Tag Archives: ป่าคลอก

ประชาชนร่วมซ้อมหนีภัยสึนามิหาดป่าตอง

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ ประจำปี 2558 วันนี้ (9 มิ.ย.) โดยเทศบาลเมืองป่าตอง ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน จัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจในการอพยพหนีภัย และเพื่อลดความสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน นักท่องเที่ยว และสถานประกอบการต่างๆ ณ บริเวณถนนบางลา ชายหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง น.ส.เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ กล่าวว่า ด้วยมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย.2550 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีหน้าที่ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ โดยมีผู้บริหาร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ ตนในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น จึงได้จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนอพยพหลบภัยสึนามิขึ้นในวันนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถจัดเจ้าหน้าที่ และเครื่องมือ เครื่องใช้ออกปฏิบัติหน้าที่ได้ในทันที กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติดังกล่าว ประกอบกับทำให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่ร่วมฝึกซ้อมมีความรู้ และเกิดทักษะในการอพยพไปยังจุดปลอดภัย ตลอดจนยังเป็นการบูรณาการบริหารจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้นร่วมกัน

หาดป่าตองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับภัยสึนามิ และวิธีการซ้อมแผนอพยพผู้คนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และหน่วยงานของทางราชการต่างๆ สามารถอพยพตนเอง ช่วยเหลือผู้อื่นได้โดยไม่เกิดการตระหนกตกใจ สามารถไปถึงจุดปลอดภัยได้อย่างปลอดภัย

ชาวป่าคลอกร้องเรียนผู้ว่าฯติดตามปัญหาเสาไฟฟ้าแรงสูง

ชาวบ้านกว่า 100 คนบุกศาลากลางภูเก็ต ขอพบผู้ว่าฯ เพื่อร้องเรียนการติดตามความคืบหน้าปัญหาการปักเสาไฟฟ้าแรงสูงในพื้นที่ ต.ป่าคลอก จ.ภูเก็ต หวั่นถูกรอนสิทธิ ผู้ว่าฯ เตรียมประสานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งภายใน 2 สัปดาห์นี้ ขณะที่ตัวแทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตระบุยังอยู่ในขั้นตอนการเลือกแนวปักเสาเท่านั้น

ชาวบ้านป่าคลอก และบ้านพารา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต กว่า 100 คน นำโดย นายสุรทิน เลี่ยนอุดม นายสุรัยมาลย์ แก้วงามดี นายสำราญ พานดำ อดีตผู้ใหญ่บ้านพารา รวมตัวเรียกร้องขอพบ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีชาวบ้านร้องเรียนเรื่องการสร้างแนวเสาไฟฟ้าแสง สูง 500 KV ผ่านในพื้นที่บ้านพารา และบ้านป่าคลอก ต.ป่าคลอด จ.ภูเก็ต เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (9 มิ.ย.) ที่หน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เพื่อขอให้ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ทบทวนการวางแนวปักเสาไฟฟ้าแรงสูง 500 KV เนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนหลายร้อยครัวเรือน

สำหรับการเดินทางมาเรียกร้องในครั้งนี้ ปรากฏว่า นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ติดภารกิจเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการซ้อมแผนรับมือสึนามิถล่มใน พื้นที่ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โดยมี นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายทวีศักดิ์ ศรีราชยา ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต กรุงเทพมหานคร นายประพันธ์ ขันพระแสง หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมภูเก็ต ร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อน และข้อเสนอแนะของชาวบ้านที่เดินทางมาร้องเรียนในครั้งนี้ แต่ในส่วนของกลุ่มผู้เรียกร้องยืนยันที่จะพบกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเท่านั้น

ชาวป่าคลอก คัดค้านแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง

ชาวบ้านป่าคลอก และบ้านพารา อ.ถลาง ภูเก็ต กว่า 100 คน ยื่นหนังสือขอให้ทบทวนการวางแนวปักเสาไฟฟ้าแรงสูง 500 KV และขอให้ไปปรับปรุงแนวที่มีอยู่เดิมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนหลายร้อยครัวเรือน

