ปฏิบัติการเก็บขยะใต้ทะเล

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร เป็นประธานในการแถลงข่าวกับสื่อมวลชน ครั้งที่ 12/2560 หัวข้อ จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วนเตรียมจัดกิจกรรมรวมพลังปฏิบัติการเก็บขยะในทะเลตามโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา Keep Phuket Clean by our hands and hearts ในวันที่ 16 กันยายน 2560 นี้ โดยมี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม


 นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เนื่องด้วยในวันที่ 16 ก.ย.60 ทางหน่วยงาน OCEAN CONSERVANCY ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นหน่วยงานริเริ่มให้มีการจัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดในทะเล ได้กำหนดในวันเสาร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายนของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 16 ก.ย.60 เป็นวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล โดยมากกว่า 104 ประเทศทั่วโลกจะมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวพร้อมกัน

โดยในส่วนของจังหวัดภูเก็ตกำหนดจัดงานดังกล่าวและเปิดงานบริเวณสวนธารณะกะรน และจะจัดพร้อมๆ กันทั้ง 15 ชายหาดของเกาะภูเก็ต อำเภอเมือง เก็บขยะในทะเลที่หาดกะตะ, หาดกะรน, หาดพันวาหาดในหาน , อำเภอถลาง เก็บขยะในทะเล ที่หาดไม้ขาว, หาดในยาง, หาดในทอน, หาดสุรินทร์, หาดบางเทาหาดลายันและหาดยามู และอำเภอกะทู้ จัดกิจกรรมเก็บขยะที่ หาดกมลาหาดกะหลิม, หาดป่าตองและหาดไตรตรัง เพื่อร่วมกันสร้างภูเก็ตให้สะอาดสวยและปลอดภัยสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้าน นายกฤษฎา ตันสกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ กล่าวว่า สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ จะนำพนักงานโรงแรมร่วมเก็บขยะบริเวณหน้าหาดของตนเอง ทั้งนี้โรงแรมและสถานประกอบการจะสนับสนุนอาหารเที่ยงแก่ผู้ร่วมเก็บขยะทุกคนด้วย

ขณะที่ โรงแรมในเครือ AKSARA Collection ซึ่งประกอบด้วย ภัทรแมนชั่น, กะตะ ซี บรีซ รีสอร์ท และ เดอะ ซิส กะตะ ทีมงานร่วมกับกลุ่มชาวต่างชาติท้องถิ่นภายใต้องค์กร Clean the Beach Boot Camp ได้เล็งเห็นความสำคัญของวันดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมการทำความสะอาดชายหาดบริเวณกะตะขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อการรักษาความสะอาดบริเวณชายหาดกะตะ อีกทั้งยังให้นักท่องเที่ยวได้ตระหนักเล็งเห็นความสำคัญของความสะอาดที่พึงรักษาในชายหาดสาธารณะ พร้อมกับชาวบ้านในละแวก เพื่อการคงไว้ซึ่งความสวยงามของหาดกะตะ ที่เป็นหาดสาธารณะที่ทุกคนใช้ร่วมกัน อีกทั้งยังมีกิจกรรมการออกกำลังกายบริเวณชายหาดก่อนการเก็บขยะ เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี

Leave a Reply