พัฒนาสะพานหินให้คนไปเที่ยว

ภูเก็ตได้งบพัฒนากลุ่มจังหวัดอันดามันกว่า 160 ล้านบาท พัฒนาปลายแหลมสะพานหิน เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นปอดแห่งใหม่ของคนเมืองอย่างแท้จริง พร้อมเดินหน้าของบนำสายไฟฟ้าลงดินในย่านเมืองเก่าให้ครบทุกสายให้สวยงาม ดึงนักท่องเที่ยวเข้าเมืองมากขึ้นเพราะขณะนี้นักท่องเที่ยวไม่คิดเที่ยวในเมืองเลย ทุกคนไปแต่ป่าตอง กะตะ กะรน  

น.ส.สมใจ นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวปลายแหลมสะพานหิน เกิดจากแนวคิดในการพัฒนาสวนสาธารณะสะพานหิน ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่อยู่ติดกับทะเลบริเวณอ่าวภูเก็ต จากสภาพในปัจจุบันได้ถูกคลื่นลม น้ำทะเลกัดเซาะตลิ่ง ส่งผลให้ชายฝั่ง และเขื่อนหิน ที่เทศบาลนครภูเก็ต ได้ทำเป็นแนวเขตทรุดตัวพังทลาย และทางเดินรอบชายหาดรับผลกระทบก่อให้เกิดการทรุดตัว อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อพี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยวที่มาออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจได้ และได้ให้พ่อแม่พาเด็กๆ ไปพักผ่อนได้

เทศบาลนครภูเก็ต จึงได้ประสานไปยังโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต เพื่อขอรับงบประมาณในการปรับปรุงสวนสาธารณะสะพานหิน และได้รับงบประมาณในการปรับปรุงสภาพ ภูมิทัศน์ เป็นเงิน 160 ล้านบาท ดำเนินการปรับปรุงแนวสันเขื่อน และภูมิทัศน์โดยรอบ ระยะทาง 900เมตร แบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 ช่วงๆ ละ 300 เมตร โดยเริ่มดำเนินงานระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2560-20 เมษายน 2561

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า บริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในตัวเมืองที่มีผู้มาใช้บริการมากสูงสุด มีความเป็นธรรมชาติที่ประกอบไปด้วยต้นไม้สีเขียวชนิดต่างๆ ทั่วบริเวณ มีระบบนิเวศของป่าชายเลน และทะเลในเมืองที่มองเห็นทิวทัศน์ของภูเก็ตได้ในมุมกว้าง และด้วยความร่มรื่นของทิวสนที่ปกคลุมถนนตลอดทั้งสองข้างทาง นอกจากจะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแล้ว สะพานหิน ยังเป็นศูนย์กีฬาและนันทนาการ เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาป่าชายเลน รวมถึงเป็นแหล่งปลุกจิตสำนึก และสร้างความใกล้ชิดระหว่างคนกับป่าให้มากยิ่งขึ้น

ด้าน นายทวี หอมหวล โยธาธิการและผังเมืองภูเก็ต กล่าวว่า โครงการปรับปรุงพื้นที่ปลายแหลมสะพานหิน จ.ภูเก็ต เป็นในหลายๆ โครงการที่ทางจังหวัดภูเก็ตเข้าไปดำเนินการ ซึ่งโครงการปรับปรุงปลายแหลมสะพานหินนั้น ทางจังหวัดภูเก็ต ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบกลุ่มจังหวัดอันดามันประจำปี 2561 (เพิ่มเติ่ม) จำนวน 166 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงปลายแหลมสะพานหินเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนในเมืองภูเก็ต โดยจะมีการพัฒนาในส่วนของการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นแก้ปัญหาการกัดเซาะของน้ำทะเล ระยะทาง 900 เมตร การปรับปรุงทางเดินรอบๆ สวนสาธารณะสะพานหิน การปรับปรุงทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน และการเพิ่มแสงสว่างเพื่อดูแลความปลอดภัย ซึ่งขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 1 ปี เมื่อแล้วเสร็จ ปลายแหลมสะพานหิน จะเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจของคนภูเก็ต

นอกจากนี้ ทางจังหวัดยังมีโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินในบริเวณย่านเมืองเก่า ที่ถนนพังงา และถนนรัษฎา ด้วยงบกลุ่มจังหวัดประจำปี 2560 (เพิ่มเติม) จำนวน 160 กว่าล้านบาท เพื่อพัฒนาให้ย่านเมืองเก่าภูเก็ตมีความสวยงาม ดึงนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในตัวเมืองภูเก็ตมากขึ้น โครงการนี้ขณะนี้ก็ได้ผู้รับจ้างแล้วเช่นกัน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรับมอบพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินได้ประมาณเดือนตุลาคมนี้ และในช่วงที่มีการดำเนินการดังกล่าว ประชาชนที่ใช้เส้นทางถนนดังกล่าวอาจจะได้รับผลกระทบบ้างในช่วงของการก่อสร้าง 1 ปี

Leave a Reply