จัดแข่งขันเดิน – วิ่ง บางวาด

เริ่มอีกแล้วงานเดินวิ่ง  สำหรับคนรักการออกกำลังกาย  เมื่อ เวลา 06.00 น.วันนี้ (10 ก.ย.) ที่ เขื่อนบางวาดอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ดร.ชัยอนันต์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ นายเรวัตร อารีรอบ คณะผู้บริหารเทศบาลเปิดการแข่งขัน เดิน-วิ่ง บางวาด มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ซึ่งเทศบาลเมืองกะทู้จัดขึ้น โดยมีนักวิงเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมาก

การจัดแข่งขันเดิน-วิ่งบางวาดมินิมาราธอนครั้งที่ 1 เทศบาลเมืองกะทู้ จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาร่วมกันเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงสร้างความใกล้ชิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในสังคมระหว่างประชาชน ส่วนราชการ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และชุมชนตลอดจนเพื่อให้กีฬาเป็นสื่อกลางในการแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือสังคมซึ่งกันและกัน สำหรับรายได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะนำไปสร้างห้องโสตทัศนูปกรณ์ให้กับโรงเรียนบ้านบางทอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต ด้านนายนรภัทรปลอดทองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า “จังหวัดภูเก็ตมียุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา มีเป้าหมายให้ภูเก็ตเป็นเมืองสปอร์ตซิตี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เมื่อมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว จะต้องมีกิจกรรมสันทนาการโดยการออกกำลังกาย มีเวทีให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมเพื่อที่จะอยู่ภูเก็ตได้นานมากขึ้น เพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ชอบออกกำลังกาย

สำคัญต้องการให้ประชาชน ในพื้นที่มีส่วนร่วม สร้างบรรยากาศ ของความเป็นเจ้าบ้านที่ดีจะเป็นเสน่ห์ ให้กับภูเก็ต มีส่วนร่วมให้การต้อนรับ ช่วยกันเชียร์ เมื่อนักวิ่งวิ่งผ่าน ขณะนี้กระแสการออกกำลังกายโดยเฉพาะการวิ่ง เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและเริ่มหันมาออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง สิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ นั่นหมายถึงพี่น้องประชาชนมีรายได้มากขึ้น ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว ของจังหวัดภูเก็ต” 

อย่าลืมไปจอยกัน เอาร้องเท้าไปด้วยล่ะ


 

Leave a Reply