Monthly Archives: September 2017

จัดสรรต้องมีการจัดการเพิ่ม

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเข้าประชุมเป็นครั้งแรก กล่าวว่า ถึงการพิจารณาอนุมัติให้มีการจัดตั้งโครงการบ้านจัดสรร ในจังหวัดภูเก็ต ระหว่างปี 2527-2560 มีถึงโครงการจัดสรรจำนวน 420 โครงการ ถือว่าเป็นจำนวนที่มากเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองที่โต แต่พบว่าหลังจากมีการก่อสร้างและส่งมอบให้กับลูกบ้านแล้วปรากฎว่าการจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรทำได้น้อยมาก ซึ่งเรื่องนี้จะต้องเข้าไปดูว่าทำไมถึงทำได้น้อย ติดปัญหาอะไร เป็นปัญหาจากลูกบ้าน หรือเจ้าของโครงการ เพราะถ้าไม่สามารถจัดตั้งนิติบุคคลได้ปัญหาก็จะตกมาอยู่ที่ภาครัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดเก็บขยะ หรือ เรื่องอื่นๆ

เกี่ยวกับเรื่องนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าไปให้ความรู้และส่งเสริมให้มีการจัดตั้งนิติบุคคลฯ ให้ได้โดยเร็ว เพราะปัจจุบันที่ดินของภูเก็ตมีมูลค่าสูงมาก เนื่องจากเป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้การเติบโตต่างๆเกิดขึ้นรวดเร็วจำเป็นที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งลูกบ้านและเจ้าของโครงการ

นายนรภัทร ยังได้กล่าวต่อไปว่า และในการพิจารณาอนุญาตโครงการจัดสรรสิ่งสำคัญที่จะต้องนำมาพิจารณา คือ การดูแลรักษาบ้านเมืองให้ความสะอาดสวยงาม โดยเฉพาะปัญหาขยะ ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ ตามแนวทางที่วางไว้ คือ จะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อช่วยการทำงานของเจ้าหน้าที่ และตรวจจับกรณีที่มีการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง เนื่องจากมีการตรวจพบรถเก็บขนขยะที่ไม่นำขยะไปส่งยังเตาเผา แต่จะแอบทิ้งบริเวณพื้นที่ว่างต่างๆ ซึ่งหากมีกล้องซีซีทีวีก็จะทำให้สามารถจับกุมรถขนขยะดังกล่าวด้วย

โดยขณะนี้ทางจังหวัดได้จัดทำโครงการโลกสวยด้วยมือเรา ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจ ดังนั้นจึงอยากฝากผู้ประกอบการที่จะต้องเพิ่มความเข้มในการจัดเก็บขยะตั้งแต่ต้นทาง แม้เราจะมีโรงเผาขยะ แต่หากปริมาณขยะยังเพิ่มเรื่อยๆ โรงเตาเผาที่มีอยู่ก็ไม่เพียงพอรองรับ และจะสร้างปัญหาอื่นๆ ตามมา ดังนั้นจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ “

นายนรภัทร กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ได้มีการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนแม่บทในการบริหารจัดการน้ำ ทั้งน้ำดีและน้ำเสีย ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงที่มีฝนตกหนัก และแก้ปัญหาน้ำเสียที่ยังเกิดขึ้น เพราะปล่อยลงทะเลก็จะสร้างปัญหามลพิษให้เกิดขึ้นได้ และจะมีการติดตั้งระบบเซนเซอร์ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่มีการปล่อยลงลำคลองมีมาตรฐานหรือไม่ จึงอยากฝากคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาอนุญาตจัดสรรจะต้องพิจารณาในรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อจะได้ไม่เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิด

อย่างไรก็ตามนายนรภัทร ยังกล่าวด้วยว่า ขณะนี้การร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม พบว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับบ้านจัดสรรค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในบางโครงการ ซึ่งมีการร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ ไม่มีนิติบุคคลฯ เป็นต้น ซึ่งอยากฝากไปทางสมาคมฯ ในการที่จะไปชี้แจงทำความเข้าในกับผู้ซื้อโครงการว่าจะต้องดำเนินการอย่าง รวมทั้งในส่วนของผู้ประกอบการเองด้วยที่ต้องเพิ่มความเข้มข้น เพราะเมื่อเกิดปัญหาแล้ว การจะเข้าไปอีกลำบาก

