ทางลอด

เผยเสนอ กก.PPP เคาะแนวทางลงทุน “ทางด่วนกะทู้-ป่าตอง” 1.39 หมื่นล้าน ยอมรับผลตอบแทนทางการเงินต่ำแต่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ แก้จราจรและลดอุบัติเหตุเมืองท่องเที่ยว ขณะที่อาจมีแนวโน้มต้องมีเงื่อนไขจูงใจ เช่น รัฐอุดหนุนค่าก่อสร้าง หรือเพิ่มอายุสัมปทาน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จ.ภูเก็ต ว่า ล่าสุดคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (สผ.) ได้เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว ซึ่งหลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (คณะกรรมการ PPP) ในเรื่องการลงทุน โดยเฉพาะกรณีที่โครงการมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) มากกว่า 12% แต่มีผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) ค่อนข้างต่ำ อาจไม่จูงใจให้เอกชนเข้ามาลงทุน ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้ให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเสนอต่อคณะกรรมการ PPP

“ทางด่วนสายกะทู้-ป่าตองอยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558-2562 (Project Pipeline) และเสนอไปที่คณะกรรมการ PPP แล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างทำข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มค่า คงต้องรอ กก. PPP พิจารณาก่อนว่าจะให้ลงทุนอย่างไร” นายอาคมกล่าว

แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคมระบุว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อความสูญเสียจากอุบัติเหตุ, ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ขณะที่แนวเส้นทางสั้นใช้เงินลงทุนสูง เนื่องจากค่าที่ดินสูงและมีความยาก ที่ต้องเจาะภูเขาเพื่อทำอุโมงค์ ผลตอบแทนไม่คุ้มค่าทางการเงิน ดังนั้น การเปิดให้เอกชนร่วมทุน PPP อาจจะต้องมีเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อสร้างแรงจูงใจ เช่น รัฐอุดหนุนค่าก่อสร้างบางส่วน หรือเพิ่มอายุสัมปทาน จาก 30 ปี เป็น 50 ปี เป็นต้น

สำหรับโครงการทางด่วน สายกะทู้-ป่าตอง ระยะทาง 3.98 กม. วงเงินลงทุน 13,919 ล้านบาท (ค่าก่อสร้าง 8,231 ล้านบาท ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 5,686 ล้านบาท มี EIRR กว่า 12% ส่วน FIRR ประมาณ 3-4%)

แนวเส้นทางเชื่อมต่อจากถนนแนวผังเมืองสาย ก. ก่อนถึงอาคาร APK Resort มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกข้ามถนนพิศิษกรณีย์บริเวณใกล้ทางแยกตัดกับถนนห้าสิบปี แล้วมุ่งหน้าสู่อุโมงค์ฝั่งตำบลป่าตอง แนวเส้นทางจะลอดใต้เทือกเขานาคเกิดโดยอุโมงค์มีระยะทาง 1.85 กม. และทางยกระดับระยะทาง 1.23 กม. สิ้นสุดโครงการที่ตำบลกะทู้ บริเวณจุดตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029

ก่อสร้างเป็นทางด่วนขนาด 8 ช่องจราจร (หรือไป-กลับ 4 ช่องจราจร สำหรับให้รถยนต์วิ่ง 2 ช่องจราจร และรถจักรยานยนต์ 2 ช่องจราจร) ในบริเวณจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการจะก่อสร้างเป็นทางแยกต่างระดับ พร้อมติดตั้งระบบเก็บเงินค่าผ่านทางเพื่อลดปัญหาการจราจร และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง

Leave a Reply