สองพ่อลูกถูกจับกุมพร้อมกัญชาและกระสุนจำนวนมาก

เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรกะทู้ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา จำนวน 3 ราย  เมื่อเวลา 22.30 น. วานนี้ (15 ธ.ค.) โดยประกอบด้วย นายสมพงษ์ บ้านกล้วย อายุ 39 ปี อยู่บ้านเลขที่ 12 ซอยราษฎร์อุทิศ 200 ปี ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต พร้อมด้วยของกลาง กัญชาผสมยาเส้น 1 ถุง น้ำหนัก 3.2 กรัม พร้อมอุปกรณ์การเสพ โดยแจ้งข้อกล่าวหามียาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งของกลางทั้งหมดได้ตรวจค้นพบที่บริเวณห้องนอนของผู้ต้องหา

ตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องทั้ง 2 รายซึ่งเป็นพ่อลูกกัน ได้ที่บ้านพักนายสาธิต บ้านกล้วย อายุ 18 ปี อยู่บ้านเลขที่ 12 ซอยราษฎร์อุทิศ 200 ปี 2 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต พร้อมด้วยของกลางเครื่องกระสุนปืน จำนวน 183 นัด ซึ่งของกลางทั้งหมดได้ตรวจค้นพบที่บริเวณห้องนอนของผู้ต้องหา โดยกล่าวหาว่า มีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต มีเครื่องกระสุนปืนแบบที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ไว้ในครอบครองโดย มิได้อนุญาต

เจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้ทำการจับกุม นายกู ชาวพม่า อายุ 23 ปี พร้อมด้วยของกลางกัญชา 1 ถุง น้ำหนัก 0.60 ใบกระท่อมสด น้ำหนัก 500 กรัม แจ้งข้อกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา, กระท่อม) ไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต โดยสามารถจับกุมได้ที่บริเวณบ้านเช่าไม่มีเลขที่ ซอยคอกหมู ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

เปิดห้องสมุดมัลติมีเดีย “ปลูกปัญญาราชพฤกษ์ 21”

นางอัญชลี วานิช เทพบุตร อดีตเลขานุการนายกรัฐมนตรี และอดีต ส.ส.ภูเก็ต เป็นประธานเปิด และมอบห้องสมุดมัลติมีเดีย “ปลูกปัญญาราชพฤกษ์ 21”  เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ (15 ธ.ค.) ที่ชั้น 2 อาคาร 3 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งสมาคมนักเรียนเก่าปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ โดยกลุ่มศิษย์เก่าปลูกปัญญาราชพฤกษ์ 21 จัดทำขึ้น โดยมี น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายเทศมนตรีนครภูเก็ต นายวินัย สุริยปราการ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นางพาณี โกยสมบูรณ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าฯ นายบุญศุภภะ ตัณทัยย์ ประธานกลุ่มศิษย์เก่าราชพฤกษ์ 21 คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน คณะกรรมการ และสมาชิกสมาคมฯ กลุ่มศิษย์เก่าราชพฤกษ์ 21 ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ประธานกลุ่มศิษย์เก่าราชพฤกษ์ 21 นายบุญศุภภะ ตัณทัยย์ กล่าวถึงการจัดทำโครงการห้องสมุดปลูกต้นกล้าแห่งปัญญามัลติมีเดีย หรือห้องสมุดมัลติมีเดีย “ปลูกปัญญาราชพฤกษ์ 21” ว่า สมาคมนักเรียนเก่าปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ ได้มอบหมายให้กลุ่มศิษย์เก่าปลูกปัญญาราชพฤกษ์ 21 เป็นคณะกรรมการดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการแสดงพลังของชาวศิษย์เก่าปลูกปัญญาฯ เพื่อให้นักเรียนชั้นประถม และมัธยมศึกษาของโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ ได้มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาคมนักเรียนเก่าปลูก ปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ คณะครู และผู้บริหารโรงเรียน ชมรมผู้ปกครองนักเรียนฯ และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เป็นการต่อยอดที่มั่นคงให้แก่โรงเรียน เนื่องในวาระครบรอบ 104 ปี และเป็นการเฉลิมฉลองพระบรมรูปล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา

นายบุญศุภภะ ยังกล่าวต่อไปอีกว่า การปรับปรุงห้องสมุดตามโครงการห้องสมุดปลูกต้นกล้าแห่งปัญญามัลติมีเดีย ใช้งบประมาณดำเนินการ 772,566 บาท โดยใช้งบจากการจัดกิจกรรมหารายได้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน สามารถจุนักเรียนได้ 100 คน ภายในห้องได้รับการตกแต่งทันสมัย ทั้งแสง สี เสียง เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศที่สามารถลดมลพิษ เครื่องดับเพลิง จอโปรเจกเตอร์ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสื่อด้านมัลติมีเดียที่สามารถสื่อสารในเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ก่อให้เกิดแรงจูงใจ สร้างความองค์ความรู้ และเกิดทักษะ ถ่ายทอดกระบวนการทางความคิด สร้างคลังความรู้ที่มีคุณค่าให้เป็นแหล่งปลูกปัญญา ปลูกคน ปลูกความรู้ที่ยั่งยืนให้แก่ลูกหลานต่อไปในอนาคต

Leave a Reply