อย่าเล่นน้ำทะเลช่วงนี้

ตามที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ประกาศเตือนฝนตกหนักในช่วงวันที่ 21-26 กันยายนนี้ จังหวัดภูเก็ต โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ได้มีโทรสารแจ้งเตือนไปยังอำเภอ/อปท. ให้เฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง และตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วยบ่ายวันนี้ (21 กันยายน 2560) และเมื่อเวลา 11.30 น. พบว่ามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้มีน้ำขังรอการระบายหลายจุด อาทิ คลองบางดุก ถนนเทพกระษัตรีย์ (สาย 402) ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง มีน้ำท่วมขังรอระบายปริมาณ 25 เซนติเมตร ถนนเส้นสนามบิน ตำบลสาคู อำเภอถลาง มีน้ำท่วมขังรอระบาย ประมาณ 10-20 เซนติเมตร พื้นที่บ้านป่าคลอกอำเภอถลาง ที่บ้านอ่าวปอมีน้ำขังรอระบายหลายจุด

ทั้งนี้ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยภูเก็ต ได้ประสานให้ ปภ.เขต 18 แขวงทางหลวง อำเภอ ท้องถิ่นในพื้นที่เข้าแก้ปัญหาในพื้นที่พร้อมแจ้งประชาชนเฝ้าระวังติดตามข่าวสารและประกาศจากอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ พบว่าตามชายหาดต่างคลื่นลมยังสูงและมีฝนตกหนักเจ้าหน้าที่จึงประกาศปิดชายหาดหลักๆ จำนวน 10 หาดห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำเด็ดขาดประกอยด้วย หาดไม้ขาว หาดในยาง หาดในทอน หาดบางเทา หาดสุรินทร์ กมลา ป่าตอง กะรน กะตะ และหาดในหาน ซึ่งจะปิดจนกว่าสภาพอากาศจะดีขึ้นส่วนเรือเล็กงดออกจากฝั่งในระยะนี้

ปฏิบัติการเก็บขยะใต้ทะเล

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร เป็นประธานในการแถลงข่าวกับสื่อมวลชน ครั้งที่ 12/2560 หัวข้อ จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วนเตรียมจัดกิจกรรมรวมพลังปฏิบัติการเก็บขยะในทะเลตามโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา Keep Phuket Clean by our hands and hearts ในวันที่ 16 กันยายน 2560 นี้ โดยมี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม


 นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เนื่องด้วยในวันที่ 16 ก.ย.60 ทางหน่วยงาน OCEAN CONSERVANCY ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นหน่วยงานริเริ่มให้มีการจัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดในทะเล ได้กำหนดในวันเสาร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายนของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 16 ก.ย.60 เป็นวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล โดยมากกว่า 104 ประเทศทั่วโลกจะมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวพร้อมกัน

โดยในส่วนของจังหวัดภูเก็ตกำหนดจัดงานดังกล่าวและเปิดงานบริเวณสวนธารณะกะรน และจะจัดพร้อมๆ กันทั้ง 15 ชายหาดของเกาะภูเก็ต อำเภอเมือง เก็บขยะในทะเลที่หาดกะตะ, หาดกะรน, หาดพันวาหาดในหาน , อำเภอถลาง เก็บขยะในทะเล ที่หาดไม้ขาว, หาดในยาง, หาดในทอน, หาดสุรินทร์, หาดบางเทาหาดลายันและหาดยามู และอำเภอกะทู้ จัดกิจกรรมเก็บขยะที่ หาดกมลาหาดกะหลิม, หาดป่าตองและหาดไตรตรัง เพื่อร่วมกันสร้างภูเก็ตให้สะอาดสวยและปลอดภัยสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้าน นายกฤษฎา ตันสกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ กล่าวว่า สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ จะนำพนักงานโรงแรมร่วมเก็บขยะบริเวณหน้าหาดของตนเอง ทั้งนี้โรงแรมและสถานประกอบการจะสนับสนุนอาหารเที่ยงแก่ผู้ร่วมเก็บขยะทุกคนด้วย

