เดินเรือ

ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ กล่าวว่า กรมเจ้าท่าได้จัดการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการเส้นทางเดินเรือ “วงแหวนอันดามัน” เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ภูเก็ต-พังงา-กระบี่ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และผู้ประกอบเดินเรือ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีการเผยแพร่ข้อมูล และรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการเดินเรือเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเส้นทางการเดินเรือประจำทางให้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการนำการขนส่งทางน้ำมาเชื่อมต่อกับการขนส่งในรูปแบบอื่นๆ ให้เป็นการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงยังเป็นการลดระยะทาง และเวลาสู่แหล่งท่องเที่ยวของทั้ง 3 จังหวัด ทำให้เกิดการขยายตัวของการท่องเที่ยวอย่างไร้ขีดจำกัด โดยหลักการเส้นทางเดินเรือประจำทางจะใช้เรือที่มีศักยภาพบรรทุกผู้โดยสารได้มากกว่า 300 คน และใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

โดยเบื้องต้นกรมเจ้าท่าได้นำเสนอแผนการพัฒนาเส้นทางเดินเรือประจำทางเชื่อมต่อจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ จำนวน 7 เส้นทาง ได้แก่

– เส้นทางที่ 1 เส้นทางเรือโดยสารขนาดใหญ่ เพื่อเชื่อมโยง 2 สนามบิน คือ “ภูเก็ต-กระบี่” โดยเริ่มจากท่าเรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (ปากคลองจิหลาด) ถึงท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต

– เส้นทางที่ 2 เส้นทางเดินเรือประจำทางเฟอร์รี และบรรทุกรถ ระหว่างท่าเรืออ่าวปอ จังหวัดภูเก็ต ถึงท่าเรือช่องหลาด จังหวัดพังงา และถึงท่าเรือท่าเลน จังหวัดกระบี่

– เส้นทางที่ 3 เส้นทางเดินเรือประจำทางเฟอร์รี และบรรทุกรถ ระหว่างท่าเรือช่องหลาด เกาะยาวใหญ่ ถึงท่าเรือมาเนาะ เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา

– เส้นทางที่ 4 เส้นทางเดินเรือประจำทางเฟอร์รี และบรรทุกรถ ระหว่างท่าเรือบ้านหัวหิน ตำบลเกาะกลาง อำเภอลันตา ถึงท่าเรือบ้านคลองหมาก ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอลันตา จังหวัดกระบี่

– เส้นทางที่ 5 เส้นทางเดินเรือประจำทางเฟอร์รี และบรรทุกรถ ระหว่างท่าเรืออ่าวทองหลาง เกาะลันตา ถึงเกาะจำ เกาะปู จังหวัดกระบี่

– เส้นทางที่ 6 เส้นทางเดินเรือประจำทางเฟอร์รี และบรรทุกรถ ระหว่างท่าเรืออำเภอเก่า เกาะลันตาใหญ่ ถึงท่าเรือเกาะปอ จังหวัดกระบี่

– เส้นทางที่ 7 เส้นทางเดินเรือโดยสารประจำทาง จากท่าเรือศาลาด่าน เกาะลันตา ถึงท่าเรืออ่าวปอ จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ จากการสัมมปทาน ผู้ประกอบการ และภาคประชาชนขอนำเส้นทางการเดินเรือที่ 3 “ท่าเรือช่องหลาด เกาะยาวใหญ่ ถึงท่าเรือมาเนาะ เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา” กลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง ทำให้เหลืออีก 6 เส้นทางที่มีมีความเหมาะสมในการเปิดเดินเรือประจำทาง

Leave a Reply