จัดสรรต้องมีการจัดการเพิ่ม

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเข้าประชุมเป็นครั้งแรก กล่าวว่า ถึงการพิจารณาอนุมัติให้มีการจัดตั้งโครงการบ้านจัดสรร ในจังหวัดภูเก็ต ระหว่างปี 2527-2560 มีถึงโครงการจัดสรรจำนวน 420 โครงการ ถือว่าเป็นจำนวนที่มากเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองที่โต แต่พบว่าหลังจากมีการก่อสร้างและส่งมอบให้กับลูกบ้านแล้วปรากฎว่าการจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรทำได้น้อยมาก ซึ่งเรื่องนี้จะต้องเข้าไปดูว่าทำไมถึงทำได้น้อย ติดปัญหาอะไร เป็นปัญหาจากลูกบ้าน หรือเจ้าของโครงการ เพราะถ้าไม่สามารถจัดตั้งนิติบุคคลได้ปัญหาก็จะตกมาอยู่ที่ภาครัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดเก็บขยะ หรือ เรื่องอื่นๆ

เกี่ยวกับเรื่องนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าไปให้ความรู้และส่งเสริมให้มีการจัดตั้งนิติบุคคลฯ ให้ได้โดยเร็ว เพราะปัจจุบันที่ดินของภูเก็ตมีมูลค่าสูงมาก เนื่องจากเป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้การเติบโตต่างๆเกิดขึ้นรวดเร็วจำเป็นที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งลูกบ้านและเจ้าของโครงการ

นายนรภัทร ยังได้กล่าวต่อไปว่า และในการพิจารณาอนุญาตโครงการจัดสรรสิ่งสำคัญที่จะต้องนำมาพิจารณา คือ การดูแลรักษาบ้านเมืองให้ความสะอาดสวยงาม โดยเฉพาะปัญหาขยะ ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ ตามแนวทางที่วางไว้ คือ จะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อช่วยการทำงานของเจ้าหน้าที่ และตรวจจับกรณีที่มีการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง เนื่องจากมีการตรวจพบรถเก็บขนขยะที่ไม่นำขยะไปส่งยังเตาเผา แต่จะแอบทิ้งบริเวณพื้นที่ว่างต่างๆ ซึ่งหากมีกล้องซีซีทีวีก็จะทำให้สามารถจับกุมรถขนขยะดังกล่าวด้วย

โดยขณะนี้ทางจังหวัดได้จัดทำโครงการโลกสวยด้วยมือเรา ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจ ดังนั้นจึงอยากฝากผู้ประกอบการที่จะต้องเพิ่มความเข้มในการจัดเก็บขยะตั้งแต่ต้นทาง แม้เราจะมีโรงเผาขยะ แต่หากปริมาณขยะยังเพิ่มเรื่อยๆ โรงเตาเผาที่มีอยู่ก็ไม่เพียงพอรองรับ และจะสร้างปัญหาอื่นๆ ตามมา ดังนั้นจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ “

นายนรภัทร กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ได้มีการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนแม่บทในการบริหารจัดการน้ำ ทั้งน้ำดีและน้ำเสีย ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงที่มีฝนตกหนัก และแก้ปัญหาน้ำเสียที่ยังเกิดขึ้น เพราะปล่อยลงทะเลก็จะสร้างปัญหามลพิษให้เกิดขึ้นได้ และจะมีการติดตั้งระบบเซนเซอร์ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่มีการปล่อยลงลำคลองมีมาตรฐานหรือไม่ จึงอยากฝากคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาอนุญาตจัดสรรจะต้องพิจารณาในรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อจะได้ไม่เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิด

อย่างไรก็ตามนายนรภัทร ยังกล่าวด้วยว่า ขณะนี้การร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม พบว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับบ้านจัดสรรค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในบางโครงการ ซึ่งมีการร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ ไม่มีนิติบุคคลฯ เป็นต้น ซึ่งอยากฝากไปทางสมาคมฯ ในการที่จะไปชี้แจงทำความเข้าในกับผู้ซื้อโครงการว่าจะต้องดำเนินการอย่าง รวมทั้งในส่วนของผู้ประกอบการเองด้วยที่ต้องเพิ่มความเข้มข้น เพราะเมื่อเกิดปัญหาแล้ว การจะเข้าไปอีกลำบาก

Leave a Reply