Tag Archives: งานแพะแห่งชาติ

แหล่งท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งในจังหวัดภูเก็ตคือ “พิพิธภัณฑ์มีชีวิต” พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต  ได้ ทั้งเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งศึกษาวัฒนธรรม รวมถึงรางเหมืองแร่จำลองที่หน้าผารางเหมือง ปรับภูมิทัศน์ จัดสร้างสวนสาธารณะที่สวยงาม ตัวพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่กลางหุบเขา บริเวณเหมืองแร่เก่าท่อสูง ระหว่างเขานางพันธุรัตน์

รูปแบบโครงการทั้งหมดของพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต จัดอยู่บนพื้นที่ประมาณ 400 ไร่ ตั้งอยู่ในหมู่ 5 ถนน สายกะทู้-เกาะแก้ว ต.กะทู้ อ.กะทู้ บริเวณเหมืองแร่เก่าท่อสูง ระหว่างเขานางพันธุรัตน์ ด้านเหนือติดกับเทือกเขาเก็ตหนี ด้านตะวันออก หรืออยู่ระหว่างบ้านเกาะแก้ว-บางคู ติดกับสนามกอล์ฟล๊อกปาล์มกะทู้ โดย ได้จำลองรูปแบบการทำเหมืองแร่ดีบุก ที่เป็นประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมดั้งเดิมของจังหวัดภูเก็ต เหมาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้าแก่ประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนนักท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑ์ ได้สร้างขึ้นภายใต้แนวคิดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ชุมชน โดยเฉพาะ ต.กะทู้ ในอดีตมีการทำเหมืองแร่ดีบุกเกือบทั่วพื้นที่ รอยที่เหลืออยู่ของขุมเหมืองล้วนมีจิตวิญญาณ สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่า แห่งภูมิปัญญาของบรรพชน ที่ควรแก่การอนุรักษ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่คนรุ่นหลัง จากเหตุดังกล่าวนายประเสริฐ ขาวกิจไพศาล อดีตนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ ในสมัยที่ดำรงตำแหน่ง จึงได้เสนอแผนแม่บทการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 จนเป็นรูปธรรมเมื่อปี พ.ศ.2549 และแล้วเสร็จในปี 2551

แพะจากภูเก็ต-พัทลุงคว้ารางวัลแกรนด์แชมเปี้ยนในงานแพะแห่งชาติ

นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 24 พ.ค. พร้อมร่วมชมกิจกรรมการประกวดแพะ การแข่งขันแพะเจ้าลมกรด และกิจกรรมอื่นๆ ภายในงาน และเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดแพะ มี น.ส.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายมาแอน สำราญ นายก อบต.เชิงทะเล นายสมชาย สกุลชิต ประธานสภาเกษตรจังหวัดภูเก็ต นายวีรสิฐ พุฒิไพโรจน์ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดงาน กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจากจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ ประชาชนในพื้นที่ จ.ภูเก็ต และนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก ทั้งนี้ กิจกรรมการจัดงานดังกล่าวจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกับกรมปศุสัตว์ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล และสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2557 ณ สนามหญ้าด้านหลังห้างเทสโก้โลตัส สาขาเชิงทะเล ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

กิจกรรมภายในงาน มีการประกวดแพะ ทั้งแพะเนื้อ แพะนม รวม 6 ประเภท 27 รุ่น การจัดนิทรรศการ ทั้งแบบนิทรรศการมีชีวิต และการสาธิตการผสมเทียมแพะ การป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับแพะ อาหารสัตว์ สมุนไพรสำหรับสัตว์ การเสวนาวิชาการ และเสวนาเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ การประชุมเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแห่งประเทศไทย การบริการด้านคลินิกปศุสัตว์ เช่น การดูแลสุขภาพแพะ และสัตว์ชนิดอื่นๆ ตลอดงาน การจัดกิจกรรมร่วมอื่นๆ เช่น การประกวดเมนูอาหารแพะ การแข่งขันวิ่งแพะเจ้าลมกรด การประกวดแพะแฟนซี การประกวดวาดภาพระบายสีของเด็กและเยาวชน และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะ ผลผลิตจากแพะ นมแพะ และผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ รวมถึงการสาธิตการชนโค

การ ประกวดแพะแกรนด์แชมเปี้ยน เป็นกิจกรรมที่เป็นไฮไลต์ของงาน ซึ่งเป็นการนำแพะที่ได้รางวัลชนะเลิศจากการประกวดแพะประเภทต่างๆ เช่น แพะพื้นเมืองภาคใต้ แพะพันธุ์เนื้อ แพะพันธุ์นมแองโกลนูเบี้ยน ฯลฯ มาประกวด เพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผลการประกวดปรากฏว่า แพะของนายพงษ์เทพ เนาว์ไพร ชาว ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ชนะการประกวดแพะแกรนด์แชมเปี้ยน แพะเพศผู้ และแพะของนายธำรง สว่างรัตน์ ชาว ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง ชนะการประกวดแพะแกรนด์แชมเปี้ยน แพะเพศเมีย ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ไปครอง