ขณะที่ โรงแรมในเครือ AKSARA Collection ซึ่งประกอบด้วย ภัทรแมนชั่น, กะตะ ซี บรีซ รีสอร์ท และ เดอะ ซิส กะตะ ทีมงานร่วมกับกลุ่มชาวต่างชาติท้องถิ่นภายใต้องค์กร Clean the Beach Boot Camp ได้เล็งเห็นความสำคัญของวันดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมการทำความสะอาดชายหาดบริเวณกะตะขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อการรักษาความสะอาดบริเวณชายหาดกะตะ อีกทั้งยังให้นักท่องเที่ยวได้ตระหนักเล็งเห็นความสำคัญของความสะอาดที่พึงรักษาในชายหาดสาธารณะ พร้อมกับชาวบ้านในละแวก เพื่อการคงไว้ซึ่งความสวยงามของหาดกะตะ ที่เป็นหาดสาธารณะที่ทุกคนใช้ร่วมกัน อีกทั้งยังมีกิจกรรมการออกกำลังกายบริเวณชายหาดก่อนการเก็บขยะ เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี

จัดแข่งขันเดิน – วิ่ง บางวาด

เริ่มอีกแล้วงานเดินวิ่ง  สำหรับคนรักการออกกำลังกาย  เมื่อ เวลา 06.00 น.วันนี้ (10 ก.ย.) ที่ เขื่อนบางวาดอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ดร.ชัยอนันต์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ นายเรวัตร อารีรอบ คณะผู้บริหารเทศบาลเปิดการแข่งขัน เดิน-วิ่ง บางวาด มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ซึ่งเทศบาลเมืองกะทู้จัดขึ้น โดยมีนักวิงเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมาก

การจัดแข่งขันเดิน-วิ่งบางวาดมินิมาราธอนครั้งที่ 1 เทศบาลเมืองกะทู้ จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาร่วมกันเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงสร้างความใกล้ชิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในสังคมระหว่างประชาชน ส่วนราชการ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และชุมชนตลอดจนเพื่อให้กีฬาเป็นสื่อกลางในการแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือสังคมซึ่งกันและกัน สำหรับรายได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะนำไปสร้างห้องโสตทัศนูปกรณ์ให้กับโรงเรียนบ้านบางทอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต ด้านนายนรภัทรปลอดทองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า “จังหวัดภูเก็ตมียุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา มีเป้าหมายให้ภูเก็ตเป็นเมืองสปอร์ตซิตี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เมื่อมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว จะต้องมีกิจกรรมสันทนาการโดยการออกกำลังกาย มีเวทีให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมเพื่อที่จะอยู่ภูเก็ตได้นานมากขึ้น เพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ชอบออกกำลังกาย

สำคัญต้องการให้ประชาชน ในพื้นที่มีส่วนร่วม สร้างบรรยากาศ ของความเป็นเจ้าบ้านที่ดีจะเป็นเสน่ห์ ให้กับภูเก็ต มีส่วนร่วมให้การต้อนรับ ช่วยกันเชียร์ เมื่อนักวิ่งวิ่งผ่าน ขณะนี้กระแสการออกกำลังกายโดยเฉพาะการวิ่ง เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและเริ่มหันมาออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง สิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ นั่นหมายถึงพี่น้องประชาชนมีรายได้มากขึ้น ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว ของจังหวัดภูเก็ต” 

อย่าลืมไปจอยกัน เอาร้องเท้าไปด้วยล่ะ


 

