บินไปนครราชสีมา

สนามบินนครราชสีมาเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์แบบเช่าเหมาลำ โดย “นิวเจน แอร์เวย์ส” ประเดิม “นครราชสีมา- สุราษฎร์ธานี” ก่อนเปิดบินประจำ 2 เส้นทาง “นครราชสีมา-เชียงใหม่-นครราชสีมา” และ “นครราชสีมา-ภูเก็ต-นครราชสีมา” 3 ธ.ค. 60

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ท่าอากาศยานนครราชสีมาได้มีพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เที่ยวบินที่ E3 7511 ซึ่งเป็นเที่ยวบินเช่าเหมาลำของสายการบินนิวเจน แอร์เวย์ส จำกัด เส้นทางจากท่าอากาศยานนครราชสีมาไปยังท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี โดยนายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) มอบให้นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุดรธานี รักษาราชการผู้อำนวยการกองส่งเสริมท่าอากาศยาน และนายประวัติ ดวงกันยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนครราชสีมา ร่วมพิธีเปิด และมีนายชัชวาล วงศ์จร ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานหอการค้า จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมพิธีเปิดและเดินทางในเที่ยวบินปฐมฤกษ์

ออกจากท่าอากาศยานนครราชสีมา เวลา 09.17 น. ถึงท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี เวลา 10.30 น. เวลาทำการบิน 1 ชั่วโมง 30 นาที มีผู้โดยสารเดินทางทั้งหมด 168 คน โดยนายกำแหง สายวิภู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ สำหรับเที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำ เพื่อรองรับหน่วยงานหอการค้า จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมสภาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 35 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ สายการบินนิวเจน แอร์เวย์ส จำกัด ได้ขออนุญาตทำการบินแบบเช่าเหมาลำ โดยใช้อากาศยานแบบโบอิ้ง 737-800 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เที่ยวบินเช่าเหมาลำที่ E3 7511 เส้นทางนครราชสีมา-สุราษฎร์ธานี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เที่ยวบินเช่าเหมาลำที่ E3 7512 เส้นทาง-สุราษฎร์ธานี-นครราชสีมา

และจะเปิดทำการบินเที่ยวบินประจำ 2 เส้นทางในวันที่ 3 ธันวาคม  2560 เป็นต้นไป คือ 1. เส้นทางบิน นครราชสีมา-เชียงใหม่-นครราชสีมา ทำการบินทุกวัน วันละ 1 เที่ยวบิน

2. เส้นทางบินนครราชสีมา-ภูเก็ต-นครราชสีมา ทำการบินทุกวันวันละ 1 เที่ยวบิน โดยจะเริ่มทำการบินในวันที่ 3 ธันวาคม  2560 เป็นต้นไป

ปัจจุบันท่าอากาศยานนครราชสีมาตั้งอยู่ที่ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ 26 กิโลเมตร มีพื้นที่ 4,625 ไร่ อาคารผู้โดยสารสามารถรองรับผู้โดยสารจำนวน 300 คน ในเวลาเดียวกัน ทางวิ่ง ขนาด 45×2100 เมตร ทางขับขนาด 23×320 จำนวน 2 สาย ลานจอดอากาศยาน ขนาด 85×323 สามารถรองรับอากาศยาน แบบโบอิ้ง 737 ได้ 4 ลำ ซึ่งท่าอากาศยานนครราชสีมามีความพร้อมในการรองรับผู้โดยสาร ทั้งทางด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐาน

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบเที่ยวบินของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานได้ทางแอปพลิเคชัน ThaiFlightInfo โดยสามารถดาวน์โหลดผ่านระบบ IOS และ Andriod

Leave a Reply