบรรจุขวด เป็นสินค้า OTOP ระดับ 4 ดาว ที่ได้รับมาตรฐาน เช่น อย.ฮาลาล เป็นต้น และได้รับรางวัลอื่นๆ มากมาย ส่งขายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์น้ำพริกกว่า 10 ประเภท เช่น น้ำพริกกุ้งแห้ง น้ำพริกปลาฉิ้งฉ้าง น้ำพริกกุ้งเสียบ น้ำพริกสับปะรด น้ำพริกตะไคร้ บรรจุกล่องอย่างสวยงาม เป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยก่อนหน้านี้ คณะกลุ่มสตรีจากจังหวัดสตูล ได้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานที่ร้านพรทิพย์ภูเก็ต และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำสวนตำบลป่าคลอก

 

หนุ่มนิรนามถูกแทงดับหน้าร้านคาราโอเกะกลางเมืองภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุทะเลาะวิวาท และมีคนถูกแทงเสียชีวิตบริเวณหน้าร้านน้องแมน คาราโอเกะ ตรงข้ามแพ ป.พิชัยนาวา ม.7 ถ.ศรีเสนา ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อเวลา 23.15 น. วานนี้ (8 ก.พ.)  หลังจากรับแจ้ง ร.ต.อ.อุดม เพ็ชรรัตน์ พนักงานสอบสวน สภ.เมืองภูเก็ต จึงรายงาน พ.ต.อ.เสริมพันธุ์ ศิริคง ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต ทราบ และได้เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วย ร.ต.อ.วิชัช คงทาไหว รอง สวป.สภ.เมืองภูเก็ต หัวหน้าตำรวจสายตรวจตำบลรัษฎา เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.เมืองภูเก็ต เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจตำบลรัษฎา และเจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต

สถานที่เกิดเหตุ พบศพชายไม่ทราบชื่อ อายุประมาณ 25-30 ปี สูงประมาณ 165-170 ซม. ผิวคล้ำ นอนคว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่ สวมเสื้อแขนยาวลายหมากรุกสีแดงขาว สวมกางเกงยีนส์ขายาวสีน้ำเงิน อยู่บริเวณร้านน้องแมน คาราโอเกะ ถนนศรีเสนา มีลูกเรือประมงชาวพม่ามุงดูเหตุการณ์จำนวนมาก จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบสภาพศพถูกแทงด้วยของมีคม 5 แผล ซึ่งประกอบด้วยบริเวณอกซ้าย 2 แผล ใต้ราวนมขวา 1 แผล คอ 1 แผล และกลางหลัง 1 แผล คาดเสียชีวิตมาแล้วกว่า 20 นาที

จากการตรวจสอบหลักฐานไม่สามารถบงบอกว่าผู้ตายเป็นใคร พบเพียงโทรศัพท์มือถือสีดำ จำนวน 1 เครื่อง ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า ผู้เสียชีวิตน่าจะเป็นลูกเรือประมงชาวพม่าที่ทะเลาะกับคนร้าย ซึ่งคนร้ายได้ใช้เหล็กขูดชาร์ปแทงอย่างโหดเหี้ยมจนเสียชีวิต และกลุ่มคนคนร้ายที่ก่อเหตุได้หลบหนีไป ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตนำส่งโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อให้แพทย์ตรวจชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง ขณะที่คนร้ายที่ก่อเหตุทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเร่งติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีต่อไป