พัฒนาสะพานหินให้คนไปเที่ยว

ภูเก็ตได้งบพัฒนากลุ่มจังหวัดอันดามันกว่า 160 ล้านบาท พัฒนาปลายแหลมสะพานหิน เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นปอดแห่งใหม่ของคนเมืองอย่างแท้จริง พร้อมเดินหน้าของบนำสายไฟฟ้าลงดินในย่านเมืองเก่าให้ครบทุกสายให้สวยงาม ดึงนักท่องเที่ยวเข้าเมืองมากขึ้นเพราะขณะนี้นักท่องเที่ยวไม่คิดเที่ยวในเมืองเลย ทุกคนไปแต่ป่าตอง กะตะ กะรน  

น.ส.สมใจ นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวปลายแหลมสะพานหิน เกิดจากแนวคิดในการพัฒนาสวนสาธารณะสะพานหิน ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่อยู่ติดกับทะเลบริเวณอ่าวภูเก็ต จากสภาพในปัจจุบันได้ถูกคลื่นลม น้ำทะเลกัดเซาะตลิ่ง ส่งผลให้ชายฝั่ง และเขื่อนหิน ที่เทศบาลนครภูเก็ต ได้ทำเป็นแนวเขตทรุดตัวพังทลาย และทางเดินรอบชายหาดรับผลกระทบก่อให้เกิดการทรุดตัว อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อพี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยวที่มาออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจได้ และได้ให้พ่อแม่พาเด็กๆ ไปพักผ่อนได้

เทศบาลนครภูเก็ต จึงได้ประสานไปยังโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต เพื่อขอรับงบประมาณในการปรับปรุงสวนสาธารณะสะพานหิน และได้รับงบประมาณในการปรับปรุงสภาพ ภูมิทัศน์ เป็นเงิน 160 ล้านบาท ดำเนินการปรับปรุงแนวสันเขื่อน และภูมิทัศน์โดยรอบ ระยะทาง 900เมตร แบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 ช่วงๆ ละ 300 เมตร โดยเริ่มดำเนินงานระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2560-20 เมษายน 2561

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า บริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในตัวเมืองที่มีผู้มาใช้บริการมากสูงสุด มีความเป็นธรรมชาติที่ประกอบไปด้วยต้นไม้สีเขียวชนิดต่างๆ ทั่วบริเวณ มีระบบนิเวศของป่าชายเลน และทะเลในเมืองที่มองเห็นทิวทัศน์ของภูเก็ตได้ในมุมกว้าง และด้วยความร่มรื่นของทิวสนที่ปกคลุมถนนตลอดทั้งสองข้างทาง นอกจากจะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแล้ว สะพานหิน ยังเป็นศูนย์กีฬาและนันทนาการ เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาป่าชายเลน รวมถึงเป็นแหล่งปลุกจิตสำนึก และสร้างความใกล้ชิดระหว่างคนกับป่าให้มากยิ่งขึ้น

ด้าน นายทวี หอมหวล โยธาธิการและผังเมืองภูเก็ต กล่าวว่า โครงการปรับปรุงพื้นที่ปลายแหลมสะพานหิน จ.ภูเก็ต เป็นในหลายๆ โครงการที่ทางจังหวัดภูเก็ตเข้าไปดำเนินการ ซึ่งโครงการปรับปรุงปลายแหลมสะพานหินนั้น ทางจังหวัดภูเก็ต ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบกลุ่มจังหวัดอันดามันประจำปี 2561 (เพิ่มเติ่ม) จำนวน 166 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงปลายแหลมสะพานหินเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนในเมืองภูเก็ต โดยจะมีการพัฒนาในส่วนของการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นแก้ปัญหาการกัดเซาะของน้ำทะเล ระยะทาง 900 เมตร การปรับปรุงทางเดินรอบๆ สวนสาธารณะสะพานหิน การปรับปรุงทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน และการเพิ่มแสงสว่างเพื่อดูแลความปลอดภัย ซึ่งขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 1 ปี เมื่อแล้วเสร็จ ปลายแหลมสะพานหิน จะเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจของคนภูเก็ต