ชาวบ้านป่าคลอก และบ้านพารา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต กว่า 100 คน นำโดย นายดลเลาะ ศรีเหมาะ ผู้ช่วยโต๊ะอิหม่ามมัสยิดบ้านพารา นายวิชัย ไกรเทพ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านท่ามะพร้าว ม.10 ต.เทพกระษัตรี นายณัชชา อึ่งอำนวยพร ทนายความ นายสำราญ พานดำ อดีตผู้ใหญ่บ้านพารา เข้ายื่นหนังสือร้องเรียน เรื่อง ขอให้ทบทวนการวางแนวปักเสาไฟฟ้าแรงสูง 500 KV และ ขอให้ไปปรับปรุงแนวที่มีอยู่เดิมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เมื่อเวลา 08.30 น. วันนี้ (15 พ.ค.) ที่หน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนหลายร้อยครัวเรือน ถึง นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผ่าน นายประเจียด อักษรธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต เป็นตัวแทนรับ โดยมี นายประพันธ์ ขันพระแสง หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมภูเก็ต เข้าร่วม

นายณัชชา อึ่งอำนวยพร ทนายความ กล่าว ว่า ชาวบ้านป่าคลอก และบ้านพารา ไม่ได้ต้องการถ่วงความเจริญของจังหวัดภูเก็ต แต่ทางชาวบ้านได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เนื่องจากการถูกรอนสิทธิในที่ดินของตนเอง เช่น ที่ทำมาหากินใต้แนวเสาไฟฟ้าแรงสูงกว้าง 60 เมตร ยาวตลอดแนวพาดผ่านแทบจะทำอะไรไม่ได้เลย เอกสารสิทธิโดนรอนสิทธิลง มูลค่าราคาที่ดินตกต่ำ ที่ดินข้างเคียงแม้จะไม่โดนสายส่งพาดผ่าน แต่ก็ได้รับผลกระทบจากราคาที่ตกต่ำลงมาเช่นกัน เพราะไม่มีใครอยากไปอยู่ใกล้ๆ สายส่งแรงสูง ต้องโค่นไม้ทำลายป่า ผลของสนามแม่เหล็กที่มีต่อสุขภาพร่างกายเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง และถูกไฟฟ้าช็อต และปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งค่าชดเชยได้ไม่คุ้มค่าเท่าที่ควร

ชาวไทยใหม่ราไวย์ ร้องเรียนผู้ว่าฯหลังโดนข่มขู่

นายสนิท แซ่ซั่ว ตัวแทนกลุ่มชาวไทยใหม่ บ้านราไวย์ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต พร้อมด้วยชาวไทยใหม่บ้านราไวย์กว่า 150 คน เดินทางมารวมตัวกันที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ (15 พ.ค.) โดยอ้างว่าถูกกลุ่มชายฉกรรจ์จำนวนหนึ่งเข้าไปปิดทางเข้า-ออกพื้นที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งชาวบ้านใช้กันมานานกว่า 100 ปี และมีการข่มขู่ชาวบ้านด้วย โดยมี นายสุพจน์ ชนะกิจ นายอำเภอเมืองภูเก็ต พ.อ.จิตติ มณี สัสดีจังหวัดภูเก็ต นายประพันธ์ ขันพระแสง หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมรับเรื่องร้องเรียน

สำหรับการเดินทางมายังศาลากลางจังหวัดภูเก็ตครั้งนี้ นายสนิท แซ่ซั่ว ตัวแทนชาวไทยใหม่บ้านราไวย์ กล่าวว่าสืบเนื่องจากมีเอกชนอ้างสิทธิในที่ดินบริเวณหาดราไวย์ต้องการพัฒนาพื้นที่ ดังกล่าว โดยในเบื้องต้น ได้มีการปรับไถพื้นที่ และในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ทางเอกชนรายดังกล่าวได้นำทีมคนงาน และกลุ่มชายฉกรรจ์เข้ามาในพื้นที่เพื่อปิดทางสาธารณประโยชน์ ที่ชาวไทยใหม่บ้านราไวย์เคยใช้ร่วมกันมานานกว่า 100 ปี และเพื่อใช้เป็นทางผ่านไปประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน และไปพื้นที่ประกอบพิธีกรรม (บาลัย) ชาวไทยใหม่บ้านราไวย์จึงได้รวมตัวกันเพื่อออกมาปกป้องพื้นที่ดังกล่าว

ทางด้าน นายสุพจน์ ชนะกิจ นายอำเภอเมืองภูเก็ต กล่าวภายหลังรับหนังสือร้องเรียนว่า เบื้องต้นจ ะส่งกำลังเจ้าหน้าที่ อส.เข้าไปดูแลความปลอดภัยก่อน พร้อมทั้งจะประสานไปยังเจ้าหน้าที่ทหาร และตำรวจเข้าไปร่วมดูแลพื้นที่ด้วย ส่วนเรื่องการตรวจสอบพื้นที่สาธารณะนั้นก็จะมีการดำเนินการแต่ต้องใช้เวลา สักระยะหนึ่ง