Monthly Archives: April 2017

ระบบอัตโนมัติจราจร

จังหวัดภูเก็ต เปิดใช้แล้วระบบตรวจจับยานพาหนะทำผิดจราจรแบบอัตโนมัติ นำร่อง 5 จุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุจากการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร จับจริง ปรับจริง เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ห้องประชุมชั้น 2 กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธีระพล ทิพย์เจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ รองประธานคณะทำงานแผนงานสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด (สอจร.) นายบัญญัติ คันธา ขนส่งจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต แขวงทางหลวงภูเก็ต ผู้แทนจาก 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวระบบตรวจจับยานพาหนะกระทำผิดฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรแบบอัตโนมัติ (Red Light Camera)
นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ถ้ามีโครงการตัวนี้ซึ่งเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน เชื่อว่าจะสามารถทำให้ลดอุบัติเหตุไปได้ 50% แต่ภูเก็ตตั้งเป้าลดอุบัติเหตุให้ได้ 100% ซึ่งระบบดังกล่าวจะสามารถช่วยลดอุบัติเหตุ และการทำผิดกฎหมายไปได้อย่างแน่นอน ซึ่งการตรวจจับนั้นระบบจะบันทึกอัตโนมัติ จับจริง ปรับจริงอย่างแน่นอน
ขณะที่ พล.ต.ต.ธีระพล ทิพย์เจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนยังเป็นปัญหาหลักของจังหวัดภูเก็ต ที่นำมาสู่ความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก การฝ่าสัญญาณไฟจราจรที่ทางแยก เป็นสาเหตุหลักหนึ่งของอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดภูเก็ต ที่ทำให้เสียชีวิต และเจ้าหน้าที่ตำรวจมีภารกิจหลายด้านไม่เพียงพอในการจับกุมผู้กระทำผิด ภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุจังหวัดภูเก็ต จึงมีแนวคิดในการป้องกันอุบัติเหตุด้วยการติดตั้งระบบตรวจจับยานพาหนะกระทำผิดฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรแบบอัตโนมัติ (Red Light Camera) โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจากมูลนิธิ Safer Roads Foundation
การติดตั้ง Red Light Camera กำหนดติดตั้ง 5 จุด มูลค่ากว่า 16 ล้านบาท ได้แก่ สี่แยกถนนเทพกระษัตรี หรือแยกเขาล้าน พื้นที่เทศบาลตำบลศรีสุนทร แยกถนนเจ้าฟ้าตะวันตก-ถนนขวาง พื้นที่เทศบาลตำบลวิชิต แยกสี่กอ พื้นที่เทศบาลเมืองกะทู้ แยกกมลา พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา และแยกโกมารภัจจ์ พื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต ทั้ง 5 จุด เป็นแยกที่เกิดอุบัติเหตุจากสาเหตุการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรจำนวนมาก ซึ่งจากการรายงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรให้ข้อมูลว่า ในปี 2558-2559 แยกเข้าล้าน เกิดอุบัติเหตุ 43 ครั้ง บาดเจ็บ 23 คน เสียชีวิต 2 คน แยกสี่กอ เกิดอุบัติเหตุ 28 ครั้ง บาดเจ็บ 33 คน เสียชีวิต 1 คน แยกเจ้าฟ้าถนนขวาง เกิดอุบัติเหตุ 51 ครั้ง บาดเจ็บ 46 คน เป็นต้น
โครงการ Red Light Camera มีเงื่อนไขสำคัญคือ หลังจากได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิ Safer Roads Foundation ในการติดตั้งระบบแล้ว จะส่งมอบให้แก่ท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่ หลังหมดประกันระบบ 2 ปี ท้องถิ่นต้องตั้งงบประมาณเพื่อบำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบ เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้ในปีที่ 3 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวสามารถตรวจจับการฝ่าสัญญาณไฟจราจร โดยใช้ระบบตรวจสอบสีสัญญาณไฟ ตรวจจับการขับขี่ด้วยความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด คือ ในเขตเทศบาล มากกว่า 80 กม./ชม. และนอกเขตเทศบาล 90 กม./ชม. และสามารถตรวจจับการไม่สวมหมวกนิรภัย ซึ่งวันนี้จะเป็นวันแรกในการเริ่มใช้ระบบตรวจจับยานพาหนะฯ ทั้ง 5 จุด ซึ่งทางผู้ว่าฯ ได้ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะต้องลดคนตายจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ต่ำกว่า 50 คนต่อปี
ต่อไปขับรถให้ระวังกันให้มากอย่าผ่าไฟแดงจะโดนปรับแล้ว

พิพิธภัณฑ์เปิดใหม่ในปีนี้

“พิพิธภัณฑ์ เพอรานากัน ภูเก็ต” เปิดแล้วในปี 2017 เพือให้ทุกคนทั้งไทยและเทศ และเป็นการจัดแสดงนิทัศน์ จำลองประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ ที่อยู่อาศัย อาหารการกิน เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ เพอรานากัน ผ่านเทคโนโลยีการนำเสนอที่ทันสมัย เข้าใจง่าย ได้ทั้งความรู้ และความสนุกสนาน อีกทั้งภัตตาคาร “ครัวย่าหยา” รวบรวมอาหาร และขนมท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อหลากหลายเมนู ให้ได้ลิ้มลอง เช่น เช่น หมูฮ้องเกี้ยน น้ำพริกกุ้งเสียบ หมี่ฮกเกี้ยน และแกงปู เป็นต้น และบาบ๋าสตูดิโอ ให้เช่าชุดบันทึกภาพประทับใจ ด้วยการสวมใส่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับเพอรานากัน แต่งชุดบาบ๋า ชุดย่าหยาถ่ายภาพ ส่วนเพอรานากัน บูติก รวบรวมสินค้าที่ระลึก สินค้าของฝากหลากหลาย และมีคุณภาพ เช่น ผ้าถุงปาเต๊ะ ชุดบาบ๋า ชุดย่าหยา และเครื่องประดับต่างๆ รวมถึงสินค้าที่ระลึกและอาหาร
พิพิธภัณฑ์ เพอรานากัน ภูเก็ต” ตั้งอยู่บนถนนเทพกระษัตรี เส้นทางหลักขาออก ห่างจากตัวเมืองภูเก็ต 17 กิโลเมตร และห่างจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตเพียง 15 กิโลเมตร มีที่จอดรถกว้างขวาง พร้อมด้วยสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้ทุพพลภาพ โดยเปิดให้เข้าชมฟรี ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 ก.พ.2560   หากใครว่างๆ ก็เชิญเที่ยวชม แวะซื้อแวะดูกันตามสะดวก