นอกจากนี้ ทางจังหวัดยังมีโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินในบริเวณย่านเมืองเก่า ที่ถนนพังงา และถนนรัษฎา ด้วยงบกลุ่มจังหวัดประจำปี 2560 (เพิ่มเติม) จำนวน 160 กว่าล้านบาท เพื่อพัฒนาให้ย่านเมืองเก่าภูเก็ตมีความสวยงาม ดึงนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในตัวเมืองภูเก็ตมากขึ้น โครงการนี้ขณะนี้ก็ได้ผู้รับจ้างแล้วเช่นกัน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรับมอบพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินได้ประมาณเดือนตุลาคมนี้ และในช่วงที่มีการดำเนินการดังกล่าว ประชาชนที่ใช้เส้นทางถนนดังกล่าวอาจจะได้รับผลกระทบบ้างในช่วงของการก่อสร้าง 1 ปี

จระเข้โผล่อีกแล้ว ต้องไปมุงดูด่วน

ตื่นกันอีก! ภาพจระเข้ขนาดใหญ่โผล่กลางทะเลหาดบางเทา จังหวัดภูเก็ต หลายภาคส่วนจี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งไขข้อข้องใจ ขณะที่ ดร.ธรณ์ โพสต์ภาพพร้อมข้อความยืนยันตามภาพเป็นจระเข้จริงแท้แน่นอน แต่ถ้าอยู่ในทะเลไม่เป็นอันตรายต่อคน ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต สั่งล่า ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อไขข้อข้องใจแล้ว
จากกรณีที่มีการโพสต์ภาพจระเข้ขนาดใหญ่กำลังว่ายน้ำอยู่ในทะเล โดยระบุว่าภาพดังกล่าวเพิ่งถ่ายได้ และเป็นการถ่ายภาพจากมุมสูงโดยชาวต่างชาติที่ออกไปเดินเล่นที่ชายหาดบางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่งหลังจากมีภาพดังกล่าวออกมาก็มีการนำไปแชร์ต่อกันในสังคมโซเชียลอย่างกว้างขวาง

ทำให้ขณะนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ไปต่างๆ นานา ทั้งสงสัยว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ หรือเป็นภาพเก่า รวมทั้งถ้าเป็นจระเข้พบในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจริงทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะดำเนินการอย่างไร ซึ่งต่างก็ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบ และชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยด่วนที่สุด เพราะถ้าปล่อยไว้อาจจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวได้

อย่างไรก็ตาม หลังจากมีการโพสต์ภาพดังกล่าวออกไป ทาง ดร.ธรณ์ นักวิชาการด้านทะเล และสิ่งแวดล้อม ผู้มีบทบาทสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับท้องทะเล ได้โพสต์ภาพ และข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า มีข่าวเรื่องจระเข้น้ำเค็มที่หาดบางเทา ภูเก็ต ชาวต่างชาติ ชื่อ คุณไมค์ ไปเดินเล่นแล้วสังเกตเห็น จึงวิ่งกลับมาบ้านแล้วเรียกลูกชายเอาโดรนไปถ่ายภาพไว้ คลิปที่เห็นชัดเจนมากครับว่าเป็นจระเข้ขนาดใหญ่ ความยาวน่าจะถึง 3 เมตร # จระเข้ภูเก็ต

กรณีนี้ไม่ใช่ครั้งแรก เมื่อปี 56 ก็มีรายงานว่า ชาวบ้านเคยเห็นที่หาดไม้ขาว ภูเก็ต จากนั้นเรื่องก็เงียบหายไปก่อนที่จะถามว่าเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่า? เรามาดูที่มาของจระเข้ก่อน จระเข้น้ำเค็มเคยพบในฝั่งอันดามัน มีหัวกะโหลกเป็นหลักฐานที่เกาะตะรุเตา ใครเคยไปคลองพันเตมะละกา คงจำได้ว่าข้างในมี “ถ้ำจระเข้” แล้วเป็นไปได้ไหมที่จะมีจระเข้ตามธรรมชาติเหลืออยู่ตั้งแต่สมัยนั้นยันตอนนี้ โอกาสมีน้อยมากครับ  แต่ไม่แน่อาจจะบึงลึกลับเผาะพันธ์จรเข้มฤตยู