สาธารณรัฐชิลีเปิดสถานกงสุลที่ภูเก็ต

สาธารณรัฐชิลี เปิดสถานกงสุลฯ ที่ภูเก็ต และได้แต่งตั้ง “นันทนา จิรายุส วงศ์สัตยนนท์” กรรมการบริหารโรงแรมในเครือเมอร์ลิน ภูเก็ต กรุ๊ป เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ ดูแลนักท่องเที่ยวที่ปัจจุบันมีเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมาก ขึ้น ท่านทูตเปิดเผยว่าคนชิลีชื่นชอบประทับใจบริการงานท่องเที่ยวของไทย และบริการทางการแพทย์

พณฯ ฆาเวียร์ เบ็คเกอร์ (H.E.Mr.Javier Becker) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลี ประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐชิลี ประจำจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ วันนี้ (13 มี.ค.) ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต โดยมี นางนันทนา จิรายุส วงศ์สัตยนนท์ กรรมการบริหารโรงแรมในเครือเมอร์ลินภูเก็ต กรุ๊ป เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ มีนายสมบูรณ์ จิรายุส ผู้บริหารระดับสูงโรงแรมในเครือเมอร์ลินกรุ๊ป นายชาญ วงศ์สัตยนนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทภูเก็ตเจ๊ตทัวร์ จำกัด ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วม

หลังจากพิธีเปิดที่ทำการสถานกงสุลดังกล่าว ฯพณฯ ฆาเวียร์ เบ็คเกอร์ เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐชิลี ประจำประเทศไทย ได้กล่าวแสดงความรู้สึก ซึ่งมีความรู้สึกยินดีมากที่ได้มาเปิดสถานกงสุล ซึ่งดูแลครอบคลุมพื้นที่ภูเก็ต พังงา และกระบี่ โดยใช้เวลาในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้มากว่า 2 ปี ทั้งนี้ สืบเนื่องจากในทุกๆ ปีนั้น จะมีนักท่องเที่ยวชาวชิลีเดินทางมาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดดังกล่าวประมาณ 10,000 คน และคาดว่าจะมีถึง 15,000 คนในอนาคต และตามที่เกิดเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งทางเราไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวชาวชิลี

ภูเก็ตจัดกิจกรรมปลูกป่าชายหาดคืนธรรมชาติให้ประชาชน

พล.อ.ยศนันท์ หร่ายเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าชายหาดคืนธรรมชาติให้ประชาชน วันนี้ (13 มี.ค.) ที่หาดไม้ขาว ม.4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 โดยมี นายจิระศักดิ์ ชูความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 นครศรีธรรมราช นายเกษม สุขวารี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต บุคลากรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานสังกัดจังหวัดภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วม

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 นครศรีธรรมราช นายจิระศักดิ์ ชูความดี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ทุกส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ซึ่งได้ให้ความสำคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด และเสด็จไปเยี่ยมเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ โดยให้ความสำคัญตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุนนโยบายของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของทุกภาคส่วน และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นการฟื้นฟูพื้นที่คืนความสมบูรณ์ทางธรรมชาติให้แก่อุทยานแห่งชาติ คืนความร่มเย็น ความสุขสู่ประชาชน

การดำเนินการปลูกต้นไม้ป่าชายหาด ประกอบด้วย สนทะเล ตีนเป็ดทะเล และจิกทะเล รวมประมาณ 500 ต้น ในพื้นที่หาดไม้ขาว ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายหาดบริเวณหาดทรายแก้วแห่งนี้ประมาณ 5 ไร่ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 450 คน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ชมรมอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอันดามัน หอการค้าจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี

Leave a Reply