น้ำตกใหม่

เทศบาลเมืองป่าตอง ตั้งกองทุนน้ำตกวังขี้อ้อน ระดมทุนจากทุกภาคส่วน 10 ล้านบาท พลิกฟื้นคืนชีวิตให้น้ำตกวังขี้อ้อน น้ำตกแห่งเดียวในหาดป่าตอง ที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จเยือนเมื่อปี 2502 ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนแห่งใหม่ของหาดป่าตอง พร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้น้ำตกวังขี้อ้อน ในวันที่ 5 ธ.ค.นี้
น.ส.เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เปิดเผยถึงการพัฒนาน้ำตกวังขี้อ้อน ซึ่งเป็นน้ำตกแห่งเดียวในเมืองป่าตอง ว่า เทศบาลเมืองป่าตอง มีโครงการที่จะพัฒนาน้ำตกวังขี้อ้อนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติของป่าตอง ที่นอกเหนือจากหาดทราย ชายทะเล และแหล่งบันเทิงยามค่ำคืน และต้องการให้คนป่าตอง และคนทั่วไปได้รู้ถึงความสำคัญของน้ำตกวังขี้อ้อน จึงได้ทำโครงการฟื้นฟูน้ำตกวังขี้อ้อนขึ้น
หลังจากตนเข้ามาบริหารเมืองป่าตอง ชาวบ้านได้เรียกร้องให้นำวิถีน้ำตกวังขี้อ้อนคืนมาเหมือนในอดีต เพราะน้ำตกวังขี้อ้อนนี้เป็นน้ำตกที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จมาเยือนเมื่อปี 2502 ทำให้ป่าตองเป็นที่รู้จักของคนภายนอกมากขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา รวมทั้งมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชุมชนชาวป่าตองอย่างมาก ซึ่งตนจำได้ว่า เคยไปเล่นน้ำตกวังขี้อ้อนตอนเด็กๆ เป็นเสมือนน้ำประปาของคนป่าตองในสมัยก่อน จึงได้เชิญพี่น้องประชาชนในพื้นที่ระดมทุนเพื่อซื้อที่ดินแปลงที่อยู่ด้านหน้าของทางเข้าน้ำตกวังขี้อ้อน เพราะหลังจากที่การท่องเที่ยวของป่าตองมีการเติบโต ที่ดินที่อยู่ทางเข้าน้ำตกวังขี้อ้อนก็มีการซื้อขายเปลี่ยนมือ และล่าสุดก็ได้มีการลงทุนเป็นร้านอาหาร ทำให้การเข้า-ออกน้ำตกค่อนข้างที่จะลำบาก ตนจึงได้หารือกับหลายๆ คนที่จะหาแนวทางในการเปิดทางเข้าน้ำตกให้สะดวกขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
จึงได้จัดตั้งกองทุนน้ำตกวังขี้อ้อนขึ้นมาเพื่อซื้อที่ดินแปลงดังกล่าว เนื้อที่ 3 งาน ราคา 10 ล้าน ซึ่งระดมทุนประมาณ 4 เดือน ก็สามารถซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวได้ และขณะนี้ได้โอนที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นของเทศบาลเมืองป่าตองแล้ว เมื่อซื้อที่ดินแล้วก็มีการเข้ามาพัฒนา สิ่งแรกที่ทำคือ การแยกน้ำเสียออกจากน้ำตกวังขี้อ้น เพื่อให้น้ำตกวังขี้อ้อนสามารถเล่นได้ โดยมีการของบประมาณจากเทศบาลเมืองป่าตอง เพื่อทำท่อรวบรวมน้ำ แยกน้ำเสียจากบ้านเรือนออกจากน้ำตกวังขี้อ้อน ซึ่งขณะนี้ทำเสร็จแล้ว ประชาชนทุกคนสามารถเล่นน้ำตกวังขี้อ้อนได้แล้ว แต่ไม่สามารถเดินไปยังจุดสูงสุดของน้ำตกได้เพราะธรรมชาติไม่เอื้ออำนวย
เทศบาลเมืองป่าตอง จึงมีการออกแบบเสริมทำเหมือนเป็นบันได้ขึ้นไปด้านบนน้ำตก ออกแบบให้กลมกลืนธรรมชาติมากที่สุด และที่บริเวณมีกำแพงบ้านที่อยู่บริเวณน้ำตกจะปั้นหินเทียมปิดกำแพง ปลูกต้นไม้กลมกลืนธรรมชาติ ทำฝ่ายเล็กๆ เพื่อปล่อยให้น้ำจากด้านบนลงมาด้านล่าง ทำให้เห็นน้ำตกมากขึ้น
นอกจากนั้น ยังมีการของบประมาณทำอาคารศูนย์การเรียนรู้วังขี้อ้อน ในอาคารศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวที่กำแพงจะมีที่ระลึกอนุสรณ์รูปปั้นนูนต่ำของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จมาเยือนน้ำตกวังขี้อ้อน และเสด็จเยือนมายังราชประทานนุสรณ์ บ้านมอญ หลังจากที่มีการเข้าไปปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ ทำให้ป่าตองมีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจอีกแห่งหนึ่ง ถือว่าเป็นการคืนชีวิตให้ธรรมชาติ คืนธรรมชาติให้ชุมชน และเชื่อว่าจะได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวจำนวนมาก ซึ่งศูนย์การเรียนรู้วังขี้อ้อนจะเปิดวันที่ 5 ธ.ค.นี้

Leave a Reply