เปิดแล้วศูนย์รักษามีบุตรยาก รพ.กรุงเทพภูเก็ต

นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังสี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เป็นประธานเปิดตัว “ศูนย์มีบุตรยาก” (Infertility Center) เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ (26 มิ.ย.) ที่ลานกิจกรรม ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต ซึ่งได้แสดงความพร้อมทางด้านสถานที่ ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ตลอดจนเทคโนโลยีการช่วยเจริญพันธุ์ที่มีความพร้อมทันสมัยและเป็นมาตรฐาน ระดับสากล โดยมี แพทย์หญิงลลิตา กองสีหา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต แพทย์หญิงศศิญา เมธาธราธิป สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ พยาบาล ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

การเปิดศูนย์ดังกล่าว นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังสี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต กล่าวว่า ภาวการณ์มีบุตรยาก แม้ว่าจะไม่ใช่โรค แต่ก็เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความทุกข์สุขสำหรับคู่ที่หวังอยากมีลูก เพื่อให้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ ศูนย์รักษามีบุตรยากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตได้จัดตั้งขึ้นโดยมุ่งหวังจะช่วย สานฝันของคู่สมรส เพื่อให้กำเนิดลูกน้อยได้ตามที่ต้องการ รองรับทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต และประเทศไทย และผู้ป่วยจากต่างประเทศ โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ที่จะคอยไว้ให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มีบุตรยาก

ทางด้าน สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ แพทย์หญิงศศิญา เมธาธราธิป ได้กล่าวถึงความพร้อม และศักยภาพของศูนย์ฯ ว่า ปัจจุบันด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ผู้หญิงมีโอกาสในการศึกษา และก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากขึ้นกว่าในอดีต มีการริ่เริ่มชีวิตครอบครัวในอายุที่มากขึ้น แต่งงานช้าลง จึงทำให้แนวโน้มในการมีบุตรยากเพิ่มสูงมากขึ้น ทางโรงพยาบาลจึงเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ออกแบบการบริการอย่างครบครันด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ การเจริญพันธุ์ที่จะให้คำปรึกษา และดูแลอย่างครอบคลุม เรามีการวินิจฉัยอย่างครบวงจรตั้งแต่การให้คำปรึกษาสำหรับผู้มีบุตรยาก โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร การผ่าตัดส่องกล้องหาสาเหตุของการมีบุตรยาก การผ่าตัดแก้หมันในสตรี การตั้งครรภ์ การรักษาด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูก การทำเด็กหลอดแก้ว เป็นต้น ไปจนถึงการมีปฏิบัติการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่ทันสมัยในการรักษาคู่ สมรสที่มีบุตรยากจากสาเหตุต่างๆ ภายใต้การดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญสูง

 
สภาการศึกษาภูเก็ตจัดอบรมครูสอนศิลปะ

สภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับกองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียน และคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี นายจุมพล ทองตัน (โกไข่) ศิลปินค่ายแกรมมี่โกลด์ ผู้ก่อตั้งกองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียน น.ส.อโนมา วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต คณะครู วิทยากร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมครูสอนศิลปะในจังหวัดภูเก็ต วันนี้ (26 มิ.ย.) ที่ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)  นายบัณฑูร ทองตัน ประธานคณะกรรมการสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการอบรมครูสอนศิลปะซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน นำเอาศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมาผสมผสานให้เป็นงานศิลปะ นำไปถ่ายทอดให้แก่ลูกศิษย์ และยังเป็นการสร้างเครือข่ายของครูที่สอนทางด้านศิลปะอีกด้วย

นาย บัณฑูร ทองตัน ประธานคณะกรรมการสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดอบรมครูสอนศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่โครงการกองทุนพี่ร้องให้ น้องได้เรียน ได้กำหนดไว้เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่อยากเรียน เพราะส่วนใหญ่จะไม่ได้รับการสนับสนุน อีกทั้งในปัจจุบันผู้ปกครองจะเน้นให้เด็กเรียนด้านวิชาการ มากว่าด้านศิลปะ โดยทางสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ได้เล็งเห็นว่า ควรที่จะควบคู่ไปด้วยกันทั้งทางด้านวิชาการ และด้านศิลปะ ไม่ใช่ให้เด็กเก่งไปด้านใดด้านหนึ่ง โดยมีเป้าหมายให้เด็กภูเก็ตมีสุนทรียศาสตร์ให้ได้ ซึ่งก็ต้องเริ่มจากการพัฒนาครูที่สอนทางด้านศิลปะ มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีคณะอาจารย์จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มาช่วยเป็นวิทยากรให้คำแนะนำ ใช้เวลาการอบรม 3 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 26-28 มิถุนายน 2557 ซึ่งจะนำเอาศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภูเก็ตมาแลกเปลี่ยนกัน

สำหรับโครงการนี้ มีประโยชน์อย่างมากสำหรับเด็กๆ เพราะว่าโดยส่วนใหญ่ครูสอนศิลปะในโรงเรียนมักจะไม่ได้รับความสำคัญเท่าที่ ควร และเป็นวิชาที่เด็กไม่ค่อยสนใจ ซึ่งเมื่อได้มีการพัฒนาครู และครูนำไปถ่ายทอดให้แก่เด็กๆ ก็จะทำให้เด็กเข้าใจในศิลปะมากขึ้น และยังเป็นการสร้างเครือข่ายครูสอนศิลปะให้เกิดพลังในการที่จะผลักดัน สุนทรีให้ออกมา เพื่อให้เกิดความสุขในการเรียนรู้ และการทำงานอีกด้วย

 

Leave a Reply