นักท่องเที่ยวใช้บริการสนามบินภูเก็ตถึง 11 ล้านคนแน่นอนปีนี้

นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตผ่านทางท่าอากาศยานภูเก็ต  ว่า ในปี2556 ตั้งแต่ต้นปี พบว่า  มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานภูเก็ตมากถึง 10,975,000 คน  เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2555 ซึ่งเมื่อปี 2555  มีนักท่องเที่ยวผ่านท่าอากาศยานประมาณ 9,160,000 คน และจากการสอบถามโรงแรมต่างๆ  พบว่า  แนวโน้มการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งขณะนี้ยอดจองห้องพักต่างๆ อยู่ที่ประมาณ 80-85% สำหรับโรงแรมบริเวณชายหาด  ส่วนโรงแรมในเมืองยอดจองอยู่ที่ประมาณ 70-75%  อย่าไรก็ตามส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจีน  และรัสเซียจึงต้องทำตลาดคุณภาพกันหน่อย   เนื่องจากนักท่องเที่ยวมากจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จังหวัดภูเก็ตจะต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือนักท่องเที่ยวทุกด้าน  ทั้งเรื่องของการอำนวยความสะดวก เรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  รวมถึงเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาล

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการดูแลอำนวยความสะดวก  และการดูแลความปลอดภัยนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบได้มีการดำเนินการอยู่แล้ว  ทั้งเรื่องของการจัดกำลังพล เรื่องของการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ  ตั้งแต่สนามบินจนถึงที่พัก และตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  รวมทั้งเรื่องของการให้บริการ แต่เพื่อให้การดำเนินงานมีความเข้มข้นมากขึ้น  ตนจะเดินทางลงไปพบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่  ซึ่งจะเริ่มจากโรงพยาบาลป่าตองที่จะลงไปดูความพร้อมของการให้บริการรักษาพยาบาล  ทั้งในส่วนของนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป  หลังจากนั้นจะลงไปพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ  ทั้ง สภ.กะทู้ สภ.กมลา และ สภ.กะรน ซึ่งจริงๆ  แล้วในส่วนของตำรวจเค้าก็มีแผนในการปฏิบัติงาน และการจัดกำลังเจ้าหน้าที่อยู่แล้ว  แต่สิ่งที่อยากให้เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อป้องปรามไม่ให้มีการกระทำความผิด  หรือเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวคือ  การส่งกำลังเข้าไปตรวจสอบคิวรถจักรยานยนต์รับจ้าง รวมทั้งแท็กซี่ต่างๆ  เชื่อว่าภาพลักษณ์เหล่านี้จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น

ยิ่งช่วงนี้ห้องพักก็เต็มเพราะเทศกาลกินเจ   ซึ่งคาดว่ามีเงินสะพัดหลายร้อยล้าน  อย่าลืมมากินเจที่ภูเก็ต

Leave a Reply