เปิดใช้แล้วอาคารผู้โดยสาร

เปิดใช้แล้ว 28 พ.ย.นี้ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต รองรับผู้โดยสารช่วงไฮซีชั่นภูเก็ต ที่เพิ่มสูงขึ้นทุกๆปี ก่อนส่งมอบพื้นที่ปรับปรุงอาคารเฟส 2 เสร็จทั้งหมดภายใน มิ.ย.ปีหน้า เผยเที่ยวบินและผู้โดยสารเพิ่มสูงขึ้นตลอด ปีนี้ทะลุ 16 ล้านคน เที่ยวบินสูงถึงวันละ 300 เที่ยวบิน
นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงการเปิดใช้อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เฟสแรก ของท่าอากาศยานภูเก็ต ว่า หลังจากที่บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ได้ส่งมอบงานปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เฟสแรก ให้กับท่าอากาศภูเก็ต เมื่อวันที่ 1 ก.ย.2560 ที่ผ่านมา ทางท่าอากาศยานภูเก็ตได้เข้าไปดำเนินการเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน และพร้อมที่จะเปิดใช้อาคารดังกล่าวตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่ 27 พ.ย.2560 เพื่อรับเที่ยวบินแรกของเช้าวันที่ 28 พ.ย. 2560 ซึ่งเป็นเที่ยวบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และสายการบินแอร์เอเชีย
ทั้งนี้ เพื่อรองรับผู้โดยสารภายในประเทศ ที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในช่วง High Season (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) ของทุกปี เนื่องจากผู้โดยภายในประเทศมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับผู้โดยสารระหว่างประเทศร้อยละ 47 ของผู้โดยสารที่ผ่านท่าอากาศยานภูเก็ตทั้งหมด ซึ่งการเปิดใช้อาคารดังกล่าวจะทำให้ผู้โดยสารภายในประเทศมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ทั้งขาเข้าและขาออก อย่างไรก็ตามในช่วงแรกของการให้บริการอาจจะไม่สะดวกทั้งหมด แต่ท่าอากาศภูเก็ตจะเร่งปรับปรุงแก้ไขให้เสร็จทั้งหมดภายใน 1 เดือน
อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ระยะแรกแล้ว จะดำเนินการปิดปรับปรุงระยะที่ 2 (เฟส 2 ทางด้านทิศเหนือ) ที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งตามกำหนดการจะแล้วเสร็จและเปิดให้บิรการได้ภายในเดือน มิ.ย. 2561 นี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร อย่างไรก็ตามการดำเนินการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศระยะที่ 2 (เฟส 2 ทางด้านทิศเหนือ) อาจส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกต่อผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ท่าอากาศยานภูเก็ตจึงขออภัยกับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และหากผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการมีข้อคิดเห็นประการใด ทางท่าอากาศยานภูเก็ตพร้อมที่จะนำไปปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น
การเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารภายในประเทศทั้งส่วนขาเข้าและขาออกนั้น ผู้โดยสารจะได้รับความสะดวกสบายในเรื่องเส้นทางการจราจร และความกว้างของห้องโถงเช็คอิน โดยมีเคาน์เตอร์เช็คอินจำนวน 22 เคาน์เตอร์ อีกทั้งมีการขยายพื้นที่ห้องโถงเพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารผู้โดยสารและเส้นทางการจราจร ซึ่งผู้โดยสารสามารถเข้าสู่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศโดยใช้ทางเข้าจากทางหลวงหมายเลข 4031 บริเวณตรงข้ามสถานีเติมน้ำมันอากาศยานภูเก็ต บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หลังจากนั้นในส่วนของ ผู้โดยสารขาออกสามารถส่งผู้โดยสารได้บริเวณชานชาลาชั้น 2 และผู้โดยสารขาเข้าสามารถรับได้บริเวณชานชาลาชั้น 1 นอกจากนี้ผู้โดยสารที่นำรถยนต์ส่วนบุคคลมา สามารถนำรถยนต์ไปจอดยังบริเวณลานจอดรถยนต์ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ หรืออาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้นและใช้ทางเดินเชื่อมมายังอาคารผู้โดยสารภายในประเทศได้เช่นกัน และในส่วนของการตรวจค้นสัมภาระของผู้โดยสาร ทภก. ได้ใช้รูปแบบการตรวจค้นสัมภาระแบบ Terminal Screening
นายเพ็ชร กล่าวต่อว่า สำหรับเที่ยวบินที่มาลงที่สนามบินภูเก็ตขณะนี้เฉลี่ยวันละ 270-280 เที่ยวบินต่อวัน และเมื่อเข้าสู่ช่วงไฮซีชั่นจะมีถึง 300 เที่ยวบินต่อวัน ยังอยู่ในศักยภาพที่ท่าฯภูเก็ตจะสามารถรองรับได้ เพราะโดยศักยภาพของท่าฯภูเก็ต สามารถรองรับได้ชั่วโมงละ 20 เที่ยวบิน หรือวันละ 400 เที่ยวบิน ส่วนผู้โดยสารสิ้นสุดเดือน ต.ค.2560 อยู่ที่ 16 ล้านคน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีก ในส่วนนี้ทางบริษัท ท่าอากาศยานไทย ได้วางแผนในการพัฒนาเพิ่มศักยภาพไว้แล้ว

Leave a Reply