ชาวเล

อดีตคณะกรรมการกฤษฎีกา อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมด้วยทีมกฎหมาย ได้นำชาวเลราไวย์ซึ่งเป็นชาวเลพื้นเมืองใน ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต กว่า 200 คน เข้ายื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองนครศรีธรรมราช โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีหลายราย โดยหนึ่งในนั้นคือ อธิบดีกรมที่ดิน พร้อมทั้งยื่นคำขอต่อศาลให้เพิกถอนเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินหมายเลข 8324 หมู่ที่ 2 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เนื้อที่รวม 12 ไร่ เป็นแปลงแรก เนื่องจากเป็นเอกสารสิทธิที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

นายคมสัน โพธิ์คง อดีตคณะกรรมการกฤษฎีกา ยังระบุด้วยว่า ในคำขอต่อศาลยังขอให้ศาลได้ลงพื้นที่เผชิญสืบคดีในจุดที่เป็นปัญหา โดยในคดีนี้ชาวเลต้องการให้เพิกถอน แล้วนำไปสู่การออกเอกสารสิทธิโฉนดชุมชนให้แก่ชาวบ้านได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
สำหรับคดีพิพาทที่ดิน ก่อนหน้านี้ นายทุนผู้ถือเอกสารสิทธิได้ฟ้องขับไล่ชาวเลออกจากพื้นที่ชุมชนดั้งเดิมที่อาศัยมาหลายชั่วอายุคน แต่ชาวเลได้รวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ เข้าต่อสู้คดี โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เข้าทำการตรวจสอบสุสานโบราณของบรรพบุรุษชาวเล รวมทั้งภาพบันทึกสำคัญเมื่อครั้งในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนชาวเลราไวย์ เมื่อปี 2502 เป็นเครื่องยืนยันการตั้งถิ่นฐานของชาวเล

จนในที่สุด ศาลได้พิพากษาให้ชาวเลราไวย์เป็นฝ่ายชนะคดีในศาลอาญา หลังจากนั้น ชาวเลราไวย์ได้เข้ายื่นฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อให้เพิกถอนเอกสารสิทธิของนายทุน และหากศาลพิจารณาให้เพิกถอนแล้ว จะยื่นไปทางสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอออกเอกสารสิทธิโฉนดชุมชนเป็นที่อยู่อาศัยร่วมกันของชาวเล

Leave a Reply