เทศบาลนครภูเก็ตเตือนประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา เปิดเผยว่า จากฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำดิบลดน้อยลง และเป็นที่ทราบกันดีว่า ภัยแล้งในปีนี้นั้นน่าจะรุนแรงกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา เทศบาลนครภูเก็ต เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนทั้งในเขตเทศบาลและเขตข้างเคียง ซึ่งน้ำดิบที่เทศบาลใช้ในการผลิตน้ำประปานั้นมาจากขุมเหมืองของเอกชน การประปาส่วนภูมิภาค และเขื่อนชลประทานบางวาด และในขณะนี้ปริมาณน้ำดิบจากแหล่งดังกล่าวได้ลดน้อยลงมาก อีกทั้งยังไม่มีฝนตกหนักเกิดขึ้น ทำให้ปริมาณน้ำดิบที่จะนำไปผลิตน้ำประปาลดน้อยตามไปด้วย ดังนั้นเทศบาลนครภูเก็ต จึงต้องขอความร่วมมือจากผู้ใช้น้ำประปาในเขตเทศบาลนครภูเก็ตทุกท่าน ให้ดำเนินการดังนี้

กองการประปาเทศบาลนครภูเก็ต มีความจำเป็นที่จะต้องลดแรงดันน้ำในระบบจ่ายน้ำประปา ในช่วงเวลา 10.00-17.00 น. และช่วงเวลา 22.00-05.00 น. ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ห่างจากจุดจ่ายน้ำประปาและ พื้นที่สูง น้ำประปาจะไหลอ่อน หรือไม่ไหลเตรียมภาชนะเก็บน้ำสำรองน้ำประปาไว้ใช้ หากเกิดกรณีน้ำประปาไหลอ่อน หรือไม่ไหล ขอให้ผู้ใช้น้ำช่วยกันตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำเพื่อลดการสูญเสียน้ำโดยไม่จำ เป็น หากพบเห็นท่อแตก ท่อรั่ว ขอให้แจ้งกองการประปาเทศบาลนครภูเก็ต หมายเลข 0-7621-1130 หรือ 09-9487-4038 ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนั้น น.ส.สมใจ ยังกล่าวต่อไปอีกว่า ต้องขอความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่าน ในการช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้เราทุกคนได้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค จนกว่าจะผ่านพ้นห้วงเวลานี้ไปให้ได้ นอกจากนี้ ทางเทศบาลแจกน้ำให้ชุมชนต่างๆ ของเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้าน

ท่าอากาศยานภูเก็ตมอบเงินจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์มัสยิดนูรูลอีบาดียะฮ์

นางมนฤดี เกตุพันธ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกันมอบเงินเพื่อจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์มัสยิดนูรูลอีบาดียะฮ์ บ้านหมกปรก จำนวน 3 ล้านบาท และมอบเงินสนับสนุนสร้างห้องเรียนมักตับชั่วคราวให้แก่มัสยิดดารุสลาม บ้านบางคู ต.ไม้ขาว จำนวน 3,000 บาท โดยมีนายวิโรจน์ มานะจิตต์ กำนันตำบลไม้ขาว อิหม่ามมัสยิดนูรูลอีบาดียะฮ์ คณะกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ต ร่วมรับมอบ

ผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ต นางมนฤดี เกตุพันธุ์ กล่าวว่า ชุมชนบ้านหมากปรก เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ท่าอากาศยานภูเก็ต แต่ทางชุมชนยังขาดงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์มัสยิด โดยมัสยิดนูรูลอีบาดียะฮ์ เป็นมัสยิดที่ขึ้นทะเบียนอันดับที่ 1 ของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งตอนนี้สภาพค่อนข้างชำรุดทรุดโทรม ทางท่าอากาศยานภูเก็ต จึงได้สนับสนุนเงิน 3 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงสร้างอาคาร เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาของชุมชนมุสลิมหมู่บ้านหมากปรก นอกจากนั้น ยังเป็นที่แวะพักของพี่น้องมุสลิมจังหวัดต่างๆ ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งจะแวะที่มัสยิดบ้านหมากปรก และเพื่อความเจริญของศาสนาต่อไป

นางมนฤดี ยังได้กล่าวถึงการขยายท่าอากาศยานภูเก็ตว่า ขณะนี้การก่อสร้างคืบหน้าไปมาก คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2560 ทางท่าอากาศยานภูเก็ต ต้องขออภัยที่มีข้อขัดข้องในเรื่องความคับคั่ง ความไม่สะดวกบางประการของตัวอาคารผู้โดยสารที่มีสภาพค่อนข้างเก่ามากแล้ว ที่พยายามให้บริการที่ดีที่สุด พร้อมยินดีรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายจากข้อเสนอแนะต่างๆ ทุกเรื่อง เพื่อจะนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

Leave a Reply