หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ขณะที่ผู้ว่าฯ ขอให้ทุกคนคิดดีทำดีเพื่อสังคมภูเก็ต

นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ ดร.พัลลภ สิงหเสนี นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการทหาร ตำรวจ องค์กรเอกชน มูลนิธิ ตลอดจนสมาคม ชมรมต่างๆ และสื่อมวลชนภูเก็ต ร่วมในพิธีรถน้ำขอพร ขอขมาจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์จังหวัดภูเก็ต เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ (10 เม.ย.) ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น

ทางด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ได้อวยพรให้ทุกคนที่เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวมีแต่ความสุขกายสุขใจ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ให้มีครอบครัวที่มั่งคั่งสมบูรณ์พูนผล ให้มีลูกเป็นที่พึ่งพาอาศัย และขอให้ทุกคนคิดดีทำดีเพื่อตนเอง ครอบครัว และสังคมภูเก็ต นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ยังได้ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานบูรณาการด้านการทำงานร่วมกันเพื่อขับ เคลื่อนกิจกรรมงานที่เป็นวาระจังหวัด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนภูเก็ตโดยรวม

บริการ “ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย” โดยวิทยาลัยเทคนิคถลาง

บริการ “ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย” จัดโดย วิทยาลัยเทคนิคถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อช่วยเหลือผู้เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558

นายวีระ เกิดสิริมงคล นายอำเภอถลาง พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ไชยโสดา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง ร่วมเปิดจุดบริการ “ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย” เมื่อวันที่ 9 เม.ย. ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคถลาง จังหวัดภูเก็ต จัดขึ้นตามโครงการอาชีวะอาสา “ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย” เทศกาลสงกรานต์ 2558 ที่ด่านตรวจท่าฉัตรไชยจังหวัดภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อบริการนักท่องเที่ยว ประชาชน และผู้สัญจรบนท้องถนน ในระหว่างวันที่ 9-15 เมษายน 2558

ซึ่งมีบริการตรวจเช็กสภาพรถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ตลอดจนบริการนวดแผนไทย เพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกรมการขนส่งทางบก เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.2551 ทั้งในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ เพื่อตรวจเช็กสภาพรถให้แก่ประชาชน และผู้สัญจรบนท้องถนน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนตามนโยบายของรัฐบาล

Leave a Reply