ระบบอัตโนมัติจราจร

จังหวัดภูเก็ต เปิดใช้แล้วระบบตรวจจับยานพาหนะทำผิดจราจรแบบอัตโนมัติ นำร่อง 5 จุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุจากการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร จับจริง ปรับจริง เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ห้องประชุมชั้น 2 กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธีระพล ทิพย์เจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ รองประธานคณะทำงานแผนงานสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด (สอจร.) นายบัญญัติ คันธา ขนส่งจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต แขวงทางหลวงภูเก็ต ผู้แทนจาก 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวระบบตรวจจับยานพาหนะกระทำผิดฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรแบบอัตโนมัติ (Red Light Camera)
นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ถ้ามีโครงการตัวนี้ซึ่งเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน เชื่อว่าจะสามารถทำให้ลดอุบัติเหตุไปได้ 50% แต่ภูเก็ตตั้งเป้าลดอุบัติเหตุให้ได้ 100% ซึ่งระบบดังกล่าวจะสามารถช่วยลดอุบัติเหตุ และการทำผิดกฎหมายไปได้อย่างแน่นอน ซึ่งการตรวจจับนั้นระบบจะบันทึกอัตโนมัติ จับจริง ปรับจริงอย่างแน่นอน
ขณะที่ พล.ต.ต.ธีระพล ทิพย์เจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนยังเป็นปัญหาหลักของจังหวัดภูเก็ต ที่นำมาสู่ความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก การฝ่าสัญญาณไฟจราจรที่ทางแยก เป็นสาเหตุหลักหนึ่งของอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดภูเก็ต ที่ทำให้เสียชีวิต และเจ้าหน้าที่ตำรวจมีภารกิจหลายด้านไม่เพียงพอในการจับกุมผู้กระทำผิด ภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุจังหวัดภูเก็ต จึงมีแนวคิดในการป้องกันอุบัติเหตุด้วยการติดตั้งระบบตรวจจับยานพาหนะกระทำผิดฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรแบบอัตโนมัติ (Red Light Camera) โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจากมูลนิธิ Safer Roads Foundation
การติดตั้ง Red Light Camera กำหนดติดตั้ง 5 จุด มูลค่ากว่า 16 ล้านบาท ได้แก่ สี่แยกถนนเทพกระษัตรี หรือแยกเขาล้าน พื้นที่เทศบาลตำบลศรีสุนทร แยกถนนเจ้าฟ้าตะวันตก-ถนนขวาง พื้นที่เทศบาลตำบลวิชิต แยกสี่กอ พื้นที่เทศบาลเมืองกะทู้ แยกกมลา พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา และแยกโกมารภัจจ์ พื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต ทั้ง 5 จุด เป็นแยกที่เกิดอุบัติเหตุจากสาเหตุการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรจำนวนมาก ซึ่งจากการรายงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรให้ข้อมูลว่า ในปี 2558-2559 แยกเข้าล้าน เกิดอุบัติเหตุ 43 ครั้ง บาดเจ็บ 23 คน เสียชีวิต 2 คน แยกสี่กอ เกิดอุบัติเหตุ 28 ครั้ง บาดเจ็บ 33 คน เสียชีวิต 1 คน แยกเจ้าฟ้าถนนขวาง เกิดอุบัติเหตุ 51 ครั้ง บาดเจ็บ 46 คน เป็นต้น
โครงการ Red Light Camera มีเงื่อนไขสำคัญคือ หลังจากได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิ Safer Roads Foundation ในการติดตั้งระบบแล้ว จะส่งมอบให้แก่ท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่ หลังหมดประกันระบบ 2 ปี ท้องถิ่นต้องตั้งงบประมาณเพื่อบำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบ เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้ในปีที่ 3 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวสามารถตรวจจับการฝ่าสัญญาณไฟจราจร โดยใช้ระบบตรวจสอบสีสัญญาณไฟ ตรวจจับการขับขี่ด้วยความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด คือ ในเขตเทศบาล มากกว่า 80 กม./ชม. และนอกเขตเทศบาล 90 กม./ชม. และสามารถตรวจจับการไม่สวมหมวกนิรภัย ซึ่งวันนี้จะเป็นวันแรกในการเริ่มใช้ระบบตรวจจับยานพาหนะฯ ทั้ง 5 จุด ซึ่งทางผู้ว่าฯ ได้ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะต้องลดคนตายจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ต่ำกว่า 50 คนต่อปี
ต่อไปขับรถให้ระวังกันให้มากอย่าผ่าไฟแดงจะโดนปรับแล้ว

Leave a Reply